Aktualności
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Kozaka #

Tytuł: „Conformally-invariant framework for scalar-tensor theories of gravity in the metric, Palatini, and hybrid approaches"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Borowiec.

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Biesiada - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Edward Malec - Uniwersytet Jagielloński

Praca i recenzje na stronie: https://bip.uni.wroc.pl/3480/233/kozak-aleksander.html

6 października 2023, godz. 15:00, s. 422

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Valeriyi Mykhaylovej #

Dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Auli Leopoldina, pl. Uniwersytecki 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Valeriyi Mykhaylovej.

Tytuł: Transport Properties of Hot QCD Matter in the Quasiparticle Approach

Promotor: Dr. hab. Chihiro Sasaki, Prof. UWr, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński, Zakład Fizyki Wielkich Energii, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dr hab. Radosław Ryblewski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Valeriya Mykhaylova zdobyła nagrodę za poster #

Mgr Valeriya Mykhaylova zdobyła nagrodę za poster na słynnej konferencji Quark Confinement and the Hadron Spectrum XV odbywającej się w Stavanger, Norwegia, za swoją pracę pt. Charm quark production in hot QCD. Gratulujemy dużego sukcesu i życzymy dalszych sukcesów w karierze.

dyplom

Medal 100 - lecia PTF dla prof. Dariusza Grecha #

25 czerwca 2022 Prof. Grech odebrał w Warszawie z rąk Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Leszka Sirko Medal 100 - lecia PTF (przyznano 100 takich medali polskim fizykom) za wybitne zasługi na rzecz polskiego środowiska fizyków.

medal prof. Grech

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beaty Kowal #Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beaty Kowal odbędzie się 17 czerwca 2022 roku o godz. 12:15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej przy ul. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław.

Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się tutaj: https://bip.uni.wroc.pl/2757/233/kowal-beata.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Szymańskiego #

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Szymańskiego odbędzie się 31 maja 2022 roku o godz. 11:00. Obrona przeprowadzona zostanie w trybie hybrydowym w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej przy ul. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław z możliwością dołączenia zdalnego w aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do spotkania: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej (w zależności od używanego systemu operacyjnego, wymagana może być przeglądarka Chrome/Edge) lub aplikacji Microsoft Teams (dostępna wersja bezpłatna). Dla zapewnienia właściwego przebiegu obrony, spotkanie będzie moderowane. W celu ułatwienia moderacji, uczestnicy wydarzenia proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się tutaj: https://bip.uni.wroc.pl/2895/233/szymanski-michal.html

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Josui Ungera #

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Josui Ungera odbędzie się 26 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00. Obrona przeprowadzona zostanie w trybie hybrydowym w sali 422  przy ul. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław z możliwością dołączenia zdalnego w aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Odnośnik do wydarzenia: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej (w zależności od używanego systemu operacyjnego, wymagana może być przeglądarka Chrome/Edge) lub aplikacji Microsoft Teams (dostępna wersja bezpłatna). Dla zapewnienia właściwego przebiegu obrony, spotkanie będzie moderowane. W celu ułatwienia moderacji, uczestnicy wydarzenia proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się tutaj: https://bip.uni.wroc.pl/2756/233/unger-josua.html

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Lennarta Brockiego #

8 marca 2022 roku o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Lennarta Brockiego.

Tytuł rozprawy:Aspects of BMS symmetry”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman, UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Tafel, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marek Rogatko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

https://wfa.uni.wroc.pl/pl/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-mgra-lennarta-brockiego/

oraz w BIP

https://bip.uni.wroc.pl/2755/233/brocki-lennart.html

Obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Naskręta #

 

9 lipca 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Michała Naskręta.

Tytył rozprawy:Energy dependence of negatively charged pion production in nucleus-nucleus collisions”

Promotor: prof. dr hab. Ludwik Turko  - IFT UWr

Recenzenci:

dr hab. Jacek Otwinowski, prof. IFJ PAN

dr hab. Radosław Ryblewski, prof. IFJ PAN

 

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

http://wfa.uni.wroc.pl/pl/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-mgra-michala-naskreta/oraz w BiP  https://bip.uni.wroc.pl/2451/233/naskret-michal.html

 

 

Sympozjum z okazji 85 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Lukierskiego #

 

W dniach 24-25 czerwca 2021 roku odbędzie się "Sympozjum z okazji 85 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Lukierskiego"

http://ift.uni.wroc.pl/~qsymmetries21/index.html

 

Śp. profesor Bernard Jancewicz #

klepsydra

klepsydra

Zmarł profesor Bernard Jancewicz #

Profesor Bernard Jancewicz

15.05.1943 - 16.05.2021

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, emerytowanego profesora, Bernarda Jancewicza. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 28 maja br. Rozpoczną się o godz. 11.30 mszą św. w kościele św. Wawrzyńca przy ul.  Bujwida.

Dyrekcja IFT

************************************************************************************************************************************************

Bernard Jancewicz - uczony, nauczyciel akademicki, działacz społeczny

W Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, na 4.  piętrze budynku przy placu Maksa Borna 9 zrobiło się pusto. W niedzielę rano 16 maja 2021 r. odszedł na zawsze nasz Kolega, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Bernard Jancewicz.

Przez całe swoje zawodowe życie związany był z Instytutem Fizyki Teoretycznej, gdzie podjął pracę w 1966  roku,  zaraz po uzyskaniu stopnia magistra na Wydziale  Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przeszedł wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego, od asystenta do profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu i nie zaprzestał działalności po przejściu na emeryturę w 2008 roku. Nadal regularnie pracował w swoim gabinecie na 4. piętrze, uczestniczył w życiu naukowym i organizacyjnym Wydziału Fizyki i Astronomii, spotykał się ze studentami i pracował nad nowymi publikacjami. Ostatnio pochłonięty był pracą nad  korektą przygotowywanego wydania swojej książki Directed Quantities in Electrodynamics dla renomowanego wydawnictwa Birkhauser. Niestety nagła śmierć przerwała tę pracę.

Bernard Jancewicz był uczniem Profesora Jana Łopuszańskiego, jednego z założycieli Instytutu Fizyki Teoretycznej, twórcy szkoły naukowej fizyki matematycznej. Wzorem swego mistrza zajmował się metodami matematycznymi fizyki. W 1974 roku obronił pracę doktorską pt. Operatory położenia i ich wektory własne w relatywistycznej teorii kwantowej,  a w roku 1990 habilitował się na podstawie rozprawy Wielowektory i algebra Clifforda w elektrodynamice. Z relacji mistrz uczeń zrodziła się bardzo bliska więź trwająca aż do śmierci Profesora Łopuszańskiego.
obrona pracy dr
Obrona pracy doktorskiej 31 V 1974, odczytywanie recenzji przez prof. Jana Mozrzymasa.

Bernard interesował się fizyką w szerokim zakresie, od teorii względności po podstawy mechaniki kwantowej. Od fascynujących wykładów dla młodzieży szkolnej z podstaw szczególnej teorii względności po oryginalne badania logik kwantowych i struktur przyczynowych. Jednak jego pasją były formy różniczkowe i algebry Cliforda w zastosowaniu do elektrodynamiki. Zaowocowało to monografią Multivectors and Clifford Algebra in Electrodynamics wydaną w 1989 roku przez World Scientific. W jego dorobku publikacyjnym znajduje się 71 pozycji, których jest autorem lub współautorem. Swoje oryginalne wyniki prezentował na licznych konferencjach zagranicznych. Oprócz wielu krótkich wizyt w ośrodkach naukowych i wyjazdów konferencyjnych przebywał też na dłuższych stażach naukowych  za granicą: Uniwersytet w Getyndze (Prof. Christian Roos),  Uniwersytet w Helsinkach (Prof. Pertti Lounesto), Uniwersytet Windsor w Toronto (Prof. Frank Baylis).

Toronto
Uniwersytet Windsor w Toronto 15 IV 1994, po seminarium.

Toronto
Uniwersytet Windsor w Toronto 1994, promocja absolwentów fizyki.

Espoo
Espoo, Finlandia 4 V 1995, Bernard wyjaśnia użycie wielowektorów w elektrodynamice.

Był niezrównanym dydaktykiem i wychowawcą młodych adeptów fizyki, wręcz uwielbianym przez studentów. Perfekcyjnie przygotowane notatki, rozdawane studentom, były gotowymi skryptami wielu kursów takich jak: analiza matematyczna, mechanika teoretyczna, mechanika kwantowa czy elektrodynamika. Wykłady miały być zrozumiałe dla wszystkich, przy tym nie nudzące najzdolniejszych. Jego sobotnie wykłady z fizyki przyciągały rzesze słuchaczy. Wśród nich byli też niektórzy obecni pracownicy IFT. Aktywnie uczestniczył w seminariach dla nauczycieli fizyki organizowanych przez Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Brał udział w Jesiennych Szkołach „Problemy dydaktyki fizyki” organizowanych przez ten Zakład.

Bernard był pomysłodawcą i organizatorem Przedszkoli Fizyki Teoretycznej, których historia zaczęła się w 1965 roku i trwa nieprzerwanie do dzisiaj (57 edycji). Przedszkole   Fizyki Teoretycznej – studencka impreza naukowa towarzysząca Zimowym Szkołom Fizyki Teoretycznej w Karpaczu, łączyło poważną naukę ze sportem i zabawą studencką. Przez wiele lat, do roku 1990, uczestnictwo w Przedszkolach  umożliwiało studentom spotkanie się z naukowcami należącymi do światowej czołówki, tej na Zachód i tej na Wschód od Żelaznej kurtyny. Słuchano wykładów przygotowanych w formie przystępnej dla studentów. Wśród wykładowców byli też laureaci nagrody Nobla. Wykładom towarzyszyła żywa dyskusja, którą moderował Bernard. Z czasem pojawili się też studenci z uczelni zagranicznych. Sport w czasie Przedszkola, to były narty i sanki, i w tych ostatnich Bernard się lubował. Wtedy na głowę wkładał  nieodzowną czapkę krasnala z pomponem. Wieczorami nie stronił od zabaw studenckich; chętnie, z animuszem brał udział w zbiorowych śpiewach piosenek rajdowych, w tym chacharów znanych z rajdów studenckich (te zwyczaje poszły już w zapomnienie wśród braci studenckiej). Nieliczni mieli okazję zobaczyć jak tańczył charlestona, a robił to znakomicie.

Przedszkole Fizyki Teoretycznej
Noblista Prof.C.N.Yang, Bernard i przedszkolacy w czasie dyskusji po wykładzie 20 II 1970

Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Tam szybko dał się poznać jako nauczyciel z powołania, który lubi uczyć. Zbierał entuzjastyczne pochwały, w pełni zasłużone.

Za swoją działalność Bernard był wielokrotnie nagradzany: został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a całkiem niedawno z rąk prezydenta Wrocławia medal Zasłużony dla Wrocławia Merito de Wratislawia. Otrzymał też wiele innych nagród, w tym wielokrotnie nagrody Rektora za działalność w Instytucie Fizyki Teoretycznej.

Był człowiekiem wyjątkowym, o wielkiej kulturze osobistej, bardzo subtelnym i wrażliwym, życzliwym i bez zawiści, lojalnym, skromnym, zaangażowanym we wszystko co robił, ceniącym dobrą robotę. W swoich kontaktach z młodzieżą był pełen entuzjazmu, lubił przebywać w ich towarzystwie. Był zaangażowany w popularyzację fizyki.  Wygłaszał wykłady w szkołach, na dniach otwartych Wydziału Fizyki i Astronomii oraz podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Dolnośląski Festiwal Nauki
Swiatowy rok fizyki Wrocław 18 V 2005.

Dbał o integrację wrocławskiego środowiska fizyków uczestnicząc w seminariach na Politechnice Wrocławskiej oraz w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Jego aktywność we Wrocławskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Fizycznego służyła temu celowi.  Był częstym gościem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego jako uczestnik seminariów, wielu matematyków znał osobiście.
Znany był ze swojego zamiłowania do języka polskiego. Jego polszczyzna była wręcz wzorowa, miał bogatą wiedzę w tym zakresie, a niuanse języka polskiego były Jego pasją. W podręcznym zbiorze miał różnorodne słowniki języka polskiego.  Dbał o poprawność nazewnictwa fizycznego proponując nowe polskie  terminy w miejsce angielskich - Wielki Zderzacz Hadronów zamiast LHC. Tę wiedzę i pasję doceniło Polskie Towarzystwo Fizyczne, czyniąc go przewodniczącym Komisji Nazewnictwa.

