Aktualności
Obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Naskręta #

 

9 lipca 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Michała Naskręta.

Tytył rozprawy:Energy dependence of negatively charged pion production in nucleus-nucleus collisions”

Promotor: prof. dr hab. Ludwik Turko  - IFT UWr

Recenzenci:

dr hab. Jacek Otwinowski, prof. IFJ PAN

dr hab. Radosław Ryblewski, prof. IFJ PAN

 

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

http://wfa.uni.wroc.pl/pl/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-mgra-michala-naskreta/oraz w BiP  https://bip.uni.wroc.pl/2451/233/naskret-michal.html

 

 

Sympozjum z okazji 85 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Lukierskiego #

 

W dniach 24-25 czerwca 2021 roku odbędzie się "Sympozjum z okazji 85 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Lukierskiego"

http://ift.uni.wroc.pl/~qsymmetries21/index.html

 

Śp. profesor Bernard Jancewicz #

klepsydra

klepsydra

Zmarł profesor Bernard Jancewicz #

Profesor Bernard Jancewicz

15.05.1943 - 16.05.2021

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, emerytowanego profesora, Bernarda Jancewicza. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 28 maja br. Rozpoczną się o godz. 11.30 mszą św. w kościele św. Wawrzyńca przy ul.  Bujwida.

Dyrekcja IFT

************************************************************************************************************************************************

Bernard Jancewicz - uczony, nauczyciel akademicki, działacz społeczny

W Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, na 4.  piętrze budynku przy placu Maksa Borna 9 zrobiło się pusto. W niedzielę rano 16 maja 2021 r. odszedł na zawsze nasz Kolega, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Bernard Jancewicz.

Przez całe swoje zawodowe życie związany był z Instytutem Fizyki Teoretycznej, gdzie podjął pracę w 1966  roku,  zaraz po uzyskaniu stopnia magistra na Wydziale  Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przeszedł wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego, od asystenta do profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu i nie zaprzestał działalności po przejściu na emeryturę w 2008 roku. Nadal regularnie pracował w swoim gabinecie na 4. piętrze, uczestniczył w życiu naukowym i organizacyjnym Wydziału Fizyki i Astronomii, spotykał się ze studentami i pracował nad nowymi publikacjami. Ostatnio pochłonięty był pracą nad  korektą przygotowywanego wydania swojej książki Directed Quantities in Electrodynamics dla renomowanego wydawnictwa Birkhauser. Niestety nagła śmierć przerwała tę pracę.

Bernard Jancewicz był uczniem Profesora Jana Łopuszańskiego, jednego z założycieli Instytutu Fizyki Teoretycznej, twórcy szkoły naukowej fizyki matematycznej. Wzorem swego mistrza zajmował się metodami matematycznymi fizyki. W 1974 roku obronił pracę doktorską pt. Operatory położenia i ich wektory własne w relatywistycznej teorii kwantowej,  a w roku 1990 habilitował się na podstawie rozprawy Wielowektory i algebra Clifforda w elektrodynamice. Z relacji mistrz uczeń zrodziła się bardzo bliska więź trwająca aż do śmierci Profesora Łopuszańskiego.
obrona pracy dr
Obrona pracy doktorskiej 31 V 1974, odczytywanie recenzji przez prof. Jana Mozrzymasa.

Bernard interesował się fizyką w szerokim zakresie, od teorii względności po podstawy mechaniki kwantowej. Od fascynujących wykładów dla młodzieży szkolnej z podstaw szczególnej teorii względności po oryginalne badania logik kwantowych i struktur przyczynowych. Jednak jego pasją były formy różniczkowe i algebry Cliforda w zastosowaniu do elektrodynamiki. Zaowocowało to monografią Multivectors and Clifford Algebra in Electrodynamics wydaną w 1989 roku przez World Scientific. W jego dorobku publikacyjnym znajduje się 71 pozycji, których jest autorem lub współautorem. Swoje oryginalne wyniki prezentował na licznych konferencjach zagranicznych. Oprócz wielu krótkich wizyt w ośrodkach naukowych i wyjazdów konferencyjnych przebywał też na dłuższych stażach naukowych  za granicą: Uniwersytet w Getyndze (Prof. Christian Roos),  Uniwersytet w Helsinkach (Prof. Pertti Lounesto), Uniwersytet Windsor w Toronto (Prof. Frank Baylis).

Toronto
Uniwersytet Windsor w Toronto 15 IV 1994, po seminarium.

Toronto
Uniwersytet Windsor w Toronto 1994, promocja absolwentów fizyki.

Espoo
Espoo, Finlandia 4 V 1995, Bernard wyjaśnia użycie wielowektorów w elektrodynamice.

Był niezrównanym dydaktykiem i wychowawcą młodych adeptów fizyki, wręcz uwielbianym przez studentów. Perfekcyjnie przygotowane notatki, rozdawane studentom, były gotowymi skryptami wielu kursów takich jak: analiza matematyczna, mechanika teoretyczna, mechanika kwantowa czy elektrodynamika. Wykłady miały być zrozumiałe dla wszystkich, przy tym nie nudzące najzdolniejszych. Jego sobotnie wykłady z fizyki przyciągały rzesze słuchaczy. Wśród nich byli też niektórzy obecni pracownicy IFT. Aktywnie uczestniczył w seminariach dla nauczycieli fizyki organizowanych przez Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Brał udział w Jesiennych Szkołach „Problemy dydaktyki fizyki” organizowanych przez ten Zakład.

Bernard był pomysłodawcą i organizatorem Przedszkoli Fizyki Teoretycznej, których historia zaczęła się w 1965 roku i trwa nieprzerwanie do dzisiaj (57 edycji). Przedszkole   Fizyki Teoretycznej – studencka impreza naukowa towarzysząca Zimowym Szkołom Fizyki Teoretycznej w Karpaczu, łączyło poważną naukę ze sportem i zabawą studencką. Przez wiele lat, do roku 1990, uczestnictwo w Przedszkolach  umożliwiało studentom spotkanie się z naukowcami należącymi do światowej czołówki, tej na Zachód i tej na Wschód od Żelaznej kurtyny. Słuchano wykładów przygotowanych w formie przystępnej dla studentów. Wśród wykładowców byli też laureaci nagrody Nobla. Wykładom towarzyszyła żywa dyskusja, którą moderował Bernard. Z czasem pojawili się też studenci z uczelni zagranicznych. Sport w czasie Przedszkola, to były narty i sanki, i w tych ostatnich Bernard się lubował. Wtedy na głowę wkładał  nieodzowną czapkę krasnala z pomponem. Wieczorami nie stronił od zabaw studenckich; chętnie, z animuszem brał udział w zbiorowych śpiewach piosenek rajdowych, w tym chacharów znanych z rajdów studenckich (te zwyczaje poszły już w zapomnienie wśród braci studenckiej). Nieliczni mieli okazję zobaczyć jak tańczył charlestona, a robił to znakomicie.

Przedszkole Fizyki Teoretycznej
Noblista Prof.C.N.Yang, Bernard i przedszkolacy w czasie dyskusji po wykładzie 20 II 1970

Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Tam szybko dał się poznać jako nauczyciel z powołania, który lubi uczyć. Zbierał entuzjastyczne pochwały, w pełni zasłużone.

Za swoją działalność Bernard był wielokrotnie nagradzany: został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a całkiem niedawno z rąk prezydenta Wrocławia medal Zasłużony dla Wrocławia Merito de Wratislawia. Otrzymał też wiele innych nagród, w tym wielokrotnie nagrody Rektora za działalność w Instytucie Fizyki Teoretycznej.

Był człowiekiem wyjątkowym, o wielkiej kulturze osobistej, bardzo subtelnym i wrażliwym, życzliwym i bez zawiści, lojalnym, skromnym, zaangażowanym we wszystko co robił, ceniącym dobrą robotę. W swoich kontaktach z młodzieżą był pełen entuzjazmu, lubił przebywać w ich towarzystwie. Był zaangażowany w popularyzację fizyki.  Wygłaszał wykłady w szkołach, na dniach otwartych Wydziału Fizyki i Astronomii oraz podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Dolnośląski Festiwal Nauki
Swiatowy rok fizyki Wrocław 18 V 2005.

Dbał o integrację wrocławskiego środowiska fizyków uczestnicząc w seminariach na Politechnice Wrocławskiej oraz w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Jego aktywność we Wrocławskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Fizycznego służyła temu celowi.  Był częstym gościem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego jako uczestnik seminariów, wielu matematyków znał osobiście.
Znany był ze swojego zamiłowania do języka polskiego. Jego polszczyzna była wręcz wzorowa, miał bogatą wiedzę w tym zakresie, a niuanse języka polskiego były Jego pasją. W podręcznym zbiorze miał różnorodne słowniki języka polskiego.  Dbał o poprawność nazewnictwa fizycznego proponując nowe polskie  terminy w miejsce angielskich - Wielki Zderzacz Hadronów zamiast LHC. Tę wiedzę i pasję doceniło Polskie Towarzystwo Fizyczne, czyniąc go przewodniczącym Komisji Nazewnictwa.

