Nowy doktor #
Dnia 1 czerwca 2010 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Mariuszowi Żabie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.