Profesor J.L. Buchbinder w IFT #

Z inicjatywy dr. hab. Andrzeja Borowca i prof. dr. hab. Ziemowita Popowicza, w dniach 4.04-23.04.2011 gościem Instytutu będzie profesor I. L. Buchbinder z Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku (Rosja). Jest on uznanym w świecie specjalistą w dziedzinie kwantowej teorii pola, grawitacji kwantowej oraz ich supersymetrycznych rozszerzeń. Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych oraz 2 znaczących monografii. Ma też wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą i popularyzacji wiedzy.

Wizyta jest finansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, funduszu Scientiae Wratislavienses.

Szczegółowy program wizyty