Nowy profesor belwederski #
Postanowieniem z dnia 7 października 2010 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał dr. hab. Janowi Sobczykowi prof. nadzw. UWr tytuł naukowy profesora nauk fizycznych. Uroczyste wręczenie nominacji profesorskiej odbyło się 18 listopada 2010 roku w Pałacu Prezydenckim, z udziałem m.in. minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej i prezesa Polskiej Akademii Nauk Michała Kleibera.