Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Szymańskiego #

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Szymańskiego odbędzie się 31 maja 2022 roku o godz. 11:00. Obrona przeprowadzona zostanie w trybie hybrydowym w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej przy ul. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław z możliwością dołączenia zdalnego w aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do spotkania: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej (w zależności od używanego systemu operacyjnego, wymagana może być przeglądarka Chrome/Edge) lub aplikacji Microsoft Teams (dostępna wersja bezpłatna). Dla zapewnienia właściwego przebiegu obrony, spotkanie będzie moderowane. W celu ułatwienia moderacji, uczestnicy wydarzenia proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się tutaj: https://bip.uni.wroc.pl/2895/233/szymanski-michal.html