Aktualności
Zebranie wyborcze grupy pozostałych nauczycieli akademickich #

Zebranie wyborcze grupy pozostałych nauczycieli akademickich

(niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu)

zwołane w celu wyboru przedstawicieli WFiA do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.

 

Termin: 17.01.2020, godz. 11:30

Miejsce: s. 164 im. prof. Jana Rzewuskiego

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki StatystycznejPostdoc position #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwertsytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF

Prof. dr hab. Krzysztof Redlich członkiem rzeczywistym PANprof. dr. hab. Krzysztof Redlich as a full member of the Polish Academy of Sciences #

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu  5 grudnia 2019 r. wybrało prof. dr. hab. Krzysztofa Redlicha na członka rzeczywistego PAN.

Prof. Krzysztof Redlich doktorem h.c. Uniwersytetu w Bielefeld #

W dniu 25 listopada 2019 r. prof. dr hab. Krzysztof Redlich został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa przez Wydział Fizyki Uniwersytetu w Bielefeld.

Prof. Krzysztof Redlich członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności #

W dniu 15 listopada 2019 r. prof. dr hab. Krzysztof Redlich otrzymał  prawa i tytuł członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Juchnowskiegothe public defense of the doctoral dissertation mgr. Łukasz Juchnowski #

Dnia 6.12.2019 r. o godz. 12:15 w sali nr 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Maksa Borna 9, Wrocław) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Łukasza Juchnowskiego

zatytułowanej „Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external fields”

Promotor: prof. dr hab. David Blaschke, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr Gerd Roepke, Institut fuer Physik, Universitaet Rostock


Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Maksa Borna 9 we Wrocławiu.

Granty OPUS #

Prof. Jerzy Kowalski-Glikman oraz prof. David Blaschke otrzymali granty OPUS w ostatnim konkursie (OPUS 17).

56 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

W dniach 24-28 lutego 2020 r. odbędzie się 56. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej pod tytułem Superfluidity and Transport for Multimessenger Physics of Compact Stars.

Szczegółowe informacje: https://indico.cern.ch/event/823088/

3rd EMMI Workshop #

W dniach 2 – 6 grudnia 2019 roku odbędzie się  3rd EMMI Workshop; Anti-matter, hyper-matter and exotica production at the LHC . Workshop organizowany jest przez  Instytut Fizyki Teoretycznej wraz z Goethe Universitat we Frankfurcie i Politecnico w Turynie.

 

7-th International Symposium "Optics and its Applications" #

W dniach 19-24 września  2019 roku Instytut Fizyki Teoretycznej współorganizuje z Yerevan State University Siódme Międzynarodowe Sympozjum  "Optics and its Applications"

Wiecej informacjiKonkurs na stanowisko referenta w sekretariacie IFT #

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej (umowa na okres zastępstwa). Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 roku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy językowe oraz z programów MS Office organizowane przez Uniwersytet Wrocławski)
 • szkolenia zagraniczne w ramach projektu Erasmus dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Dalsze szczegóły w witrynie UWr.

Konkurs na stanowisko naukowo-badawcze #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-badawczy) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych.

Szczegóły - patrz PDF.

Nowe granty w IFT #

Mgr Michał Naskręt uzyskał finansowane przez NCN stypendium Etiuda.

Mgr Niels-Uwe Bastian uzyskał grant Sonatina.

Pogrzeb dr. Marcina Daszkiewicza #
30 lipca odbyły się uroczystości pogrzebowe po tragicznej śmierci dr. Marcina Daszkiewicza. Nad grobem zmarłego odczytany został pożegnalny list prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego a przemówienie wygłosił dr. hab. Dariusz Grech, prof. UWr.
 
Poniżej znaleźć można linki do obu wystąpień.
 
List prof. Jerzego Lukierskiego
Przemówienie dr. hab. Dariusza Grecha 
Nie żyje dr Marcin Daszkiewicz #

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca br. zmarł tragicznie nasz kolega
ś.p.
dr Marcin Daszkiewicz

Doktor Marcin Daszkiewicz urodził się 8 kwietnia 1972 r. Studia z fizyki teoretycznej ukończył w 1996 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie też obronił doktorat w dziedzinie nauk  fizycznych w 2000 r. Przez cały czas swojej aktywności zawodowej był związany z Instytutem Fizyki Teoretycznej UWr., gdzie od 2001 r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta.
W pracy naukowej Marcin zajmował się m. in. teorią strun oraz teorią cząstek i pól na nieprzemiennych czasoprzestrzeniach. Jest autorem 60 publikacji naukowych, w tym 39 samodzielnych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 lipca 2019 r. (wtorek) na Cmentarzu Osobowickim.
Rozpocznie je msza św. o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej.


Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej

Nowi profesorowie UWr #
W ostatnim okresie grupa pracowników IFT otrzymała awans na stanowisko profesora UWr. Są to:
 
dr hab. Tobias Fischer (od 26 VI)
dr hab. Krzysztof Graczyk (od 22 V)
dr hab. Maciej Matyka (od 26 VI)
dr hab. Armen Sedrakjan (od 22 V)
Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Spotkanie Polskiej Grupy Neutrinowej #

W dniach 13-14 czerwca 2019 w sali 412-416 IFT odbędzie się spotkanie Polskiej Grupy Neutrinowej.

Konkursy na dwa stanowiska adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkursy na dwa stanowiska adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.

Szczegóły - patrz PDF.

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin.

Szczegóły - patrz PDF.

Habilitacja dr. Tomasza Pawłowskiego #

W dniu 15.04.2019 rada Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora habilitowanego pracownikowi IFT dr. Tomaszowi Pawłowskiemu.

Prof. dr hab. David Blaschke doktorem h.c. Rosyjsko-Armeńskiego Uniwersytetu w Erywaniu #

W dniu 1.IV.2019 r. prof. dr hab. David Blaschke został uhonorowany doktoratem honoris causa Rosyjsko-Armeńskiego Uniwersytetu w Erywaniu.

Wojciech Hann, absolwent fizyki teoretycznej UWr, członkiem Rady UWr #
Wojciech Hann, absolwent fizyki teoretycznej UWr, został wybrany na członka 9-osobowej Rady UWr. Ukończył on studia MBA na Uniwersytecie w 
Rochester. Aktualnie jest członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego nadzorującym obszar sprzedaży i produktów.