Jako opiekun prac licencjackich i magisterskich wymagał jasnego prezentowania myśli w poprawnej polszczyźnie. Sprawdziany u Profesora Jancewicza, to była nie tylko wiedza fizyczna i wzory, ale również ortografia, interpunkcja i poprawne zdania.

przekazanie pałeczki następnym pokoleniom
Akademia Młodych Odkrywców  Wrocław 20 VI 2009. Przekazywanie pałeczki następnym pokoleniom.

Bernardzie, będzie nam Ciebie brakowało nie tylko na  4. piętrze w IFT, ale na całym Wydziale Fizyki i Astronomii. Na zawsze pozostaniesz w sercach kolegów i studentów.

Dyrekcja, pracownicy i doktoranci  Instytutu Fizyki Teoretycznej.

************************************************************************************************************************************************

Wspomnienie o profesorze Bernardzie Jancewiczu

Jako absolwentka WFiA postanowiłam napisać wspomnienie o Profesorze Bernardzie Jancewiczu – wyjątkowym człowieku i wyjątkowym uczonym, któremu bardzo wiele zawdzięczam.

Pomimo, że nigdy nie uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez Profesora Bernarda Jancewicza, wielokrotnie miałam okazję rozmawiać z Nim na tematy związane z matematyką i fizyką, ale również na liczne tematy filozoficzne, czasem teologiczne czy dotyczące muzyki. Zawsze wykazywał się nadzwyczaj rozległą wiedzą w wielu, pozornie niespokrewnionych ze sobą, dziedzinach oraz ogromną łatwością w mówieniu w prosty sposób o tym, co bardzo skomplikowane. Był wyjątkowym pedagogiem.

Profesora Bernarda Jancewicza poznałam podczas pisania mojej pracy magisterskiej z fizyki teoretycznej. Profesor udzielił mi wielu cennych wskazówek dotyczących matematycznej struktury pracy, jednak ogromną uwagę zwracał również na czystość języka. Ze względu na to, że również dla mnie poprawność językowa była zawsze istotna, kwestia ta stała się kolejnym tematem naszych rozmów.

Profesor Jancewicz wykazywał się nadzwyczajną znajomością zasad języka polskiego, która jest współcześnie rzadko spotykana nawet wśród polonistów. Jego pomoc była nieoceniona, natomiast nie był on promotorem ani recenzentem mojej pracy. O pomoc inną, aniżeli konsultacje dotyczące kilku wybranych kwestii, nie był nigdy proszony, lecz z własnej woli postanowił zainteresować się poruszoną przeze mnie tematyką oraz wspierać mnie podczas pisania pracy. Wszystko to czynił całkowicie bezinteresownie, poświęcając dużo czasu na dyskusje dotyczące najistotniejszych elementów mojej pracy.

Jednocześnie, Profesor Bernard Jancewicz wykazywał się nadzwyczajną empatią i skromnością. Jego podejście do drugiego człowieka zawsze pełne było szacunku i zrozumienia. Nigdy nie oczekiwał od innych wyrazów uznania, studentów traktował jak najbliższych przyjaciół. Potrafił dostrzec w innych to, co wartościowe i warte rozwijania, wydobywając z nich najpiękniejsze cechy.

Profesor był też osobą, która, dostrzegając potencjał w innych, potrafiła doprowadzić do pełnego rozbudzenia tegoż potencjału. Jestem pewna, że liczne dyskusje z Profesorem Bernardem Jancewiczem istotnie wpłynęły na ostateczny kształt mojej pracy magisterskiej, jak i moich dalszych wyborów naukowych.

Już jako absolwentka WFiA wstępnie umawiałam się na dalsze rozmowy z Profesorem, które miały odbyć się po pandemii. Dziś wiem, że nie dojdą już one do skutku, czego bardzo żałuję. Uważam jednak, że miałam ogromne szczęście, że na mojej drodze spotkałam osobę tak wyjątkową, życzliwą, mądrą oraz empatyczną jak Profesor Bernard Jancewicz. Był On z całą pewnością człowiekiem wyjątkowym i jako absolwentka WFiA oraz innych kierunków studiów bardzo wyraźnie dostrzegam, że tak wyjątkowych nauczycieli akademickich spotyka się niezwykle rzadko. Profesor Bernard Jancewicz pozostanie w mojej pamięci już na zawsze.

 Agnieszka Matylda Schlichtinger

*****************************************************************************************************************************************

Wspomnienia o profesorze Bernardzie Jancewiczu znajdują się również na stronach:

 Centrum Historii Zajezdnia,

https://www.zajezdnia.org/aktualnosci-artykul/nie-zyje-profesor-bernard-jancewicz

i Towarzystwa Miłośników Wrocławia

https://tmw.com.pl/aktualnosci/pozegnanie-prof-bernarda-jancewicza/

do którego profesor  Jancewicz należał ponad pół wieku. Dane bibliograficzne zostały udostępnione przez Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

**************************************************************************************************************************************************

Konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersyetu, badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauk fizycznych, w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych.

 
https://bip.uni.wroc.pl/2199/309/konkurs-na-stanowisko-profesora-uniwersytetu-badawczo-dydaktycznego-w-dyscyplinie-nauk-fizycznych-w-instytucie-fizyki-teoretycznej-w-zakladzie-teorii-czastek-elementarnych.html
 
https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/oferta/wroclaw-profesor-uczelni/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/595694
Zmarł profesor Zbigniew Oziewicz #

prof. dr hab. Zbigniew Oziewicz

22.08.1941 - 8.12.2020

 Z głębokim żalem informuję o śmierci naszego wieloletniego Kolegi, Wielkiego Patrioty i Przyjaciela Zbyszka Oziewicza, prof. UWr oraz Autonomicznego Uniwersytetu Narodowego w Meksyku. Zbyszek pracował w IFT od połowy lat 60-dziesiątych. W latach 70-dziesiątych przystąpił do opozycji demokratycznej. Był wybitnym działaczem Solidarności Walczącej, współzałożycielem, członkiem Rady SW, przyjacielem Kornela Morawieckiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Grodkowie.Aresztowany ponownie  w roku 1984,w areszcie śledczym spędził pół roku, gdzie  napisał rozprawę habilitacyjną.

Od roku 1993 do przejścia na emeryturę w roku 2006 był oddelegowany do pracy w Universidad Nacional Autónoma de México UNAM w mieście Meksyk, tam mieszkał i pracował do końca życia.

 W pracy dydaktycznej wdrażał  nowatorskie i niestandardowe programy oraz metody ich realizacji.W początkowym okresie kariery naukowej zajmował się teoretyczną fizyką jądrową. Później przesunął obszar swoich badań na fizykę matematyczną. W latach osiemdziesiątych współorganizował coroczne seminaria Wrocław-Lipsk, przekształcone w latach 90tych w Sympozja Maxa Borna.

W 25. rocznicę powstania „Solidarności Walczącej”, 15 czerwca 2007 r. Zbigniew Oziewicz otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a 27 czerwca 2016 r. – nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyż Wolności i Solidarności.

R.I.P.

Robert Olkiewicz

https://wroclaw.tvp.pl/51253008/zmarl-prof-zbigniew-oziewicz-byl-zwiazany-z-uniwersytetem-wroclawskim-dzialal-w-opozycji-antykomunistyczn

 Z dorobkiem Zbyszka Oziewicza można się zapoznać poprzez jego profil w Google-Scholar

 https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=yLjAHHAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 Jak  został zapamiętany przez  studentów:

 https://www.salon24.pl/u/zajtenberg/1097973,sekta-oziewicza

 Więcej danych biograficznych:

 http://www.snpl.lt/Rocznik/16/R.16.389-393.pdf

 

Granty NCN dla pracowników IFT #

Z radością informujemy, że pracownicy naszego Instytutu otrzymali granty naukowe NCN w ostatnim konkursie:

 1. Opus 19, ST2

  Perturbacje kosmologiczne i osobliwości czarnych dziur w kwantyzacji pętlowej
  dr hab. Tomasz Henryk Pawłowski
 2. Opus 19, ST9

  Relatywistyczny transport w gwiazdach kompaktowych
  dr hab. Armen Sedrakian

  Kolaps wywołany akrecją a trzy rodziny gwiazd zwartych
  dr hab. Tobias Bert Fischer

 3. Preludium 19, ST2

  Modelowanie oddziaływań stanów końcowych w procesie kwazi-elastycznego rozpraszania neutrin na jądrach atomowych
  mgr Kajetan Niewczas
57 Zimowa Szkola Fizyki Teoretycznej #

W dniach 7 - 13 marca 2021 roku odbędzie się organizowana przez Instytut Fizyki Teoretycznej:

57th Karpacz Winter School of Theoretical Physics and PHAROS COST Action CA16214 Training School 

"Equation of state of dense matter and multimessenger astronomy"

Szczegóły:https://events.ift.uni.wroc.pl/event/68/overview

Laboratorium Falling Walls we Wrocławiu #
Dariusz Grech profesorem #

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Dariuszowi Grechowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. 

