Obrony rozpraw doktorskich #
Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

1 czerwca 2010 r., godz. 11:00

mgr Mariusz Żaba


p.t. „Nieodwracalna dynamika kwantowych układów optycznych”


Promotor:

prof. dr hab. Robert Olkiewicz Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Robert Alicki – Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański


dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski