Nowy doktor habilitowany #
Dnia 24 marca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Borowcowi  stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.