Dr Paulina Suchanek laureatką programu #
Dr Paulina Suchanek została laureatką programu "Kolumb" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i uzyskała stypendium na staż w DESY Theory Group w Niemczech. Program organizowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i ma na celu wsparcie wyjazdów młodych naukowców na zagraniczne staże podoktorskie. O stypendium "Kolumb" mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy złożą wniosek najpóźniej cztery lata od daty uzyskania doktoratu. Dr Paulina Suchanek znalazła się pośród 90 kandydatów i jako jedna z sześciu otrzymała stypendium.

zobacz więcej...