Medal 100 - lecia PTF dla prof. Dariusza Grecha #

25 czerwca 2022 Prof. Grech odebrał w Warszawie z rąk Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Leszka Sirko Medal 100 - lecia PTF (przyznano 100 takich medali polskim fizykom) za wybitne zasługi na rzecz polskiego środowiska fizyków.

medal prof. Grech