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Warszaty online "Criticality in QCD and the Hadron Resonance Gas" #

W dniach 29-31.07.2020 odbędą się wirtualne warszaty pt.

Criticality in QCD and the Hadron Resonance Gas

Szczegóły na stronie:  https://events.ift.uni.wroc.pl/event/67/

CK występuje z wnioskiem do Prezydenta RP o tytuł profesora dla dr. hab. Dariusza Grecha, prof.UWr #

Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na swym posiedzeniu w dniu 29.04.2020 podjęło jedngłośnie uchwałę o skierowanu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o nadanie dr. hab. Dariuszowi Grechowi, prof. UWr tytułu profesora nauk fizycznych.

Publikacja w "Nature" #
Prof. dr hab. Jan Sobczyk oraz mgr Kajetan Niewczas, doktorant w IFT, są współautorami ważnej, opublikowanej w "Nature", pracy grupy T2K. O szczegółach można przeczytać na stronie UWr: https://uni.wroc.pl/t2k-o-materii-i-antymaterii-na-lamach-nature/
 
Konkurs na stanowisko adiunkta w grancie OPUS-17 #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w grancie OPUS-17.

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf)

Zbigniew Koza profesorem nauk fizycznych #

6 lutego 2020 r. dr hab. Zbigniew Koza uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Zebranie wyborcze grupy pozostałych nauczycieli akademickich #

Zebranie wyborcze grupy pozostałych nauczycieli akademickich

(niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu)

zwołane w celu wyboru przedstawicieli WFiA do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.

 

Termin: 17.01.2020, godz. 11:30

Miejsce: s. 164 im. prof. Jana Rzewuskiego

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki StatystycznejPostdoc position #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Prof. dr hab. Krzysztof Redlich członkiem rzeczywistym PANprof. dr. hab. Krzysztof Redlich as a full member of the Polish Academy of Sciences #

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu  5 grudnia 2019 r. wybrało prof. dr. hab. Krzysztofa Redlicha na członka rzeczywistego PAN.

Prof. Krzysztof Redlich doktorem h.c. Uniwersytetu w Bielefeld #

W dniu 25 listopada 2019 r. prof. dr hab. Krzysztof Redlich został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa przez Wydział Fizyki Uniwersytetu w Bielefeld.

Prof. Krzysztof Redlich członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności #

W dniu 15 listopada 2019 r. prof. dr hab. Krzysztof Redlich otrzymał  prawa i tytuł członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Juchnowskiegothe public defense of the doctoral dissertation mgr. Łukasz Juchnowski #

Dnia 6.12.2019 r. o godz. 12:15 w sali nr 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Maksa Borna 9, Wrocław) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Łukasza Juchnowskiego

zatytułowanej „Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external fields”

Promotor: prof. dr hab. David Blaschke, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr Gerd Roepke, Institut fuer Physik, Universitaet Rostock


Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Maksa Borna 9 we Wrocławiu.

Granty OPUS #

Prof. Jerzy Kowalski-Glikman oraz prof. David Blaschke otrzymali granty OPUS w ostatnim konkursie (OPUS 17).

56 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

W dniach 24-28 lutego 2020 r. odbędzie się 56. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej pod tytułem Superfluidity and Transport for Multimessenger Physics of Compact Stars.

Szczegółowe informacje: https://indico.cern.ch/event/823088/

3rd EMMI Workshop #

W dniach 2 – 6 grudnia 2019 roku odbędzie się  3rd EMMI Workshop; Anti-matter, hyper-matter and exotica production at the LHC . Workshop organizowany jest przez  Instytut Fizyki Teoretycznej wraz z Goethe Universitat we Frankfurcie i Politecnico w Turynie.

 

7-th International Symposium "Optics and its Applications" #

W dniach 19-24 września  2019 roku Instytut Fizyki Teoretycznej współorganizuje z Yerevan State University Siódme Międzynarodowe Sympozjum  "Optics and its Applications"

Wiecej informacjiKonkurs na stanowisko referenta w sekretariacie IFT #

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej (umowa na okres zastępstwa). Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 roku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy językowe oraz z programów MS Office organizowane przez Uniwersytet Wrocławski)
 • szkolenia zagraniczne w ramach projektu Erasmus dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Dalsze szczegóły w witrynie UWr.

Konkurs na stanowisko naukowo-badawcze #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-badawczy) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych.

Szczegóły - patrz PDF.

Nowe granty w IFT #

Mgr Michał Naskręt uzyskał finansowane przez NCN stypendium Etiuda.

Mgr Niels-Uwe Bastian uzyskał grant Sonatina.

Pogrzeb dr. Marcina Daszkiewicza #
30 lipca odbyły się uroczystości pogrzebowe po tragicznej śmierci dr. Marcina Daszkiewicza. Nad grobem zmarłego odczytany został pożegnalny list prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego a przemówienie wygłosił dr. hab. Dariusz Grech, prof. UWr.
 
Poniżej znaleźć można linki do obu wystąpień.
 
List prof. Jerzego Lukierskiego
Przemówienie dr. hab. Dariusza Grecha 
Nie żyje dr Marcin Daszkiewicz #

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca br. zmarł tragicznie nasz kolega
ś.p.
dr Marcin Daszkiewicz

Doktor Marcin Daszkiewicz urodził się 8 kwietnia 1972 r. Studia z fizyki teoretycznej ukończył w 1996 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie też obronił doktorat w dziedzinie nauk  fizycznych w 2000 r. Przez cały czas swojej aktywności zawodowej był związany z Instytutem Fizyki Teoretycznej UWr., gdzie od 2001 r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta.
W pracy naukowej Marcin zajmował się m. in. teorią strun oraz teorią cząstek i pól na nieprzemiennych czasoprzestrzeniach. Jest autorem 60 publikacji naukowych, w tym 39 samodzielnych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 lipca 2019 r. (wtorek) na Cmentarzu Osobowickim.
Rozpocznie je msza św. o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej.


Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej

Nowi profesorowie UWr #
W ostatnim okresie grupa pracowników IFT otrzymała awans na stanowisko profesora UWr. Są to:
 
dr hab. Tobias Fischer (od 26 VI)
dr hab. Krzysztof Graczyk (od 22 V)
dr hab. Maciej Matyka (od 26 VI)
dr hab. Armen Sedrakjan (od 22 V)
Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Spotkanie Polskiej Grupy Neutrinowej #

W dniach 13-14 czerwca 2019 w sali 412-416 IFT odbędzie się spotkanie Polskiej Grupy Neutrinowej.

Konkursy na dwa stanowiska adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkursy na dwa stanowiska adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Habilitacja dr. Tomasza Pawłowskiego #

W dniu 15.04.2019 rada Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora habilitowanego pracownikowi IFT dr. Tomaszowi Pawłowskiemu.

Prof. dr hab. David Blaschke doktorem h.c. Rosyjsko-Armeńskiego Uniwersytetu w Erywaniu #

W dniu 1.IV.2019 r. prof. dr hab. David Blaschke został uhonorowany doktoratem honoris causa Rosyjsko-Armeńskiego Uniwersytetu w Erywaniu.

Wojciech Hann, absolwent fizyki teoretycznej UWr, członkiem Rady UWr #
Wojciech Hann, absolwent fizyki teoretycznej UWr, został wybrany na członka 9-osobowej Rady UWr. Ukończył on studia MBA na Uniwersytecie w 
Rochester. Aktualnie jest członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego nadzorującym obszar sprzedaży i produktów.

Pełny skład Rady UWr to: Rafał Dutkiewicz, Wojciech Hann, Jolanta Hoffman i Krzysztof Przybylski oraz z grona wspólnoty uniwersyteckiej:
Jerzy Korczak, Maciej Kryza, Piotr Sorokowski, Eugeniusz Zych. W skład Rady Uniwersytetu wejdzie także Przewodniczący Samorządu Studentów.
Konkursy na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).


 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

55th Karpacz Winter School of Theoretical Physics and ChETEC COST Action CA16117 Training School #

55th Karpacz Winter School of Theoretical Physics and ChETEC COST Action CA16117 Training School – "Nuclear astrophysics in the multi-messenger era"

This ChETEC COST Action CA16117 training school is held jointly with the 55th edition of the Karpacz Winter School of Theoretical Physics. The event is organized by the Institute of Theoretical Physics at the University of Wroclaw, Poland, and by the Nuclear Astrophysics group of the Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Germany. The meeting takes place in the light of the very first observation of the gravitational wave signal GW170817 that originated from a binary neutron star merger.

Subjects:

 • Explosive astrophysical phenomena – the physics of supernovae and neutron star mergers
 • Astrophysical messenger – neutrinos, gravitational waves and gamma-rays
 • Nuclear astrophysics experiments

The goal of this Winter School is to educate the next generation of young scientists in the field of nuclear astrophysics and related topics. The scientific tools and methods, which are the focus of this training school, are at the current frontier of this truly interdisciplinary field of research.

The school is composed of a series of lectures and traineeships. The latter involve computer practice. Therfore, it is required to bring laptops with the appropriate software, which will be announced later. The trainees will work together with the lectureres on scientific problems, familiarize with modern numerical methods and implementations as well as numerical solutions. They will collect, analyze and fit as well as familiarize with the handling of big data.

 

The 5th Conference of the Polish Society on Relativity #

The conference of the Polish Society on Relativity  will be held on 24-27th September 2018 in Pałac Wojanów.

The conference will consist of two parts, devoted, respectively, to classical and quantum gravity.

The first part will cover mathematical structures in classical gravity, exact solutions of Einstein equations, physics of black holes, cosmological models, alternative models of gravity, and the research related to the recent detection of gravitational waves. 

The second part will be devoted to discussion of basic tools of quantum gravity and noncommutative geometry, in particular quantum space-times, quantum phase spaces and quantum symmetries. We will consider quantum gravity models e.g. LQG (loop quantum gravity), matrix models and discretized approach to Feynman description of quantized gravity and new approaches to string theory.

We will focus on the following subjects:

 1. Properties of Einstein's equations and exact solutions.
 2. Numerical methods in solving Einstein equations.
 3. Black holes: formalism and properties.
 4. Relativistic astrophysics: cosmology and dark matter/dark energy problem.
 5. Gravitational waves: theory and experiment.
 6. Quantum space-times and quantum symmetries.
 7. Noncommutative geometries and quantum gravity framework.
 8. Models of quantum gravity: Loop Quantum Gravity.
 9. Models of quantum gravity: functional integration approach, e.g. CDT (Causal Dynamical Triangulations)
 10. Quantum gravity and development in superstring theory (metastrings).

Website: http://ift.uni.wroc.pl/~potor5/

Stypendium w projekcie NCN OPUS - ST #

Instytut Fizyki Teoretycznej ogasza konkurs na dwa stanowiska student - stypendysta w ramach projektu NCN OPUS.

Termin składania ofert: 21 września 2018 roku, godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 września 2018 roku.

Więcej informacji

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Sympozjum poświęcone pamięci prof. Zbigniewa Jaskólskiego #

W dniach 18-19 czerwca, 2018 odbędzie się w naszym Instytucie sympozjum poświęcone pamięci prof. Zbigniewa Jaskólskiego. Program sympozjum:

 Poniedziałek 18.06

9.30-10.30

L. Hadasz (Kraków)

Work of Zbyszek Jaskólski - from non-critical strings to matrix models

10.30-11.00

M. Daszkiewicz

Noncommutative Sprott systems, their jerk dynamics, and their chaos synchronisation by active control

11.00-12.00

J. Jankowski (Warszawa)

Gauge/gravity duality: unification of ideas

12.00-13.00

K. Meissner (Warszawa)

Conformal anomaly

13.00-15.00

Lunch

 

15.00-15.30

Rector of Wroclaw University

 

15.30-16.00

A. Frydryszak (Wrocław)

The course of Zbyszek life

16.00-17.00

P. Sułkowski (Warsaw)

Conformal field theory, matrix models, and quantum curves

17.00-17.30

F. Ferrari

Zbyszek’s scientific legacy in my research

Wtorek 19.06

9.30-10.30

M. Piątek (Szczecin)

Conformal Blocks - the Holy Grail of (not only) Conformal Field Theory

10.30-11.30

M. Heller (Golm, Warszawa)

New results on QFT complexity

11.30-12.30

M. Spaliński (Warszawa, Białystok)

Universality and transients in N=4 SYM plasma

12.30

Lunch

 

 

Wykłady będą odbywać się w sali 422.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

J. Kowalski-Glikman

J. Sobczyk

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego #

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Zmarł prof. dr hab. Zbigniew Jaskólski #

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 marca br. zmarł

ś.p.

Prof. dr hab. Zbigniew Jaskólski

Profesor Zbigniew Jaskólski urodził się 7 listopada 1957 r. Studia ukończył w 1981 r., doktorat z fizyki teoretycznej obronił w 1988 r., od 1999 r. doktor habilitowany. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Ostatnio zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów i przez większość kariery zawodowej był związany z Instytutem Fizyki Teoretycznej UWr. W latach 2000-2004 zatrudniony w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W latach 2006-2013 Kierownik Studium Doktoranckiego Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wybitny specjalista w zakresie metod matematycznych w fizyce, zajmował się m.in. teorią strun oraz konforemnymi teoriami pola.
Jest autorem 43 publikacji naukowych, wypromował trzech doktorów.

Sumienny i oddany w pracy dydaktycznej. W 2009 r. wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 marca 2018 r. (wtorek) na cmentarzu przy ul. Smętnej.
Rozpocznie je msza św. o godz. 11.00 w tamtejszej kaplicy.

 

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej

Dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTF #

Dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr został wybrany członkiem Prezydium
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w kadencji
2018-2021.

Skład Prezydium ZG PTF będzie następujący:

Leszek Sirko - Prezes
Bogdan Kowalski -⁠Sekretarz Generalny
Jan Grabski -⁠Skarbnik

Członkowie Wykonawczy:

Katarzyna Chałasińska-⁠Macukow (Warszawa)
Dariusz Grech (Wrocław)
Stanisław Kistryn (Kraków)
Zbigniew Trybuła (Poznań)

54. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

54. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej odbędzie się w terminie 18-24 lutego 2018 

tytuł: Simplicity of Complexity in Economic and Social Systems

miejsce: Lądek Zdrój

WWW: http://www.ift.uni.wroc.pl/conferences/list/type/Karpacz

Wrocławska Nagroda Naukowa dla prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego #

2.X. 2017 r. podczas środowiskowej inauguracji roku akademickiego w Oratorium Marianum wieloletni pracownik naszego Instytutu prof. dr hab. Andrzej Pękalski otrzymał z rąk Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza  zaszczytną Wrocławską Nagrodę Naukową.

Oferta pracy #

Konkurs na stanowisko naukowo-dydaktyczne adiunkta
w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego.

--> informacje szczegółowe 

Medal Mariana Smoluchowskiego dla prof. Jerzego Lukierskiego #

Polskie Towarzystwo Fizyczne uhonorowało profesora Jerzego Lukierskiego medalem Mariana Smoluchowskiego za wybitny wkład do opisu oddziaływań fundamentalnych i rozwoju fizyki matematycznej w Polsce.

 

Medal Mariana Smoluchowskiego to najwyższe odznaczenie przyznawane przez PTF. 

Tytuł Doktora Honorowego dla prof. dr. hab. Davida Blaschke #


W dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Naukowa Uniwersytetu w Dubnej przyznała prof. dr. hab. Dawidowi Blaschke tytuł Doktora Honorowego.

http://www.jinr.ru/posts/honorary-professor-of-the-university-dubna-david-blaschke/

XXXIX Sympozjum Maxa Borna #

W dniach 3 - 7 lipca 2017 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje XXXIX Sympozjum Maxa Borna.

"5 th International Symposium on Optics & its applications (OPTICS - 2017)"

 

http://www.ift.uni.wroc.pl/~optics2017

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta w projekcie NCN OPUS #

Instytuyt Fizyki Teoretycznej organizuje otwarty konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach realizacji projektu NCN OPUS pt. " Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin". Udział w projekcie odbywać się bedzie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Aleksandra Dubinina #

Dnia 9 czerwca o godz. 12:15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 Mgr. Aleksandra Dubinina

 pt.: Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

Promotor:
Prof. dr hab. David Blaschke

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Broniowski, IFJ PAN i IF UJK
prof. dr D. Ebert - Uniwersytet Humboldta, Berlin

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

XXXVIII Max Born Symposium #

Serdecznie zapraszamy na 38. Sympozjum Maxa Borna "Crossing Frontiers in Science: a physicist's approach".

Sympozjum, poświęcone uczczeniu 80. urodzin Andrzeja Pękalskiego, emerytowanego profesora naszego Instytutu, odbędzie się w dniach 18-20 maja 2017 roku na naszym Wydziale, w sali im. Rzewuskiego.

