Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Lennarta Brockiego #

8 marca 2022 roku o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Lennarta Brockiego.

Tytuł rozprawy:Aspects of BMS symmetry”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman, UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Tafel, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marek Rogatko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

https://wfa.uni.wroc.pl/pl/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-mgra-lennarta-brockiego/

oraz w BIP

https://bip.uni.wroc.pl/2755/233/brocki-lennart.html