Pełny skład Rady UWr to: Rafał Dutkiewicz, Wojciech Hann, Jolanta Hoffman i Krzysztof Przybylski oraz z grona wspólnoty uniwersyteckiej:
Jerzy Korczak, Maciej Kryza, Piotr Sorokowski, Eugeniusz Zych. W skład Rady Uniwersytetu wejdzie także Przewodniczący Samorządu Studentów.
Konkursy na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).


 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

55th Karpacz Winter School of Theoretical Physics and ChETEC COST Action CA16117 Training School #

55th Karpacz Winter School of Theoretical Physics and ChETEC COST Action CA16117 Training School – "Nuclear astrophysics in the multi-messenger era"

This ChETEC COST Action CA16117 training school is held jointly with the 55th edition of the Karpacz Winter School of Theoretical Physics. The event is organized by the Institute of Theoretical Physics at the University of Wroclaw, Poland, and by the Nuclear Astrophysics group of the Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Germany. The meeting takes place in the light of the very first observation of the gravitational wave signal GW170817 that originated from a binary neutron star merger.

Subjects:

 • Explosive astrophysical phenomena – the physics of supernovae and neutron star mergers
 • Astrophysical messenger – neutrinos, gravitational waves and gamma-rays
 • Nuclear astrophysics experiments

The goal of this Winter School is to educate the next generation of young scientists in the field of nuclear astrophysics and related topics. The scientific tools and methods, which are the focus of this training school, are at the current frontier of this truly interdisciplinary field of research.

The school is composed of a series of lectures and traineeships. The latter involve computer practice. Therfore, it is required to bring laptops with the appropriate software, which will be announced later. The trainees will work together with the lectureres on scientific problems, familiarize with modern numerical methods and implementations as well as numerical solutions. They will collect, analyze and fit as well as familiarize with the handling of big data.

 

The 5th Conference of the Polish Society on Relativity #

The conference of the Polish Society on Relativity  will be held on 24-27th September 2018 in Pałac Wojanów.

The conference will consist of two parts, devoted, respectively, to classical and quantum gravity.

The first part will cover mathematical structures in classical gravity, exact solutions of Einstein equations, physics of black holes, cosmological models, alternative models of gravity, and the research related to the recent detection of gravitational waves. 

The second part will be devoted to discussion of basic tools of quantum gravity and noncommutative geometry, in particular quantum space-times, quantum phase spaces and quantum symmetries. We will consider quantum gravity models e.g. LQG (loop quantum gravity), matrix models and discretized approach to Feynman description of quantized gravity and new approaches to string theory.

We will focus on the following subjects:

 1. Properties of Einstein's equations and exact solutions.
 2. Numerical methods in solving Einstein equations.
 3. Black holes: formalism and properties.
 4. Relativistic astrophysics: cosmology and dark matter/dark energy problem.
 5. Gravitational waves: theory and experiment.
 6. Quantum space-times and quantum symmetries.
 7. Noncommutative geometries and quantum gravity framework.
 8. Models of quantum gravity: Loop Quantum Gravity.
 9. Models of quantum gravity: functional integration approach, e.g. CDT (Causal Dynamical Triangulations)
 10. Quantum gravity and development in superstring theory (metastrings).

Website: http://ift.uni.wroc.pl/~potor5/

Stypendium w projekcie NCN OPUS - ST #

Instytut Fizyki Teoretycznej ogasza konkurs na dwa stanowiska student - stypendysta w ramach projektu NCN OPUS.

Termin składania ofert: 21 września 2018 roku, godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 września 2018 roku.

Więcej informacji

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Sympozjum poświęcone pamięci prof. Zbigniewa Jaskólskiego #

W dniach 18-19 czerwca, 2018 odbędzie się w naszym Instytucie sympozjum poświęcone pamięci prof. Zbigniewa Jaskólskiego. Program sympozjum:

 Poniedziałek 18.06

9.30-10.30

L. Hadasz (Kraków)

Work of Zbyszek Jaskólski - from non-critical strings to matrix models

10.30-11.00

M. Daszkiewicz

Noncommutative Sprott systems, their jerk dynamics, and their chaos synchronisation by active control

11.00-12.00

J. Jankowski (Warszawa)

Gauge/gravity duality: unification of ideas

12.00-13.00

K. Meissner (Warszawa)

Conformal anomaly

13.00-15.00

Lunch

 

15.00-15.30

Rector of Wroclaw University

 

15.30-16.00

A. Frydryszak (Wrocław)

The course of Zbyszek life

16.00-17.00

P. Sułkowski (Warsaw)

Conformal field theory, matrix models, and quantum curves

17.00-17.30

F. Ferrari

Zbyszek’s scientific legacy in my research

Wtorek 19.06

9.30-10.30

M. Piątek (Szczecin)

Conformal Blocks - the Holy Grail of (not only) Conformal Field Theory

10.30-11.30

M. Heller (Golm, Warszawa)

New results on QFT complexity

11.30-12.30

M. Spaliński (Warszawa, Białystok)

Universality and transients in N=4 SYM plasma

12.30

Lunch

 

 

Wykłady będą odbywać się w sali 422.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

J. Kowalski-Glikman

J. Sobczyk

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego #

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Konkurs na stanowisko adiunkta #

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Zmarł prof. dr hab. Zbigniew Jaskólski #

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 marca br. zmarł

ś.p.

Prof. dr hab. Zbigniew Jaskólski

Profesor Zbigniew Jaskólski urodził się 7 listopada 1957 r. Studia ukończył w 1981 r., doktorat z fizyki teoretycznej obronił w 1988 r., od 1999 r. doktor habilitowany. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Ostatnio zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów i przez większość kariery zawodowej był związany z Instytutem Fizyki Teoretycznej UWr. W latach 2000-2004 zatrudniony w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W latach 2006-2013 Kierownik Studium Doktoranckiego Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wybitny specjalista w zakresie metod matematycznych w fizyce, zajmował się m.in. teorią strun oraz konforemnymi teoriami pola.
Jest autorem 43 publikacji naukowych, wypromował trzech doktorów.

Sumienny i oddany w pracy dydaktycznej. W 2009 r. wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 marca 2018 r. (wtorek) na cmentarzu przy ul. Smętnej.
Rozpocznie je msza św. o godz. 11.00 w tamtejszej kaplicy.

 

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej

Dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTF #

Dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr został wybrany członkiem Prezydium
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w kadencji
2018-2021.

Skład Prezydium ZG PTF będzie następujący:

Leszek Sirko - Prezes
Bogdan Kowalski -⁠Sekretarz Generalny
Jan Grabski -⁠Skarbnik

Członkowie Wykonawczy:

Katarzyna Chałasińska-⁠Macukow (Warszawa)
Dariusz Grech (Wrocław)
Stanisław Kistryn (Kraków)
Zbigniew Trybuła (Poznań)

54. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

54. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej odbędzie się w terminie 18-24 lutego 2018 

tytuł: Simplicity of Complexity in Economic and Social Systems

miejsce: Lądek Zdrój

WWW: http://www.ift.uni.wroc.pl/conferences/list/type/Karpacz

Wrocławska Nagroda Naukowa dla prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego #

2.X. 2017 r. podczas środowiskowej inauguracji roku akademickiego w Oratorium Marianum wieloletni pracownik naszego Instytutu prof. dr hab. Andrzej Pękalski otrzymał z rąk Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza  zaszczytną Wrocławską Nagrodę Naukową.

Oferta pracy #

Konkurs na stanowisko naukowo-dydaktyczne adiunkta
w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego.

--> informacje szczegółowe 

Medal Mariana Smoluchowskiego dla prof. Jerzego Lukierskiego #

Polskie Towarzystwo Fizyczne uhonorowało profesora Jerzego Lukierskiego medalem Mariana Smoluchowskiego za wybitny wkład do opisu oddziaływań fundamentalnych i rozwoju fizyki matematycznej w Polsce.

 

Medal Mariana Smoluchowskiego to najwyższe odznaczenie przyznawane przez PTF. 

Tytuł Doktora Honorowego dla prof. dr. hab. Davida Blaschke #


W dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Naukowa Uniwersytetu w Dubnej przyznała prof. dr. hab. Dawidowi Blaschke tytuł Doktora Honorowego.

http://www.jinr.ru/posts/honorary-professor-of-the-university-dubna-david-blaschke/

XXXIX Sympozjum Maxa Borna #

W dniach 3 - 7 lipca 2017 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje XXXIX Sympozjum Maxa Borna.

"5 th International Symposium on Optics & its applications (OPTICS - 2017)"

 

http://www.ift.uni.wroc.pl/~optics2017

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta w projekcie NCN OPUS #

Instytuyt Fizyki Teoretycznej organizuje otwarty konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach realizacji projektu NCN OPUS pt. " Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin". Udział w projekcie odbywać się bedzie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

XXXVIII Max Born Symposium #

Serdecznie zapraszamy na 38. Sympozjum Maxa Borna "Crossing Frontiers in Science: a physicist's approach".

Sympozjum, poświęcone uczczeniu 80. urodzin Andrzeja Pękalskiego, emerytowanego profesora naszego Instytutu, odbędzie się w dniach 18-20 maja 2017 roku na naszym Wydziale, w sali im. Rzewuskiego.

 

Szczegóły: http://www.ift.uni.wroc.pl/mborn38/

Doktoranci IFT nagrodzeni podczas konferencji Open Readings 2017 #

Doktoranci Studium Doktoranckiego Fizyki Maciej Lewicki i Michał Naskręt zostali nagrodzeni przez organizatorów konferencji Open Readings 2017 w Wilnie. Doceniono prezentacje, które wygłosili podczas sesji teoretycznej tej konferencji. Maciej Lewicki mówił o "Strong interactions investigation methods at NA61/SHINE experiment", a Michał Naskręt o "Signals of the onset of deconfinement @ CERN". Obie prezentacje zdobyły nagrody za najlepsze prezentacje podczas sesji.

Prof. Jerzy Lukierski otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego #

Prof. Jerzy Lukierski ukończył Uniwersytet Wrocławski w 1957, doktorat obronił w 1961, habilitował się w 1967. W 1983 został profesorem zwyczajnym. Studiował problemamy matematyczne teorii oddziaływań fundamentalnych, zagadnienia symetrii i supersymetrii, oraz modele teoriopolowe. Od 1990 zajmuje się deformacjami kwantowymi symetrii, geometriami nieprzemiennymi i modelami kwantowej grawitacji. W 1995 został laureatem Nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie. W 2010 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Jest autorem ponad 300 prac naukowych z indeksem Hirscha 35 (r. 2016). Jest promotorem 18 doktoratów. W latach 1990-2005 był dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na dwie kadencje zoastał wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Fizyki PAN. Aktualnie jest zatrudnony na etacie naukowym w IFT.

Pożegnanie akademickie prof. Zygmunta Galasiewicza #

 

Pożegnanie akademickie
prof. Zygmunta Galasiewicza

odbędzie się 16 grudnia o godz. 14:30
w Oratorium Marianum

 

Wybory do organów samorządu doktorantów #

OBWIESZCZENIE WYBORCZE
DZIEKANA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII
Z DNIA 1.12.2016 R.

W SPRAWIE TERMINU WYBORÓW
NA WYDZIALE FIZYKI I ASTRONOMII
DO ORGANÓW SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO NA KADENCJĘ 2016-2018

Na postawie § 2.2 Uchwały nr 143/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zgodności ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza, że

dnia 7 grudnia 2016 r., o godzinie 16.00 w sali 422 budynku
Instytutów Fizyki przy pl. Maxa Borna 9 odbędzie się
ZEBRANIE WYBORCZE DOKTORANTÓW
WYDZIAŁY FIZYKI I ASTRONOMII,

na którym zostaną przeprowadzone wybory do organów
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
na kadencję 2016-2018.

 

podpisał:
Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. Antoni Ciszewski

Pogrzeb prof. dra hab. Zygmunta Galasiewicza #

Uroczystości pogrzebowe prof. dra hab. Zygmunta Galasiewicza rozpoczną się o godzinie 13:00 w piątek 4 listopada w Kościele pw. św Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu.


Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej
Prof. dr hab. Jan Sobczyk
Zmarł prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz. #
Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 30 pażdziernika b.r. zmarł prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz.

Profesor Zygmunt Galasiewicz urodził się 24 lutego 1926 r. w Łucku. Ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim w 1950 r. Przez cała karierę zawodową związany był z Uniwersytetem Wrocławskim. Doktorat zrobił w 1956 roku, habilitację w 1961. W 1964 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1971 r. tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1962-1996 prof. Zygmunt Galasiewicz był kierownikiem Katedry a potem Zakładu Teorii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Teoretycznej. W latach 1960-1963 był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W latach 1984-1990 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej. 

W latach 1967-1996 prof. Zygmunt Galasiewicz był zatrudniony także w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Był członkiem Rady Naukowej Laboratorium Fizyki Teoretycznej; Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej k. Moskwy 1960–1972; Komisji ds. Współpracy z ZIBJ przy Państwowej Agencji Atomowej 1970–1990; Międzynarodowego Komitetu Doradczego Seminariów Middle European Cooperation in Statistical Physics and Phase Transitions (MECO) 1975–1996. 

Prof. Zygmunt Galasiewicz jest twórca szkoły naukowej teorii fazy skondensowanej. Wypromował ośmiu doktorów. Jest autorem 77 publikacji naukowych i trzech książek. 

W 1983 r. prof. Zygmunt Galasiewicz otrzymał Nagrodę im. Marii Skłodowskiej–Curie. Odznaczony został Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

 
Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej
Prof. dr hab. Jan Sobczyk
Prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz odznaczony Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego #

W dniu 30 września 2016 r. podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz zostanie odznaczony Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Zygmunt Galasiewicz jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Fizyki Teoretycznej, wieloletnim dyrektorem Instytutu, autorem wielu prac naukowych i monografii, bardzo zasłużonym dla kształcenia młodej kadry naukowej.

W imieniu społeczności Instytutu Fizyki Teoretycznej pragnę wyrazić radość i złożyć gratulacje.

 
prof. dr hab. Jan Sobczyk
Dyrektor
Instytutu Fizyki Teoretycznej
                                                                                                                         zobacz więcej ...
Konkurs na stanowisko adiunkta #

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko adiunkta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki

w specjalności:

  

 • fizyka matematyczna
 • matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji
 • korelacje kwantowe w układach złożonych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·         Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów matematycznych, mechaniki kwantowej i programowania w językach C++ oraz Python.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych

       i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Konkurs na stanowisko asystenta #

 

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko asystenta

(etat naukowo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

w specjalności: 

 * Informatyka stosowana / modelowanie komputerowe

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i posiada tytuł zawodowy magistra.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r. do 30.09.2017 r.

Wymagania od kandydata:

·         Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT, w tym w językach Python i C++

·         Kandydat powinien posiadać dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub modelowania komputerowego. 

Preferowani będą kandydaci posiadający

·         doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych;

·         stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z wyżej wymienionych specjalności

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys,

2.     Kwestionariusz osobowy.

3.     Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

4.     Wykaz publikacji naukowych.

5.     Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora.

6.     Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk fizycznych.

7.     Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).

8.     Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  26  sierpnia 2016 r. , do godziny 13:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

37 Max Born Symposium #

W dniach 4 - 7 lipca 2016 roku odbyło się 37 Sympozjum Maksa Borna. pt. Noncommutative geometry, quantum symmetry and quantum gravity II.

Organizatorami symozjum byli: prof. dr hab. Andrzej Borowiec (dyrektor), dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. dr hab. Jerzy Kowalski -Glikman, prof. dr hab. Jerzy Lukierski, dr AnnaPachoł, dr Harold Steinacker,  dr Tomasz Trześniewski. Instytucjami organizującymi oprócz naszego Instytutu były: Polska Akademia Nauk i COST Action MP1405.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Millera #

Dnia 5 lipca 2016r. o godz.12.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Marka Millera

pt. : Matematyczne metody algebr operatorów w analizie kryterium splątania złożonych układów kwantowych

Promotor :

 Prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Recenzenci :

prof. dr hab. Dariusz ChruścińskiUMK

prof. dr hab. Władysław Majewski - UG

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Adamskiego #

                                         

Dnia 7 czerwca 2016r. o godz.12.15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                              Mgr Mariusza Adamskiego

 

       pt.:   Krytyczne skalowanie kwantowej wierności

 

Promotor:dr hab. Janusz Jędrzejewski, prof. UWr 

Recenzenci :

         prof. dr hab. Tadeusz DomańskiUMCS

         prof. dr hab. Tadeusz Kopeć - UWr
Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki UniwersytetuWrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates
Konferencja CPOD #

W dniach 30.05-4.06 odbędzie się organizowana przez Instytut Fizyki Teoretycznej konferencja

"Critical Point and Onset of Deconfinement 2016" 

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZFN #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

 • symulacje Monte Carlo w fizyce wysokich energii
 • fenomenologiczne badanie własności cząstek elementarnych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora nauk fizycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·        Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności. 

·        Kandydat powinien posiadać doświadczenie we współpracy z grupami eksperymentalnymi prowadzącymi badania własności cząstek elementarnych.

·     Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim w zakresie programów użytkowych, symulacji komputerowych, programowania w językach C++ oraz Python.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                         zobacz więcej

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZTMSiFS #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalnościach:

·         teoria kwantowych przejść fazowych i kwantowych punktów krytycznych w nadprzewodnikach i cieczach kwantowych

·         programowanie w różnych językach

·         metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Wymagania od kandydata:

·    Kandydat przystępujący do konkursu powinien wykazać się udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w dziedzinie kwantowej fizyki statystycznej/kwantowej teorii materii skondensowanej. 

·       Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w języku polskim i angielskim na kierunku  Fizyka w zakresie fizyki statystycznej i teorii materii skondensowanej oraz na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe w zakresie języków programowania i metod komputerowych fizyki.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław pok. 404, do dnia  8 czerwca 2016 r. , do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2016 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

                                                                                                               zobacz więcej

Gość Instytutu #

W dniach 29.05 - 12.06. 2016 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Aleksei IVANYTSKYI z Bogoliubov Institute for Theoretical Physics, Kyiv, Ukraine. Dr Ivanytskyi  w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN  MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 25.05 - 05.06. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Yuriy KARPENKO z INFN, University of Florence, Włochy. Dr Karpenko   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN MAESTRO.

Gość Instytutu #

W dniach 27.04 - 10.05. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Vadim DMITRIEV z Saratov State University, Rosja. Profesor Dmitriev    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN OPUS 8.

Gość Instytutu #

W dniach 21 - 23.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Manuel Kraemer   z Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor Kraemer   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN OPUS 8.

Gość Instytutu #

W dniach 17.04  - 04.06. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Alexandra FRIESEN z JINR, Dubna, Rosja. Doktor Friesen   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke,  w ramach grantu NCN Maestro.

Gość Instytutu #

W dniach 04 - 24.04. 2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. TOLSTOY  z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, Rosja. Profesor Tolstoy    w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzy Lukierskim,  w ramach grantu NCN..

Gość Instytutu #

W dniach 11 - 22.04.2016 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr  Ciprian SPOREA z West University of Timisoara, Rumunia. Doktor Sporea   w czasie swego pobytu  będzie kontynuować wspólpracę naukową z prof. dr. hab. Andrzejem Borowcem,  w ramach grantu NCN 4720/PB/14.

Nasz pracownik w grupie POLGRAW #


11 lutego 2016 została ogłoszona informacja o bezposredniej detekcji fal grawitacyjnych. Odkrycie to jest efektem współpracy prowadzonej w ramach międzynaraodowego projektu LIGO-VIRGO. Częścią LIGO-VIRGO Scientific Collaboration jest 15-osobowy polski zespół POLGRAW, którego liderem jest prof. Andrzej Królak z IM PAN. W skład grupy POLGRAW wchodzi również nasz pracownik dr Arkadiusz Błaut.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalnościach:

 

 

 • zastosowanie metod fizyki statystycznej i teorii przejść fazowych w analizie i modelowaniu różnorodnych układów złożonych (w szczególności układów biologicznych i społecznych)
 • metody komputerowe fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i  posiada  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Okres zatrudnienia: od 1 października 2016 r.

Termin składania dokumentów: 31 marzec 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 kwietnia 2016 r.

                                                                                                             więcej informacji

Zmarła prof. dr hab. Danuta Kiełczewska #
 
W dniu 22 lutego 2016 r. zmarła prof. dr hab. Danuta Kiełczewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny fizyk specjalizujący się w badaniu własności neutrin. Jako członek grupy eksperymentalnej SuperKamiokande jest współautorką publikacji, za którą T. Kajita został uhonorowany w 2015 r. Nagrodą Nobla z Fizyki.

Prof. D. Kiełczewska była inicjatorką powstania w 2000 r. Polskiej Grupy Neutrinowej. Bliska współpraca fizyków z Katowic, Krakowa, Warszawy i Wrocławia trwa do dzisiaj.

Prof. D. Kiełczewska odegrała szczególnie ważną rolę w powstaniu we Wrocławiu ośrodka zajmującego się badaniem oddziaływań neutrin. Dzięki niej fizycy z Wrocławia nawiązali kontakty naukowe z wiodącymi grupami eksperymentalnymi. Dzięki jej rekomendacji fizycy z Wrocławia mogli od samego początku uczestniczyć w workshopach NuInt. Bez jej inspiracji nie powstałby generator oddziaływań neutrin NuWro - najbardziej znane dzieło grupy wrocławskiej. W 2009 r. prof. D. Kiełczewska była współdyrektorem (razem z prof. J. Sobczykiem) 45 Zimowej Szkoły Fizyki Teoretycznej "Neutrino Interactions: From Theory to Monte Carlo Simulations". Zasługi prof. Danuty Kiełczewskiej dla Zakładu Fizyki Neutrin w Instytucie fizyki Teoretycznej są trudne do przecenienia.


Dr Krzysztof Graczyk
Dr Cezary Juszczak

Prof. dr hab. Jan Sobczyk - Kierownik Zakładu Fizyki Neutrin

Prof. Yudai Suwa gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej #

W dniach 24 - 27 lutego 2016 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie prof. Yudai Suwa z Kyoto University i Max-Planck Institute for Astrophysics w Garching,  w ramach współpracy naukowej z prof. T. Fischerem.

Prof. Y. Suwa jest referentem na najbliższym seminarium Instytutu w dniu 26.02.2016 r., tytuł referatu: "From supernovae to neutron stars".

Wybory 2016 #

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza ma przyjemność zaprosić pracowników niesamodzielnych na zebranie wyborcze, na którym spośród nauczycieli  akademickich naszego Wydziału, nie posiadających tytułu profesora bądź stopnia naukowego doktora habilitowanego wybierzemy 2 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Zebranie wyborcze odbędzie się w piątek, 5 lutego, o godz. 12:00 w sali 164 imienia prof. Rzewuskiego, w budynku przy pl. Maxa Borna 9. W razie braku kworum na pierwszym zebraniu drugie zebranie wyborcze odbędzie się w poniedziałek,           8 lutego, o godz. 12:00 w sali 164 imienia prof. Rzewuskiego, w budynku przy pl. Maxa Borna 9.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Wyborach Przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Z wyrazami szacunku,

Robert Bryl, Robert Falewicz i Janusz Miśkiewicz, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wybory 2016 #

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza ma przyjemność zaprosić pracowników samodzielnych na zebranie wyborcze, na którym spośród samodzielnych pracowników naukowych naszego Wydziału wybierzemy 8 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów (z grupy profesorów i doktorów habilitowanych).

Zebranie wyborcze odbędzie się we wtorek, 2 lutego, o godz. 11:00 w sali 119, w budynku przy pl. Maxa Borna 9. W razie braku kworum na pierwszym zebraniu drugie zebranie wyborcze odbędzie się we wtorek, 9 lutego, o godz. 11:30 w sali 119, w budynku przy pl. Maxa Borna 9.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Wyborach Przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Z wyrazami szacunku,

Robert Bryl, Robert Falewicz i Janusz Miśkiewicz, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Prof. Chihiro Sasaki w Komitecie Doradczym Quark Matter 2017 #

Co półtora roku, od pół wieku, odbywają się wielkie międzynarodowe konferencje z serii "Quark Matter" poświęcone silnie oddziałującej materii w warunkach ekstremalnych, jakie powstają np. w ultrarelatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów. Konferencje te są najważniejszymi zdarzeniami naukowymi dla fizyków pracujących w tej dziedzinie, gromadzącymi wiodących badaczy.

Rozpoczęły się przygotowania do konferencji "Quark Matter 2017: Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions" która odbędzie się  w lutym 2017 roku w Chicago.

Prof. Chihiro Sasaki z IFT została zaproszona do prestiżowego grona ekspertów - Komitetu Doradczego Quark Matter 2017.

52 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

W dniach 14 - 21 lutego 2016 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje 52. Zimową Szkołę Fizyki Teoretycznej.

Tytuł szkoły: "Theoretical Aspects of Neutrino Physics"

Konferencja ” Critical Point and Onset of Deconfinement (CPOD 2016)". #

W dniach 30 maja – 4 czerwca 2016 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje konferencję pt.” Critical Point and Onset of Deconfinement (CPOD 2016)".

Dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr, powołany w skład Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej #

Dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr, został powołany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammeka, w skład Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku, na okres czterech lat.

więcej ...

Prof. Redlich zaproszony do Połączonej Rady Naukowej FAIR i GSI #

W najbliższej przyszłości, w Darmstadt, Niemcy, powstanie potężny ośrodek naukowy oferujący niespotykane dotychczas możliwości badań w dziedzinie fizyki atomu, jądra, hadronów i plazmy oraz w dziedzinie zastosowań fizyki. Powstanie on z połączenia projektu FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research i GSI - Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung.

Prof. Krzysztof Redlich został zaproszony do Połączonej Rady Naukowej powstającego ośrodka naukowego.

Załącznik: zaproszenie od Dyrektora Naukowego Karlheinza Langankego

Prof. Redlich ponownie członkiem Komitetu Polityki Naukowej CERN-u #

17 grudnia 2015 r. Rada CERN-u, działając na podstawie jednogłośnej rekomendacji Komitetu Polityki Naukowej CERN-u, wybrała po raz drugi prof. Krzysztofa Redlicha na członka tego Komitetu na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 1. stycznia 2016 r.

Załącznik: oficjalne zawiadomienie od Prezydenta Rady CERN-u - prof. Agnieszki Zalewskiej

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFT #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej w specjalności: kwantowa teoria materii skondensowanej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, ponadto uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych oraz legitymują się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą z zakresu fizyki teoretycznej o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w specjalności kwantowa teoria materii skondensowanej. Preferowane kierunki badań: kwantowe przemiany fazowe i zjawiska krytyczne, nadprzewodnictwo, ultraschłodzone gazy kwantowe, ciecze kwantowe. Kandydat powinien być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i angielskim.

                                                                                                                                      zobacz więcej

Nowy doktor habilitowany #

Dnia 20 października 2015 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Januszowi Miśkiewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Trześniewskiego #

Dnia 27 października 2015 r. o godz. 10.30 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Tomasza Trześniewskiego

pt.: Three-dimensional gravity and deformations of relativistic symmetries

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman - UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Meissner - UW

                       prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz - UJ

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M.Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie Instytutu: http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

Obrona pracy doktorskiej mgr Michała Szcząchora #

Dnia 27 października 2015 r. o godz. 12:00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Michała Szcząchora

pt.: Gravity and Supergravity as a BF theory of MacDowell-Mansouri type

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman - UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Meissner - UW

                       prof. dr hab. Jerzy Lukierski - UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie Instytutu: http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

Medal Zimanyi dla dr Chihiro Sasaki, prof. UWr #

Dr Chihiro Sasaki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizyki Teoretycznej, otrzymała tegoroczną prestiżową nagrodę Medal Zimanyi (Zimanyi Medal - http://bit.ly/1Ms4mcP ) przeznaczoną dla młodych naukowców – poniżej 40. roku życia – pracujących w dziedzinie  fizyki jądrowej związanej z wysokoenergetycznymi zderzeniami ciężkich jonów.


Wręczenie nagrody (
http://bit.ly/1QlhoI7 ) odbyło się 3 października w trakcie zakończonej niedawno światowej konferencji Quark Matter 2015.

Więcej informacji o nagrodzie i o prof. Chihiro Sasaki w załączniku: ZimanyiAward.pdf

 

Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego Instytutu Fizyki Teoretycznej (etat naukowo-dydaktyczny)

Kandydat wyłoniony w konkursie będzie brał udział w współtworzeniu nowoczesnego kierunku studiów, pracować w młodym dynamicznym zespole. Do obowiązków pracownika należeć będzie również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien posiadać:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT
 • dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub metod obliczeniowych
 • biegłość w posługiwaniu się językiem polskim i angielskim

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych i/lub programowaniu gier
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych
 • doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań lub współpracy z przemysłem
 • stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z powyższych specjalności
 • tytuł zawodowy inżyniera

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pokój 404.

                                                                              Więcej szczegółów ....

Posiedzenie Rady Wydziału #

W dniu 22 września 2015 r. odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Fizyki i Astronomii.

Nowy profesor belwederski #

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał dr. hab. Andrzejowi Borowcowi prof. nadzw. UWr tytuł naukowy profesora nauk fizycznych.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Neutrin #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalnościach:

  * Badanie oddziaływań leptonów z hadronami i jądrami atomowymi w zakresie energii od kilkuset MeV do kilkuset GeV. 

                                                                                                               zobacz więcej...

34. Sympozjum Maksa Borna #

W dniach 10  - 12 kwietnia 2015 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje 34. Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Stringtheory.pl/2015:

Pomóżmy chorej ! #

Szanowni Państwo !

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc. Pani Marta Wrzeszcz, matka siedmioletniego chłopca, córka naszego kolegi, profesora Czesława Oleksego, od lat walczy z ciężką chorobą nowotworową, z którą nie radzą sobie standardowe procedury medyczne. Ostatnio choroba nasiliła się, jej życie jest zagrożone. Pani Marta jest w trakcie eksperymentalnej terapii w Niemczech, która w podobnych przypadkach daje obiecujące rezultaty. Koszty tej terapii są tak wysokie, że rodzina chorej nie jest w stanie ich pokryć.

Prosimy o wsparcie finansowe:

Fundacja Sedeka (http://sedeka.pl/opp/marta-wrzeszcz)

nr konta: 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036,   tytułem: 10520 - Grupa OPP - Marta Wrzeszcz

w szczególności o przekazanie 1% podatku;

dane do formularza PIT:

KRS 0000338389,  cel szczegółowy: 10520 - Grupa OPP - Marta Wrzeszcz

 

Janusz Jędrzejewski
Ziemowit Popowicz
Janusz Szwabiński
51 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

W dniach 9 - 14 lutego 2015 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje 51 Zimową Szkołę Fizyki Teoretycznej.

Tytuł Szkoly: Irreversible dynamics: nonlinear, nonlocal and non-Markovian manifestations.

Gość Instytutu #

W dniach 8 - 13 marca  2015 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Daniele Pranzetti z Institute for Quantum Gravity, University of Erlangen-Nurnberg, Niemcy.

W czasie swojego pobytu dr Pranzatti będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem oraz wykonawcami projektu NCN MAESTRO  Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalnościach:

ekonofizyka, fizyka układów złożonych, metody badania szeregów czasowych z wykorzystaniem metod fizyki statystycznej, teoria macierzy losowych i praw skalowania, własności mono i multifraktalne danych wraz zastosowaniem.

                                                                                                                         zobacz więcej

 

Gość Instytutu #

W dniach 2 - 13.02.2015 roku gościem Instytutu będzie profesor  Anatoly Panferov z  Saratowskiego Uniwersytetu Państwowego.  W czasie swego pobytu prof.Panferov będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke.

Nowy doktor habilitowany #

Dnia 5 grudnia 2014 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Piotrowi Ługiewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Gość Instytutu #

W dniach 22 listopada - 3 grudnia 2014 r. gośćmi Instytutu będą profesor Kenji Morita z Yukawa Institute in Kyoto, Japonia i profesor Chihiro Sasaki z Frankfurt Institute for Advanced Studies, Niemcy. W czasie swojego pobytu będą oni kontynuowali współpracę naukową z profesorem Krzysztofem Redlichem oraz doktorem Pok Man Lo w ramach projektu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki p.t.: "Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej".

Gość Instytutu #

W dniach 23 - 29 listopada 2014 roku gościem Instytutu będzie pani Monireh Kabirnezhad z Iranu. W czasie swojego pobytu będzie kontynuowała współpracę naukową z prof. dr hab. Janem Sobczykiem w ramach projektu badawczego T2K.

Doktorat honoris causa dla prof. Helmuta Satza #

Dnia 14 listopada 2014 roku, w dniu Święta Uniwersytetu, tytuł doktora honoris causa otrzyma wybitny fizyk prof. Helmut Satz z Uniwersytetu w Bielefeld, Niemcy. Uroczystość odbędzie się w Auli Leopoldyńskiej o godz. 11.00

Tytuł ten zostanie nadany na wniosek, który wypłynął z inicjatywy naszego Instytutu. Wszyscy pracownicy naukowi Instytutu, doktoranci oraz studenci są na tą uroczystość gorąco zaproszeni.

 Zobacz więcej ...

Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr #

Zgodnie z zarzadzeniem Nr 119/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, z  dniem 1 grudnia 2014 r. Zakład Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii UWr zostaje przekształcony w Zakład Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego.

Szczegóły: zarządzenie Rektora UWr Nr 119/2014

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty #

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii w zakresie: fizyki teoretycznej silnych oddziaływań w materii hadronowej, QCD oraz jej modeli efektywnych, teorii pola na sieci, jak również fenomenologii ciężkich jonów.

Do konkursu może przystąpić kandydat przyjęty na Studia Doktoranckie.

Osoba na stanowisku doktoranta-stypendysty będzie otrzymywała stypendium w wysokości 1 300 zł miesięcznie. Stypendium będzie finansowane przez okres 36 miesięcy  w ramach realizowanego w Instytucie Fizyki Teoretycznej, Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego grantu Narodowego Centrum  Nauki  (NCN)   MAESTRO,  p.t. “Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii  hadronowej” którego kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Redlich.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej, Uniwersytetu Wrocławskiego,  pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław do dnia 11.11.2014 r.

                                                                                                                                   zobacz więcej...

Goście Instytutu #

W październiku i listopadzie 2014 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą:

 1. Aleksandra FRIESEN  z ZIBJ Dubna, Rosja - od 19.10 do 31.10.2014 r.
 2. dr David Edwin ALVAREZ CASTILLO  z ZIBJ Dubna, Rosja - od 15.10 do 30.11.2014 r.
Dr Alvarez Castillo i A. Friesen będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr hab. Davidem Blaschke
w ramach grantu NCN "Maestro" oraz BOGOLIUBOV-INFELD Programme.
Seminarium Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych #

18.09.2014 r. czwartek, godz. 13:30 sala 422

  Hong-Bo Deng (GSI, Bejing University)

Strong and EM decays of light and heavy-light meson in the effective chiral NJL model

Methods of calculations of transitions amplitudes for strong and electromagnetic decays of mesons within effective NJL model will be presented.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej
w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w zakresie: fizyki teoretycznej
silnych oddziaływań w materii hadronowej, Chromodynamiki Kwantowej (QCD)
i jej modeli efektywnych, teorii pola na sieci jak również fenomenologii ciężkich jonów.

                                                                                                                   zobacz więcej...

Gość Instytutu #
W dniach 14 - 19 lipca 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Mark Alexander 
KALTEBORN
z University of Tennessee at Knoxwille, USA. Profesor Kalteborn w czasie swojego pobytu
będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN "Maestro".

Granty MAESTRO #

Projekt badawczy  prof. dr. hab. Krzysztofa Redlicha   został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MAESTRO, skierowanego do doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Tytuł projektuKrytyczne własności i fenomenologia gęstej  materii hadronowej.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki znajduje się  lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania.

Gość Instytutu #
W dniach 06 -13.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Valentina G. M. Puletti 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Valentina G. M. Puletti w czasie swojego pobytu wygłosi dwa wykłady "Introduction to AdS/CFT and its symmetries" w czwartek 10.07.2014, godz 16:00-18:00
w sali 422 oraz "The AdS5 x S5 superstring and its deformations" w piatek 11.07.2014, godz. 14:00-16:00,
w sali 422. Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility
Projects in Higher Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
33 Sympozjum Maxa Borna #

W dniach 6 - 10 lipca 2014 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 33 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum:  Noncommutative geometry, quantum symmetries and quantum gravity

Gość Instytutu #

W dniach 1 - 30 lipca 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie doktor Kenji MORITA
z Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), Niemcy oraz z Yukawa Institute for Theoretical Physics,
Japonia. Doktor Morita w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z Profesorem
Krzysztofem Redlichem w ramach grantu MAESTRO.
Gość Instytutu #

W dniach 3 - 18.07.2014 r. gościem Instytutu jest dr  Sanjin BENIC z University of Zagreb, Croatia. W czasie swego pobytu dr Benic będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach projektu "NewComStar" i grantu NCN "Maestro".

 
Gość Instytutu #
W dniach 28.06-16.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Pachoł w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.
Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility Projects in Higher
Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
Gość Instytutu #
W dniach 3 - 16.06 oraz 28.06-16.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł 
z Science Institute, University of Iceland. Dr Pachoł w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.
Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility Projects in Higher
Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).
Gośc Instytutu #

W dniach 31.05 – 2.06.2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Pavel Stovicek z Czeskiej Wyższej Uczelni Technicznej w Pradze. Profesor Pavel Stovicek w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.