 

Szczegóły: http://www.ift.uni.wroc.pl/mborn38/

Doktoranci IFT nagrodzeni podczas konferencji Open Readings 2017 #

Doktoranci Studium Doktoranckiego Fizyki Maciej Lewicki i Michał Naskręt zostali nagrodzeni przez organizatorów konferencji Open Readings 2017 w Wilnie. Doceniono prezentacje, które wygłosili podczas sesji teoretycznej tej konferencji. Maciej Lewicki mówił o "Strong interactions investigation methods at NA61/SHINE experiment", a Michał Naskręt o "Signals of the onset of deconfinement @ CERN". Obie prezentacje zdobyły nagrody za najlepsze prezentacje podczas sesji.

Prof. Jerzy Lukierski otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego #

Prof. Jerzy Lukierski ukończył Uniwersytet Wrocławski w 1957, doktorat obronił w 1961, habilitował się w 1967. W 1983 został profesorem zwyczajnym. Studiował problemamy matematyczne teorii oddziaływań fundamentalnych, zagadnienia symetrii i supersymetrii, oraz modele teoriopolowe. Od 1990 zajmuje się deformacjami kwantowymi symetrii, geometriami nieprzemiennymi i modelami kwantowej grawitacji. W 1995 został laureatem Nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie. W 2010 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Jest autorem ponad 300 prac naukowych z indeksem Hirscha 35 (r. 2016). Jest promotorem 18 doktoratów. W latach 1990-2005 był dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na dwie kadencje zoastał wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Fizyki PAN. Aktualnie jest zatrudnony na etacie naukowym w IFT.

Pożegnanie akademickie prof. Zygmunta Galasiewicza #

 

Pożegnanie akademickie
prof. Zygmunta Galasiewicza

odbędzie się 16 grudnia o godz. 14:30
w Oratorium Marianum

 

Wybory do organów samorządu doktorantów #

OBWIESZCZENIE WYBORCZE
DZIEKANA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII
Z DNIA 1.12.2016 R.

W SPRAWIE TERMINU WYBORÓW
NA WYDZIALE FIZYKI I ASTRONOMII
DO ORGANÓW SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO NA KADENCJĘ 2016-2018

Na postawie § 2.2 Uchwały nr 143/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zgodności ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza, że

dnia 7 grudnia 2016 r., o godzinie 16.00 w sali 422 budynku
Instytutów Fizyki przy pl. Maxa Borna 9 odbędzie się
ZEBRANIE WYBORCZE DOKTORANTÓW
WYDZIAŁY FIZYKI I ASTRONOMII,

na którym zostaną przeprowadzone wybory do organów
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
na kadencję 2016-2018.

 

podpisał:
Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. Antoni Ciszewski

Pogrzeb prof. dra hab. Zygmunta Galasiewicza #

Uroczystości pogrzebowe prof. dra hab. Zygmunta Galasiewicza rozpoczną się o godzinie 13:00 w piątek 4 listopada w Kościele pw. św Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu.


Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej
Prof. dr hab. Jan Sobczyk
Zmarł prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz. #
Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 30 pażdziernika b.r. zmarł prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz.

Profesor Zygmunt Galasiewicz urodził się 24 lutego 1926 r. w Łucku. Ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim w 1950 r. Przez cała karierę zawodową związany był z Uniwersytetem Wrocławskim. Doktorat zrobił w 1956 roku, habilitację w 1961. W 1964 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1971 r. tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1962-1996 prof. Zygmunt Galasiewicz był kierownikiem Katedry a potem Zakładu Teorii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Teoretycznej. W latach 1960-1963 był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W latach 1984-1990 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej. 

W latach 1967-1996 prof. Zygmunt Galasiewicz był zatrudniony także w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Był członkiem Rady Naukowej Laboratorium Fizyki Teoretycznej; Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej k. Moskwy 1960–1972; Komisji ds. Współpracy z ZIBJ przy Państwowej Agencji Atomowej 1970–1990; Międzynarodowego Komitetu Doradczego Seminariów Middle European Cooperation in Statistical Physics and Phase Transitions (MECO) 1975–1996. 

Prof. Zygmunt Galasiewicz jest twórca szkoły naukowej teorii fazy skondensowanej. Wypromował ośmiu doktorów. Jest autorem 77 publikacji naukowych i trzech książek. 

W 1983 r. prof. Zygmunt Galasiewicz otrzymał Nagrodę im. Marii Skłodowskiej–Curie. Odznaczony został Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

 
Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej
Prof. dr hab. Jan Sobczyk
Prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz odznaczony Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego #

W dniu 30 września 2016 r. podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz zostanie odznaczony Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Zygmunt Galasiewicz jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Fizyki Teoretycznej, wieloletnim dyrektorem Instytutu, autorem wielu prac naukowych i monografii, bardzo zasłużonym dla kształcenia młodej kadry naukowej.

W imieniu społeczności Instytutu Fizyki Teoretycznej pragnę wyrazić radość i złożyć gratulacje.

 
prof. dr hab. Jan Sobczyk
Dyrektor
Instytutu Fizyki Teoretycznej
                                                                                                                         zobacz więcej ...
Gość Instytutu #

W dniach 2 - 5.10.2016 r. gościem Instytutu będzie profesor Ryszard Kerner z Université Pierre et Marie Curie w Paryżu. Profesor Kerner przyjedzie na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego w ramach współpracy naukowej w grancie NCN. 3 października 2016 r. wygłosi referat na seminarium  Zakładu Teorii Oddziaływań Fundamentalnych i Grawitacji Kwantowej.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko adiunkta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

w specjalności:

  

 • fizyka matematyczna
 • matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji
 • korelacje kwantowe w układach złożonych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·         Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów matematycznych, mechaniki kwantowej i programowania w językach C++ oraz Python.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych

       i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Konkurs na stanowisko asystenta #

 

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko asystenta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

w specjalności: 

 * Informatyka stosowana / modelowanie komputerowe

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i posiada tytuł zawodowy magistra.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 30.09.2017 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT, w tym w językach Python i C++

·         Kandydat powinien posiadać dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub modelowania komputerowego. 

Preferowani będą kandydaci posiadający

·         doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych;

·         stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z wyżej wymienionych specjalności

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Gość Instytutu #

W dniach 01 - 31.08 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Andrey RADZHABOV  z Institute for System Dynamics Control Theory SB RAS, Irkutsk, Rosja. Dr Radzhabov  w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

37 Max Born Symposium #

W dniach 4 - 7 lipca 2016 roku odbyło się 37 Sympozjum Maksa Borna. pt. Noncommutative geometry, quantum symmetry and quantum gravity II.

Organizatorami symozjum byli: prof. dr hab. Andrzej Borowiec (dyrektor), dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. dr hab. Jerzy Kowalski -Glikman, prof. dr hab. Jerzy Lukierski, dr AnnaPachoł, dr Harold Steinacker,  dr Tomasz Trześniewski. Instytucjami organizującymi oprócz naszego Instytutu były: Polska Akademia Nauk i COST Action MP1405.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Millera #

Dnia 5 lipca 2016r. o godz.12.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Marka Millera

pt. : Matematyczne metody algebr operatorów w analizie kryterium splątania złożonych układów kwantowych

Promotor :

 Prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Recenzenci :

prof. dr hab. Dariusz ChruścińskiUMK

prof. dr hab. Władysław Majewski - UG

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Adamskiego #

                                         

Dnia 7 czerwca 2016r. o godz.12.15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                              Mgr Mariusza Adamskiego

 

       pt.:   Krytyczne skalowanie kwantowej wierności

 

Promotor:dr hab. Janusz Jędrzejewski, prof. UWr 

Recenzenci :

         prof. dr hab. Tadeusz DomańskiUMCS

         prof. dr hab. Tadeusz Kopeć - UWr
Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki UniwersytetuWrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates
Gość Instytutu #

W dniach 20.06 - 20.07 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  David ALVAREZ-CASTILLO   z Bogoliubov Laboratory for Theoretical Physics, JINR DUBNA, Rosja. Dr Alvarez-Castillo  w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 01 - 31.08 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Andrey RADZHABOV  z Institute for System Dynamics Control Theory SB RAS, Irkutsk, Rosja. Dr Radzhabov  w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 29.05 - 05.06. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie mgr Alexander AYRIYAN z Laboratory for Information Technologies, JINR Dubna, Rosja. Mgr Ayriyan  w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 29.05 - 10.07. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Hovik GRIGORIAN z Laboratory for Information Technologies, JINR Dubna, Rosja. Dr Grigorian   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

Konferencja CPOD #

W dniach 30.05-4.06 odbędzie się organizowana przez Instytut Fizyki Teoretycznej konferencja

"Critical Point and Onset of Deconfinement 2016" 

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZFN #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

 • symulacje Monte Carlo w fizyce wysokich energii
 • fenomenologiczne badanie własności cząstek elementarnych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·        Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·        Kandydat powinien posiadać doświadczenie we współpracy z grupami eksperymentalnymi prowadzącymi badania własności cząstek elementarnych.

