Obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Naskręta #

 

9 lipca 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Michała Naskręta.

Tytył rozprawy:Energy dependence of negatively charged pion production in nucleus-nucleus collisions”

Promotor: prof. dr hab. Ludwik Turko  - IFT UWr

Recenzenci:

dr hab. Jacek Otwinowski, prof. IFJ PAN

dr hab. Radosław Ryblewski, prof. IFJ PAN

 

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

http://wfa.uni.wroc.pl/pl/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-mgra-michala-naskreta/oraz w BiP  https://bip.uni.wroc.pl/2451/233/naskret-michal.html