Gość Instytutu #
W dniach 8 - 9.04. 2010 r.  Instytut Fizyki Teoretycznej będzie gościć dr.  Franka HELLMANNA z University of Nottingham,W. Brytania. Dr Frank Hellmann jest współpracownikiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana.