Aktualności
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Valeriyi Mykhaylovej #

Dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Auli Leopoldina, pl. Uniwersytecki 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Valeriyi Mykhaylovej.

Tytuł: Transport Properties of Hot QCD Matter in the Quasiparticle Approach

Promotor: Dr. hab. Chihiro Sasaki, Prof. UWr, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński, Zakład Fizyki Wielkich Energii, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dr hab. Radosław Ryblewski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beaty Kowal #Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beaty Kowal odbędzie się 17 czerwca 2022 roku o godz. 12:15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej przy ul. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław.

Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się tutaj: https://bip.uni.wroc.pl/2757/233/kowal-beata.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Josui Ungera #

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Josui Ungera odbędzie się 26 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00. Obrona przeprowadzona zostanie w trybie hybrydowym w sali 422  przy ul. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław z możliwością dołączenia zdalnego w aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Odnośnik do wydarzenia: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej (w zależności od używanego systemu operacyjnego, wymagana może być przeglądarka Chrome/Edge) lub aplikacji Microsoft Teams (dostępna wersja bezpłatna). Dla zapewnienia właściwego przebiegu obrony, spotkanie będzie moderowane. W celu ułatwienia moderacji, uczestnicy wydarzenia proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się tutaj: https://bip.uni.wroc.pl/2756/233/unger-josua.html

Obrona pracy doktorskiej mgr. Aleksandra Dubinina #

Dnia 9 czerwca o godz. 12:15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 Mgr. Aleksandra Dubinina

 pt.: Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

Promotor:
Prof. dr hab. David Blaschke

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Broniowski, IFJ PAN i IF UJK
prof. dr D. Ebert - Uniwersytet Humboldta, Berlin

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

Habilitacja dr. Janusza Miśkiewicza #

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że 22.12.2014r. zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne dr. Janusza Miśkiewicza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.


Autoreferat:
Innowacyjne metody analizy nieliniowych korelacji krzyżowych w układach złożonych


Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja - prof. A.Lipowski, Recenzja - prof. R.Kutner, Recenzja - prof. W.Nowak (uzupełnienie)

Obrona pracy doktorskiej mgr Rafała Łastowieckiego #

Dnia 16 czerwca 2015r. o godz.14.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Rafała Łastowieckiego

 pt.: Nambu–Jona–Lasinio quark matter modeling for neutron stars physics.

Promotor :

prof. dr hab. David Blaschke - UWr

Recenzenci :

prof. dr hab. Paweł Haensel – CAMK-PAN W-wa

dr hab. Dariusz Prorok - UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Habilitacja dr Janusza Szwabińskiego #

Dnia 2 czerwca 2015r. zostało zakończone postępowanie habilitacyjne dr. Janusza Szwabińskiego. Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Januszowi Szwabińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplinie - fizyka.

Autoreferat:
        Metody fizyki statystycznej w badaniach stabilności sieci pokarmowych

Skład komisji habilitacyjnej, harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzja - prof. A.Lipowski, Recenzja - prof. D.Makowiec, Recenzja - prof. B.Dybiec

Obrona pracy doktorskiej mgr Daniela Zabłockiego #

Dnia 13 marca 2015 r. o godz. 12.15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Daniela Zabłockiego

pt.: Meson and diquark correlations in a chiral model for normal and color superconducting quark matter

 

Promotor:  prof. dr hab. David Blaschke UWr

Recenzenci:

          prof. dr Dietmar Ebert - Uniwersytet Humboldta w Berlinie

          prof. dr hab. Wojciech Broniowski - Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie

 Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki UWr przy pl. Maksa Borna 9 we Wrocławiu.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Nyczki #

Dnia 24 lutego 2015 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                             mgr. Piotra Nyczki

 

 pt.: Przejścia fazowe w uogólnionym modelu q-wyborcy na grafie zupełnym

 

Promotor : dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. PWr - Instytut Fizyki PWr.

Recenzenci :

         prof. dr hab. Antoni Mituś - Instytut Fizyki PWr

         prof. dr hab. Ryszard Kutner - Instytut Fizyki UW

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Daniela Niewieczerzała #

 

Dnia 3 lutego 2015 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                             mgr. Daniela Niewieczerzała

 

 pt.: Symulacja obrazów mikroskopii jonowej i jej zastosowanie do ostrzy wolframowych pokrytych fasetkami.

 

Promotor : dr hab. Czesław Oleksy, prof. UWr - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci :

         dr hab. Mirosław Dudek, prof.UZ - Instytut Fizyki UZ

         dr hab. Robert Bryl - Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

streszczenie, recenzja - dr R.Bryl, recenzja - dr M.Dudek

Obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Pamuły #

Dnia 27 września 2013 r. o godz. 12:30 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Grzegorza Pamuły

pt.: "Multifraktalne tło skończonych sygnałów perzystentnych oraz ich transformacji nieliniowych wraz z zastosowaniami interdyscyplinarnymi"

Promotor: dr hab. Dariusz Grech - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. Ryszard Kutner - Instytut Fizyki Doświadczalnej, UW

dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW - Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu

Obrona pracy doktorskiej #

Dnia 28 czerwca 2013 r. o godz.12:00.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Jakuba Jankowskiego pt: "A Holographic Perspective on Strongly Interacting Matter Properties at Finite Temperatures and Densities"Promotor:dr hab. Michał Spaliński, prof.UwB- Wydział Fizyki UwB Narodowe Centrum Badań Jądrowych .

Promotor pomocniczy:
dr Michał P. Heller – Universiteit van Amsterdam Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald Janik - Instytut Fizyki UJ
2. prof. dr hab. Zygmunt Lalak - Instytut Fizyki Teoretycznej UW

Praca doktorska mgr. Jakuba Jankowskiego jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki
Streszczenie pracy wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr : www.ift.uni.wroc.pl.

streszczenie, recenzja - prof. Janik, recenzja - prof. Lalak

Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 25 czerwca 2013 r. o godz.12:30.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy

pt: "Quantum Mechanical Model for Quarkonium Production In Heavy Ion Collisions "


Promotor: Prof.dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci:
1. prof.dr Gerd Röpke - Institut für Physik Universität Rostock
2. dr hab. Dariusz Prorok - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Praca doktorska mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.
Gość Instytutu #
W dniach 5 - 8.06.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor T.R. GOVINDARAJAN z Mathscience Institute w Chennai (przedtem Madras), obecnie w Max-Planck Institut für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut) w Poczdamie k/ Berlina. Profesor T.R. Govindarajan przyjeżdża na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i wygłosi 6.06.2013 r. o godz. 16:15 w sali 422, wykład p.t. " Algebraic Quantum Physics: Statistics and Entanglement"
Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 12 czerwca 2012 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Remigiusza Durki

pt: "Deformed BF theory as theory of gravity and supergravity "


Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Krzysztof Meissner - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
2. dr hab. Bogusław Broda, prof. UŁ - Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska mgr. Remigiusza Durki jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.
Obrona doktorska #
Dnia 14 lutego 2012r. o godz.12.00 w Sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Damiana Chorążkiewicza

Macierze splatania w dwuwymiarowej N=1 supersymetrycznej konforemnej teorii pola


Promotor: dr hab. Zbigniew Jaskólski, prof. UWr

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald A. Janik - Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
2. prof. dr hab. Zbigniew Haba - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
Obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Pachoł #

Obrona odbędzie się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, pl. Maksa Borna 9 sala 422.


30 września 2011 r., godz. 12:30

mgr Anna Pachoł


„ Kappa-Minkowski spacetime: mathematical formalism and applications
in Planck scale physics”


Promotor:

dr hab. Andrzej Borowiec Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Lukierski – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


dr hab. Andrzej Sitarz – Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Obrony rozpraw doktorskich #
Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

1 czerwca 2010 r., godz. 11:00

mgr Mariusz Żaba


p.t. „Nieodwracalna dynamika kwantowych układów optycznych”


Promotor:

prof. dr hab. Robert Olkiewicz Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Robert Alicki – Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański


dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor #
Dnia 22 września 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Mariuszowi Woronowiczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


22 września 2009 r., godz. 11:00Mgr Mariusz Woronowicz


pt. „Kwantowanie teorii pola na nieprzemiennych czasoprzestrzeniach"

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Lukierski,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Kosiński –   Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor #
Dnia 23 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Sylwii Krupie  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor #
Dnia 19 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Łukaszowi Derkaczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor #
Dnia 9 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Krzysztofowi Pawlikowskiemu  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

 1. 9 czerwca 2009 r., godz. 13:30


  mgr Krzysztof Pawlikowski


  pt. „Model dwuskładnikowego gazu sieciowego o zmiennym zasięgu oddziaływania"


  Promotor:
  prof. dr hab. Andrzej Pękalski – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Kutner – Uniwersytet Warszawski
  dr hab. Zbigniew Koza – Uniwersytet Wrocławski

 2. 19 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Łukasz Derkacz


  pt. „Splątanie a interferencja w otwartych układach dwóch atomów trójpoziomowych"


  Promotor:
  dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. U.Wr. – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Tanaś – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  prof. dr hab. Karol Życzkowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 3. 23 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Sylwia Krupa


  pt. „Analiza układów spinów isingowskich z zero-temperaturowymi lokalnymi dynamikami"


  Promotor:
  dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab.Adam Lipowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. U.Z., – Uniwersytet Zielonogórski

Nowy doktor #
Dnia 3 kwietnia 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Maciejowi Matyce  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


3  kwietnia 2009 r., godz. 12:00Mgr Maciej Matyka


pt. „Modelowanie numeryczne transportu płynów
przez ośrodki porowate"

Promotor:

dr hab. Zbigniew Koza,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Pierański –   Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
dr hab. Marek Wolf Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor habilitowany #
Dnia 24 marca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Borowcowi  stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor habilitowany #
Dnia 20 czerwca 2008 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Dariuszowi Prorokowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.