·     Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie programów użytkowych, symulacji komputerowych, programowania w językach C++ oraz Python.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                         zobacz więcej

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZTMSiFS #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalnościach:

·         teoria kwantowych przejść fazowych i kwantowych punktów krytycznych w nadprzewodnikach i cieczach kwantowych

·         programowanie w różnych językach

·         metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·    Kandydat przystępujący do konkursu powinien wykazać się udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w dziedzinie kwantowej fizyki statystycznej/kwantowej teorii materii skondensowanej. 

·       Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim na kierunku  Fizyka w zakresie fizyki statystycznej i teorii materii skondensowanej oraz na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe w zakresie języków programowania i metod komputerowych fizyki.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                               zobacz więcej

Gość Instytutu #

W dniach 29.05 - 12.06. 2016 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Aleksei IVANYTSKYI z Bogoliubov Institute for Theoretical Physics, Kyiv, Ukraine. Dr Ivanytskyi  w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN  MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 25.05 - 05.06. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Yuriy KARPENKO z INFN, University of Florence, Włochy. Dr Karpenko   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 27.04 - 10.05. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Vadim DMITRIEV z Saratov State University, Rosja. Profesor Dmitriev    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN OPUS 8.

Gość Instytutu #

W dniach 21 - 23.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Manuel Kraemer   z Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor Kraemer   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN OPUS 8.

Gość Instytutu #

W dniach 17.04  - 04.06. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Alexandra FRIESEN z JINR, Dubna, Rosja. Doktor Friesen   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN Maestro.

Gość Instytutu #

W dniach 04 - 24.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. TOLSTOY  z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, Rosja. Profesor Tolstoy    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzy Lukierskim,  w ramach grantu NCN..

Gość Instytutu #

W dniach 29.03. - 17.04.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Yuriy KARPENKO z INFN University of Florence, Włochy. Doktor Karpenko    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN  Maestro.

Gość Instytutu #

W dniach 11 - 22.04.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Ciprian SPOREA z West University of Timisoara, Rumunia. Doktor Sporea   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem,  w ramach grantu NCN 4720/PB/14.

Gość Instytutu #

W dniach 15 - 18.03.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. dr hab. Marek Szydłowski z Uniwersyteteu Jagiellońskiego. Profesor Szydłowski   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. dr. hab. Zbigniewem Habą i mgr Anetą Wojnar w ramach grantu NCN.

Nasz pracownik w grupie POLGRAW #


11 lutego 2016 została ogłoszona informacja o bezposredniej detekcji fal grawitacyjnych. Odkrycie to jest efektem współpracy prowadzonej w ramach międzynaraodowego projektu LIGO-VIRGO. Częścią LIGO-VIRGO Scientific Collaboration jest 15-osobowy polski zespół POLGRAW, którego liderem jest prof. Andrzej Królak z IM PAN. W skład grupy POLGRAW wchodzi również nasz pracownik dr Arkadiusz Błaut.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalnościach:

 

 

 • zastosowanie metod fizyki statystycznej i teorii przejść fazowych w analizie i modelowaniu różnorodnych układów złożonych (w szczególności układów biologicznych i społecznych)
 • metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Termin składania dokumentów: 31 marzec 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 kwietnia 2016 r.

                                                                                                             więcej informacji

Zmarła prof. dr hab. Danuta Kiełczewska #
 
W dniu 22 lutego 2016 r. zmarła prof. dr hab. Danuta Kiełczewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny fizyk specjalizujący się w badaniu własności neutrin. Jako członek grupy eksperymentalnej SuperKamiokande jest współautorką publikacji, za którą T. Kajita został uhonorowany w 2015 r. Nagrodą Nobla z Fizyki.

Prof. D. Kiełczewska była inicjatorką powstania w 2000 r. Polskiej Grupy Neutrinowej. Bliska współpraca fizyków z Katowic, Krakowa, Warszawy i Wrocławia trwa do dzisiaj.

Prof. D. Kiełczewska odegrała szczególnie ważną rolę w powstaniu we Wrocławiu ośrodka zajmującego się badaniem oddziaływań neutrin. Dzięki niej fizycy z Wrocławia nawiązali kontakty naukowe z wiodącymi grupami eksperymentalnymi. Dzięki jej rekomendacji fizycy z Wrocławia mogli od samego początku uczestniczyć w workshopach NuInt. Bez jej inspiracji nie powstałby generator oddziaływań neutrin NuWro - najbardziej znane dzieło grupy wrocławskiej. W 2009 r. prof. D. Kiełczewska była współdyrektorem (razem z prof. J. Sobczykiem) 45 Zimowej Szkoły Fizyki Teoretycznej "Neutrino Interactions: From Theory to Monte Carlo Simulations". Zasługi prof. Danuty Kiełczewskiej dla Zakładu Fizyki Neutrin w Instytucie fizyki Teoretycznej są trudne do przecenienia.


Dr Krzysztof Graczyk
Dr Cezary Juszczak

Prof. dr hab. Jan Sobczyk - Kierownik Zakładu Fizyki Neutrin

Prof. Yudai Suwa gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej #

W dniach 24 - 27 lutego 2016 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. Yudai Suwa z Kyoto University i Max-Planck Institute for Astrophysics w Garching,  w ramach współpracy naukowej z prof. T. Fischerem.

Prof. Y. Suwa jest referentem na najbliższym seminarium Instytutu w dniu 26.02.2016 r., tytuł referatu: "From supernovae to neutron stars".

Wybory 2016 #

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza ma przyjemność zaprosić pracowników niesamodzielnych na zebranie wyborcze, na którym spośród nauczycieli  akademickich naszego Wydziału, nie posiadających tytułu profesora bądź stopnia naukowego doktora habilitowanego wybierzemy 2 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Zebranie wyborcze odbędzie się w piątek, 5 lutego, o godz. 12:00 w sali 164 imienia prof. Rzewuskiego, w budynku przy pl. Maxa Borna 9. W razie braku kworum na pierwszym zebraniu drugie zebranie wyborcze odbędzie się w poniedziałek,           8 lutego, o godz. 12:00 w sali 164 imienia prof. Rzewuskiego, w budynku przy pl. Maxa Borna 9.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Wyborach Przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Z wyrazami szacunku,

Robert Bryl, Robert Falewicz i Janusz Miśkiewicz, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wybory 2016 #

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza ma przyjemność zaprosić pracowników samodzielnych na zebranie wyborcze, na którym spośród samodzielnych pracowników naukowych naszego Wydziału wybierzemy 8 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów (z grupy profesorów i doktorów habilitowanych).

Zebranie wyborcze odbędzie się we wtorek, 2 lutego, o godz. 11:00 w sali 119, w budynku przy pl. Maxa Borna 9. W razie braku kworum na pierwszym zebraniu drugie zebranie wyborcze odbędzie się we wtorek, 9 lutego, o godz. 11:30 w sali 119, w budynku przy pl. Maxa Borna 9.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Wyborach Przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Z wyrazami szacunku,

Robert Bryl, Robert Falewicz i Janusz Miśkiewicz, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Goście Instytut Fizyki Teoretycznej #

W styczniu  2016 roku gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

1. profesor Stanislaw Smolyansky z Saratov State University, Rosja,   w dniach 28.01 - 6.02.2016 r. w ramach współpracy naukowej  z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w projekcie NCN OPUS 8,

2. dr Juan Miguel Torres Rincon z SUBATECH Nantes, Francja, w dniach 25 - 30.01.2016 r.  w ramach współpracy naukowej z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w projekcie NCN MAESTRO,

3. prof. dr hab. Marek Szydłowski z  Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w  dniach 29 - 30.01.2016 . w ramach wspólpracy naukowej z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem w projekcie NCN OPUS 5.

Prof. Chihiro Sasaki w Komitecie Doradczym Quark Matter 2017 #

Co półtora roku, od pół wieku, odbywają się wielkie międzynarodowe konferencje z serii "Quark Matter" poświęcone silnie oddziałującej materii w warunkach ekstremalnych, jakie powstają np. w ultrarelatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów. Konferencje te są najważniejszymi zdarzeniami naukowymi dla fizyków pracujących w tej dziedzinie, gromadzącymi wiodących badaczy.

Rozpoczęły się przygotowania do konferencji "Quark Matter 2017: Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions" która odbędzie się  w lutym 2017 roku w Chicago.

Prof. Chihiro Sasaki z IFT została zaproszona do prestiżowego grona ekspertów - Komitetu Doradczego Quark Matter 2017.

52 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

W dniach 14 - 21 lutego 2016 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje 52. Zimową Szkołę Fizyki Teoretycznej.

