Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


3  kwietnia 2009 r., godz. 12:00Mgr Maciej Matyka


pt. „Modelowanie numeryczne transportu płynów
przez ośrodki porowate"

Promotor:

dr hab. Zbigniew Koza,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Pierański –   Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
dr hab. Marek Wolf Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski