29 Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 28 - 30 czerwca 2011 odbędzie się we Wrocławiu 29 Sympozjum Maxa Borna.
Podczas Sympozjum uhonorujemy 75-te urodziny profesora Jerzego Lukierskiego.

Temat Sympozjum:
"Super, Quantum and Twistors II"