Seminarium w INTiBS PAN #

Dnia 28 września 2009 roku o godz. 12:30, w sali audytoryjnej Instytutu Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN, ul.
Okólna 1, Wrocław, wygłosi wykład profesor Peter FULDE
z Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems w Dreźnie i Asia Pacific Center
for Theoretical Physics, Pohang, Korea.

Tytuł wykładu: 

"Magnetic Excitons or Resonances in Unconventional Superconductors".