28 Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 19 - 21 maja 2011 odbywać się będzie we Wrocławiu 28 Sympozjum Maxa Borna.

Temat Sympozjum:
"Three Days on Quarkyonic Island"