Tytuł szkoły: "Theoretical Aspects of Neutrino Physics"

Konferencja ” Critical Point and Onset of Deconfinement (CPOD 2016)". #

W dniach 30 maja – 4 czerwca 2016 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje konferencję pt.” Critical Point and Onset of Deconfinement (CPOD 2016)".

Dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr, powołany w skład Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej #

Dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr, został powołany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammeka, w skład Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku, na okres czterech lat.

więcej ...

Prof. Redlich zaproszony do Połączonej Rady Naukowej FAIR i GSI #

W najbliższej przyszłości, w Darmstadt, Niemcy, powstanie potężny ośrodek naukowy oferujący niespotykane dotychczas możliwości badań w dziedzinie fizyki atomu, jądra, hadronów i plazmy oraz w dziedzinie zastosowań fizyki. Powstanie on z połączenia projektu FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research i GSI - Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung.

Prof. Krzysztof Redlich został zaproszony do Połączonej Rady Naukowej powstającego ośrodka naukowego.

Załącznik: zaproszenie od Dyrektora Naukowego Karlheinza Langankego

Prof. Redlich ponownie członkiem Komitetu Polityki Naukowej CERN-u #

17 grudnia 2015 r. Rada CERN-u, działając na podstawie jednogłośnej rekomendacji Komitetu Polityki Naukowej CERN-u, wybrała po raz drugi prof. Krzysztofa Redlicha na członka tego Komitetu na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 1. stycznia 2016 r.

Załącznik: oficjalne zawiadomienie od Prezydenta Rady CERN-u - prof. Agnieszki Zalewskiej

Gość Instytutu #

W dniach  3 - 4.12.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Viktor BEGUN z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie swojego pobytu dr  Begun  będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu MAESTRO.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFT #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalności: kwantowa teoria materii skondensowanej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, ponadto uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych oraz legitymują się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą z zakresu fizyki teoretycznej o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w specjalności kwantowa teoria materii skondensowanej. Preferowane kierunki badań: kwantowe przemiany fazowe i zjawiska krytyczne, nadprzewodnictwo, ultraschłodzone gazy kwantowe, ciecze kwantowe. Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i angielskim.

                                                                                                                                      zobacz więcej

Nowy doktor habilitowany #

Dnia 20 października 2015 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Januszowi Miśkiewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Trześniewskiego #

Dnia 27 października 2015 r. o godz. 10.30 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Tomasza Trześniewskiego

pt.: Three-dimensional gravity and deformations of relativistic symmetries

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman - UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Meissner - UW

                       prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz - UJ

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M.Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie Instytutu: http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

Obrona pracy doktorskiej mgr Michała Szcząchora #

Dnia 27 października 2015 r. o godz. 12:00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Michała Szcząchora

pt.: Gravity and Supergravity as a BF theory of MacDowell-Mansouri type

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman - UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Meissner - UW

                       prof. dr hab. Jerzy Lukierski - UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie Instytutu: http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

Medal Zimanyi dla dr Chihiro Sasaki, prof. UWr #

Dr Chihiro Sasaki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizyki Teoretycznej, otrzymała tegoroczną prestiżową nagrodę Medal Zimanyi (Zimanyi Medal - http://bit.ly/1Ms4mcP ) przeznaczoną dla młodych naukowców – poniżej 40. roku życia – pracujących w dziedzinie  fizyki jądrowej związanej z wysokoenergetycznymi zderzeniami ciężkich jonów.


Wręczenie nagrody (
http://bit.ly/1QlhoI7 ) odbyło się 3 października w trakcie zakończonej niedawno światowej konferencji Quark Matter 2015.

Więcej informacji o nagrodzie i o prof. Chihiro Sasaki w załączniku: ZimanyiAward.pdf

 

Gość Instytutu #

W dniach 25 - 28.10.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor  Michele Arzano z Uniwersytetu La Sapienza, Rzym, Włochy. Profesor Arzano   w czasie swego pobytu  będzie kontyuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 31.08 -  14.09.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł z Uniwersytetu w Turynie, Włochy. Doktor Pachoł w czasie swego pobytu  będzie kontyuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem.

Gość Instytutu #

W dniach 7 - 11.09.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Peter STICHEL z Uniwersytetu w Bielefeld, Niemcy. Profesor Stichel w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach grantu  NCN 4791/PB/IFT/15

Gość Instytutu #

W dniach 17 - 20.08.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr David Alvarez z ZIBJ Dubna, Rosja .Dr Alvarez w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu MAESTRO.

Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego Instytutu Fizyki Teoretycznej (etat naukowo-dydaktyczny)

Kandydat wyłoniony w konkursie będzie brał udział w współtworzeniu nowoczesnego kierunku studiów, pracować w młodym dynamicznym zespole. Do obowiązków pracownika należeć będzie również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien posiadać:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT
 • dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub metod obliczeniowych
 • biegłość w posługiwaniu się językiem polskim i angielskim

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych i/lub programowaniu gier
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych
 • doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań lub współpracy z przemysłem
 • stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z powyższych specjalności
 • tytuł zawodowy inżyniera

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pokój 404.

                                                                              Więcej szczegółów ....

Posiedzenie Rady Wydziału #

W dniu 22 września 2015 r. odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Fizyki i Astronomii.

Nowy profesor belwederski #

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał dr. hab. Andrzejowi Borowcowi prof. nadzw. UWr tytuł naukowy profesora nauk fizycznych.

Habilitacja dr. Janusza Miśkiewicza #

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że 22.12.2014r. zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne dr. Janusza Miśkiewicza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.


Autoreferat:
Innowacyjne metody analizy nieliniowych korelacji krzyżowych w układach złożonych


Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja - prof. A.Lipowski, Recenzja - prof. R.Kutner, Recenzja - prof. W.Nowak (uzupełnienie)

Gość Instytutu #

W dniach 29.06  - 8.07.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor M. SIVAKUMAR Uniwersytetu w Hyderabad, Indie. Profesor Sivakumar  w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach grantu 4791/PB/IFT/15.

Gość Instytutu #

W dniach 11 - 13.06.2015 r.  gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof.dr. Paweł DANIELEWICZ z Michigan State University, USA. Profesor Danielewicz w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN OPUS 7.

Obrona pracy doktorskiej mgr Rafała Łastowieckiego #

Dnia 16 czerwca 2015r. o godz.14.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Rafała Łastowieckiego

 pt.: Nambu–Jona–Lasinio quark matter modeling for neutron stars physics.

Promotor :

prof. dr hab. David Blaschke - UWr

Recenzenci :

prof. dr hab. Paweł Haensel – CAMK-PAN W-wa

dr hab. Dariusz Prorok - UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Gość Instytutu #

W dniach 01 - 15.06.2015 r.  i  20 - 28.06.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. David Alvarez z ZIBJ Dubna, Rosja .Dr Alvarez w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN OPUS 7.

Gość Instytutu #

W dniach 30.06  - 04.07.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Michele ARZANO z Universita La Sapienza, Rzym, Włochy . Profesor Arzano w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 25 - 29.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Emanuele ALESCI  z Uniwersztetu Warsyawskiego. Dr Alesci i w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 18 - 21.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Daniele PRANZETTI z Erlangen-Nurberg University, Niemcy. Profesor Pranzetti w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Neutrin #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

  * Badanie oddziaływań leptonów z hadronami i jądrami atomowymi w zakresie energii od kilkuset MeV do kilkuset GeV. 

                                                                                                               zobacz więcej...

Habilitacja dr Janusza Szwabińskiego #

Dnia 2 czerwca 2015r. zostało zakończone postępowanie habilitacyjne dr. Janusza Szwabińskiego. Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Januszowi Szwabińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplinie - fizyka.

Autoreferat:
        Metody fizyki statystycznej w badaniach stabilności sieci pokarmowych

Skład komisji habilitacyjnej, harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzja - prof. A.Lipowski, Recenzja - prof. D.Makowiec, Recenzja - prof. B.Dybiec

Gość Instytutu #

W dniach 23 - 24.04.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr. Craig HEINKE z  University of Alberta, Kanada.

W czasie swojego pobytu dr. Heinke będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach projektu NCN Opus 8. 

GośćInstytutu #

W dniach 15 - 18 kwietnia 2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Gerd ROEPKE z Uniwersytetu w Rostoku,  Niemcy.

W czasie swojego pobytu prof.Roepke będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke  w ramach projektu NCN OPUS 7.

Gość Instytutu #

W dniach 17 - 21.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Daniele Pranzetti z Erlangen-Nurberg University, Niemcy.

W czasie swojego pobytu prof. Pranzetti będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Gość Instytutu #

W dniach 14.04 - 08.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valeriy N. Tolstoy  z Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Rosja. 

W czasie swojego pobytu prof. Tolstoy będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.