Profesor Krzysztof Redlich edytorem "Progress in Particle and Nuclear Physics" #
Profesor Krzysztof Redlich został zaproszony do zespołu edytorów czasopisma
"Progress in Particle and Nuclear Physics" (Elsevier) na co najmniej trzyletni okres.
Dr hab. Dariusz Grech członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTF #

Dr hab. Dariusz Grech został wybrany na członka Prezydium Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego oraz Przewodniczącego Komisji d/s Organizacji Nauki i Legislacji.
Funkcje te będzie sprawował w kadencji na lata 2014-2017.
 
Gość Instytutu #

W dniach 3 - 7.03.2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Maria Grazia BERNARDINI z INAF, Włochy. Dr Bernardini w czasie swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem.

Sesja dedykowana profesorowi Ludwikowi Turce #

 

W najbliższy poniedziałek 17 lutego 2014 roku w ramach Warsztatów HECOLS połączonych z 32. Sympozjum Maksa Borna odbędzie się specjalna sesja dedykowana prof. dr. hab. Ludwikowi Turce z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin, początek sesji o godz. 14:00.

Sesję tę uświetnią swoją obecnością: prorektor d/s badań naukowych i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Adam Jezierski, oraz dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii, prof. dr hab. Antoni Ciszewski.

Krótkie wystąpienie poświęcone Jubilatowi będą mieli: dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej, dr  hab. Janusz Jędrzejewski, oraz nauczyciel akademicki i promotor rozprawy doktorskiej prof. Ludwika Turki, prof. dr hab. Jerzy Lukierski.

 

Warsztaty HECOLS i 32. Sympozjum Maksa Borna #

W dniach 17-19 lutego 2014 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje Warsztaty HECOLS i 32. Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Three days of phase transitions in compact stars, heavy-ion collisions and supernovae.

Gość Instytutu #

W dniach 26.01 - 16.02.2014 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Valerij N. Tolstoy z Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Rosja. Profesor Tolstoy w czasie swojego pobytu będzie kontynuował współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 #

1.      Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez płatnika  (Uniwersytet Wrocławski)

Pracownicy, którzy chcą aby rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 dokonał za nich Uniwersytet Wrocławski proszeni są o złożenie druku PIT-12 w Dziale Płac w terminie do 10.01.2014 r.

2.      Wykonanie w ramach stosunku pracy czynności objętych prawem autorskim.

Pracownicy uczelni  w terminie do dnia 10.01.2014 r, proszeni są o złożenie oświadczenia potwierdzającego wykonanie w roku 2013 powyższych czynności.

W razie niejasności, wyjaśnień udzielają pracownicy Działu Płac.

Tel. 3752257, 3572681, 3752624

Oświadczenia proszę składać w Sekretariacie  do 31 grudnia 2013 r.

Czynności objęte ochroną prawa autorskiego stanowią 85% kwoty rocznej wynagrodzenia zasadniczego.

Wyjazdy w ramach programy ERASMUS #

Zapraszamy doktorantów i studentów zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu LLP-ERASMUS na wydziałowe zebranie informacyjne, które odbędzie się 11 grudnia 2013 roku  o godz. 14:00 w sali 422.

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Gość Instytutu #

W dniach 7 - 18 grudnia 2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKII z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalskii przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.

Gość Instytutu #

W dniach 21.10 -3.11.2013 gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest profesor Volodymir TKACHUK z Uniwersytetu Lwowskiego. Profesor Tkachuk jest współpracownikiem naukowym dr. hab. Andrzeja Frydryszaka.

Tydzień Otwartego Dostępu #

W dniach 21 - 27 października 2013 r. ma miejsce kolejna edycja Tygodnia Otwartego Dostępu (Open Access Week).

Tydzień Otwartej Nauki "Open Access Week (OAW) "; jest wydarzeniem globalnym. W tym roku mamy 7 jego edycję. Zadaniem imprez organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji, który staje się powoli normą w świecie. Tegoroczny temat przewodni tygodnia brzmi: Open Access: redefinicja wzrostu

Więcej informacji można znaleźć w serwisie BUWR pod adresem: http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/open-access

Spotkanie robocze eksperymentu NA61/SHINE #

W dniach 7-11 października gościmy robocze spotkanie międzynarodowej kolaboracji NA61/SHINE – prowadzonego w CERNie eksperymentu dotyczącego ultra relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Celem eksperymentu jest badanie własności krytycznych gęstej materii hadronowej w obszarze oczekiwanego przejścia fazowego do plazmy kwarkowo-gluonowej – pramaterii, która ukształtowała nasz Wszechświat w okresie Wielkiego Wybuchu. Nasz wydział, poprzez oba instytuty fizyki – Fizyki Teoretycznej i Fizyki Doświadczalnej – jest jednym z 32 instytucjonalnych uczestników z 14 krajów eksperymentu NA61/SHINE.

Spotkanie robocze eksperymentu NA61/SHINE #

W dniach 7-11 października gościmy robocze spotkanie międzynarodowej kolaboracji NA61/SHINE – prowadzonego w CERNie eksperymentu dotyczącego ultra relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Celem eksperymentu jest badanie własności krytycznych gęstej materii hadronowej w obszarze oczekiwanego przejścia fazowego do plazmy kwarkowo-gluonowej – pramaterii, która ukształtowała nasz Wszechświat w okresie Wielkiego Wybuchu. Nasz wydział, poprzez oba instytuty fizyki – Fizyki Teoretycznej i Fizyki Doświadczalnej – jest jednym z 32 instytucjonalnych uczestników z 14 krajów eksperymentu NA61/SHINE.

 

Prof. David Blaschke w zepole edytorów European Physical Journal A #

Prof. dr hab. David BLASCHKE został powołany w skład zespołu edytorów czasopisma European Physical Journal A na okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Żmudy #

ZAWIADOMIENIE

Dnia 30 września 2013 r. o godz. 9:00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Jakuba Żmudy

pt.:Consistent Many-Body Models of Lepton-Nucleus Scattering in the Energy Range Between 500 and 1200 MeV

Promotor: prof.dr hab. Jan Sobczyk - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej, UWr

prof.dr hab. Marek Zrałek - Instytut Fizyki, US

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu

Workshop poświęcony klasycznej i kwantowej grawitacji w trzech wymiarach. #

W dniach 19 - 23.08.2013 roku w Instytucie Fizyki Teoretycznej  odbędzie się workshop poświęcony klasycznej i kwantowej grawitacji w trzech wymiarach. Organizatorem workshopu jest prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman.

Gośćmi workshopu będą:

Michele Arzano z Rzymu,

Bernd Schroers z Edynburga,