Goście Instytutu #
W grudniu 2011 r. gośćmi prof. dr. hab. Davida Blaschke będą:

1. dr Aleksandra FRIESEN z ZIBJ Dubna, Rosja od 30.11 do 12.12.2011 r.
2. dr Stefen TYPEL z Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GSI mbH, Darmstadt od 5 do 9.12.2011 r.
3. dr Sanjin BENIC z Uniwersytetu w Zagrzebiu ,Chorwacja od 15 do 19.12.2011 r.