Gość Instytutu #
W dniach 3 - 16.06.2010 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Marco PATRIARCA z Estońskiej Akademii Nauk w Talinnie. Dr Patriarca przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego i wygłosi wykład na Seminarium Instytutu w dniu 11.06.2010 r. o godz. 12:15 w sali 422.
Tytuł wykładu:
Kinetic wealth exchange models and a variational principle for the Pareto power law.