Goście Instytutu #

W marcu i kwietniu 2015 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

 1. Dr Hovik Grigoryan z ZIBJ Dubna, Rosja - od 15.03 do 27.04.2015 r.

 2. Prof. Dr Dmitry Voskresensky z MEPhI Moskwa, Rosja - od 11.04 do 22.04.2015 r.

 3. Dr Matthias Hempel z Basel University, Szwajcaria - od 12.04 do 17.04.2015 r.

 4. Dr Stefan Typel z GSI Darmstadt, Niemcy - od 21.04 do 25.04.2015 r.

W czasie swojego pobytu będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr hab. Davidem Blaschke w ramach projektu NCN OPUS Obserwacje gwiazd zwartych a struktura ich rdzenia.

34. Sympozjum Maksa Borna #

W dniach 10  - 12 kwietnia 2015 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje 34. Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Stringtheory.pl/2015:

Goście Instytutu #

W marcu i kwietniu 2015 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

 1. Dr Olaf Kaczmarek z University of Bielefeld, Niemcy - od 02.03 do 06.03 2015 r.
 2. Dr Jens Berdermann z German Aerospace Neustrelitz, Niemcy - od 06.03 do 09.03.2015 r.
 3. Prof. Dr Dietmar Ebert z Humboldt University Berlin, Niemcy - od 08.03 do 15.03.2015 r.
 4. Dr Andrey Radzhabov z Institute RAS Irkutsk, Rosja - od 09.03 do 10.04.2015 r.

W czasie swojego pobytu będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr hab. Davidem Blaschke w ramach projektu NCN MAESTRO Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej oraz z pracownikami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych.

Obrona pracy doktorskiej mgr Daniela Zabłockiego #

Dnia 13 marca 2015 r. o godz. 12.15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Daniela Zabłockiego

pt.: Meson and diquark correlations in a chiral model for normal and color superconducting quark matter

 

Promotor:  prof. dr hab. David Blaschke UWr

Recenzenci:

          prof. dr Dietmar Ebert - Uniwersytet Humboldta w Berlinie

          prof. dr hab. Wojciech Broniowski - Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie

 Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki UWr przy pl. Maksa Borna 9 we Wrocławiu.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Nyczki #

Dnia 24 lutego 2015 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                             mgr. Piotra Nyczki

 

 pt.: Przejścia fazowe w uogólnionym modelu q-wyborcy na grafie zupełnym

 

Promotor : dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. PWr - Instytut Fizyki PWr.

Recenzenci :

         prof. dr hab. Antoni Mituś - Instytut Fizyki PWr

         prof. dr hab. Ryszard Kutner - Instytut Fizyki UW

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Gość Instytutu #

W dniach 17 – 20 lutego 2015 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Chihiro Sasaki z Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), Niemcy.

W czasie swojego pobytu dr Sasaki będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Krzysztofem Redlichem w ramach projektu NCN MAESTRO  Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej.

Gość Instytutu #

W dniach 15 - 25 lutego  2015 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof.  Antonino Marciano z Fudan University, Szanghaj, Chiny.

W czasie swojego pobytu prof. Marciano będzie kontynuować współpracę naukową z wykonawcami projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Pomóżmy chorej ! #

Szanowni Państwo !

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc. Pani Marta Wrzeszcz, matka siedmioletniego chłopca, córka naszego kolegi, profesora Czesława Oleksego, od lat walczy z ciężką chorobą nowotworową, z którą nie radzą sobie standardowe procedury medyczne. Ostatnio choroba nasiliła się, jej życie jest zagrożone. Pani Marta jest w trakcie eksperymentalnej terapii w Niemczech, która w podobnych przypadkach daje obiecujące rezultaty. Koszty tej terapii są tak wysokie, że rodzina chorej nie jest w stanie ich pokryć.

Prosimy o wsparcie finansowe:

Fundacja Sedeka (http://sedeka.pl/opp/marta-wrzeszcz)

nr konta: 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036,   tytułem: 10520 - Grupa OPP - Marta Wrzeszcz

w szczególności o przekazanie 1% podatku;

dane do formularza PIT:

KRS 0000338389,  cel szczegółowy: 10520 - Grupa OPP - Marta Wrzeszcz

 

Janusz Jędrzejewski
Ziemowit Popowicz
Janusz Szwabiński
51 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

W dniach 9 - 14 lutego 2015 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje 51 Zimową Szkołę Fizyki Teoretycznej.

Tytuł Szkoly: Irreversible dynamics: nonlinear, nonlocal and non-Markovian manifestations.

Gość Instytutu #

W dniach 8 - 13 marca  2015 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Daniele Pranzetti z Institute for Quantum Gravity, University of Erlangen-Nurnberg, Niemcy.

W czasie swojego pobytu dr Pranzatti będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem oraz wykonawcami projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalnościach:

ekonofizyka, fizyka układów złożonych, metody badania szeregów czasowych z wykorzystaniem metod fizyki statystycznej, teoria macierzy losowych i praw skalowania, własności mono i multifraktalne danych wraz zastosowaniem.

                                                                                                                         zobacz więcej

 

Gość Instytutu #

W dniach 2 - 13.02.2015 roku gościem Instytutu będzie profesor  Anatoly Panferov z  Saratowskiego Uniwersytetu Państwowego.  W czasie swego pobytu prof.Panferov będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Daniela Niewieczerzała #

 

Dnia 3 lutego 2015 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                             mgr. Daniela Niewieczerzała

 

 pt.: Symulacja obrazów mikroskopii jonowej i jej zastosowanie do ostrzy wolframowych pokrytych fasetkami.

 

Promotor : dr hab. Czesław Oleksy, prof. UWr - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci :

         dr hab. Mirosław Dudek, prof.UZ - Instytut Fizyki UZ

         dr hab. Robert Bryl - Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

streszczenie, recenzja - dr R.Bryl, recenzja - dr M.Dudek

Nowy doktor habilitowany #

Dnia 5 grudnia 2014 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Piotrowi Ługiewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Gość Instytutu #

W dniach 22 listopada - 3 grudnia 2014 r. gośćmi Instytutu będą profesor Kenji Morita z Yukawa Institute in Kyoto, Japonia i profesor Chihiro Sasaki z Frankfurt Institute for Advanced Studies, Niemcy. W czasie swojego pobytu będą oni kontynuowali współpracę naukową z profesorem Krzysztofem Redlichem oraz doktorem Pok Man Lo w ramach projektu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki p.t.: "Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej".

Gość Instytutu #

W dniach 23 - 29 listopada 2014 roku gościem Instytutu będzie pani Monireh Kabirnezhad z Iranu. W czasie swojego pobytu będzie kontynuowała współpracę naukową z prof. dr hab. Janem Sobczykiem w ramach projektu badawczego T2K.

Gość Instytutu #

W dniach 13 - 16 listopada 2014 roku gościem Instytutu będzie profesor  Paolo CASTORINA z Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universita di Catania, Włochy.  W czasie swego pobytu prof. Castorina będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Krzysztofem Redlichem i prof. dr. hab. Ludwikiem Turko w ramach projektu   MAESTRO  Narodowego Centrum Nauki p.t. "Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej".

 

Doktorat honoris causa dla prof. Helmuta Satza #

Dnia 14 listopada 2014 roku, w dniu Święta Uniwersytetu, tytuł doktora honoris causa otrzyma wybitny fizyk prof. Helmut Satz z Uniwersytetu w Bielefeld, Niemcy. Uroczystość odbędzie się w Auli Leopoldyńskiej o godz. 11.00

Tytuł ten zostanie nadany na wniosek, który wypłynął z inicjatywy naszego Instytutu. Wszyscy pracownicy naukowi Instytutu, doktoranci oraz studenci są na tą uroczystość gorąco zaproszeni.

 Zobacz więcej ...

Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr #

Zgodnie z zarzadzeniem Nr 119/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, z  dniem 1 grudnia 2014 r. Zakład Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii UWr zostaje przekształcony w Zakład Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego.

Szczegóły: zarządzenie Rektora UWr Nr 119/2014

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty #

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii w zakresie: fizyki teoretycznej silnych oddziaływań w materii hadronowej, QCD oraz jej modeli efektywnych, teorii pola na sieci, jak również fenomenologii ciężkich jonów.

Do konkursu może przystąpić kandydat przyjęty na Studia Doktoranckie.

Osoba na stanowisku doktoranta-stypendysty będzie otrzymywała stypendium w wysokości 1 300 zł miesięcznie. Stypendium będzie finansowane przez okres 36 miesięcy  w ramach realizowanego w Instytucie Fizyki Teoretycznej, Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego grantu Narodowego Centrum  Nauki  (NCN)   MAESTRO,  p.t. “Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii  hadronowej” którego kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Redlich.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej, Uniwersytetu Wrocławskiego,  pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław do dnia 11.11.2014 r.

                                                                                                                                   zobacz więcej...

Nowy pracownik IFT #