Jako opiekun prac licencjackich i magisterskich wymagał jasnego prezentowania myśli w poprawnej polszczyźnie. Sprawdziany u Profesora Jancewicza, to była nie tylko wiedza fizyczna i wzory, ale również ortografia, interpunkcja i poprawne zdania.

przekazanie pałeczki następnym pokoleniom
Akademia Młodych Odkrywców  Wrocław 20 VI 2009. Przekazywanie pałeczki następnym pokoleniom.

Bernardzie, będzie nam Ciebie brakowało nie tylko na  4. piętrze w IFT, ale na całym Wydziale Fizyki i Astronomii. Na zawsze pozostaniesz w sercach kolegów i studentów.

Dyrekcja, pracownicy i doktoranci  Instytutu Fizyki Teoretycznej.

************************************************************************************************************************************************

Wspomnienie o profesorze Bernardzie Jancewiczu

Jako absolwentka WFiA postanowiłam napisać wspomnienie o Profesorze Bernardzie Jancewiczu – wyjątkowym człowieku i wyjątkowym uczonym, któremu bardzo wiele zawdzięczam.

Pomimo, że nigdy nie uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez Profesora Bernarda Jancewicza, wielokrotnie miałam okazję rozmawiać z Nim na tematy związane z matematyką i fizyką, ale również na liczne tematy filozoficzne, czasem teologiczne czy dotyczące muzyki. Zawsze wykazywał się nadzwyczaj rozległą wiedzą w wielu, pozornie niespokrewnionych ze sobą, dziedzinach oraz ogromną łatwością w mówieniu w prosty sposób o tym, co bardzo skomplikowane. Był wyjątkowym pedagogiem.

Profesora Bernarda Jancewicza poznałam podczas pisania mojej pracy magisterskiej z fizyki teoretycznej. Profesor udzielił mi wielu cennych wskazówek dotyczących matematycznej struktury pracy, jednak ogromną uwagę zwracał również na czystość języka. Ze względu na to, że również dla mnie poprawność językowa była zawsze istotna, kwestia ta stała się kolejnym tematem naszych rozmów.

Profesor Jancewicz wykazywał się nadzwyczajną znajomością zasad języka polskiego, która jest współcześnie rzadko spotykana nawet wśród polonistów. Jego pomoc była nieoceniona, natomiast nie był on promotorem ani recenzentem mojej pracy. O pomoc inną, aniżeli konsultacje dotyczące kilku wybranych kwestii, nie był nigdy proszony, lecz z własnej woli postanowił zainteresować się poruszoną przeze mnie tematyką oraz wspierać mnie podczas pisania pracy. Wszystko to czynił całkowicie bezinteresownie, poświęcając dużo czasu na dyskusje dotyczące najistotniejszych elementów mojej pracy.

Jednocześnie, Profesor Bernard Jancewicz wykazywał się nadzwyczajną empatią i skromnością. Jego podejście do drugiego człowieka zawsze pełne było szacunku i zrozumienia. Nigdy nie oczekiwał od innych wyrazów uznania, studentów traktował jak najbliższych przyjaciół. Potrafił dostrzec w innych to, co wartościowe i warte rozwijania, wydobywając z nich najpiękniejsze cechy.

Profesor był też osobą, która, dostrzegając potencjał w innych, potrafiła doprowadzić do pełnego rozbudzenia tegoż potencjału. Jestem pewna, że liczne dyskusje z Profesorem Bernardem Jancewiczem istotnie wpłynęły na ostateczny kształt mojej pracy magisterskiej, jak i moich dalszych wyborów naukowych.

Już jako absolwentka WFiA wstępnie umawiałam się na dalsze rozmowy z Profesorem, które miały odbyć się po pandemii. Dziś wiem, że nie dojdą już one do skutku, czego bardzo żałuję. Uważam jednak, że miałam ogromne szczęście, że na mojej drodze spotkałam osobę tak wyjątkową, życzliwą, mądrą oraz empatyczną jak Profesor Bernard Jancewicz. Był On z całą pewnością człowiekiem wyjątkowym i jako absolwentka WFiA oraz innych kierunków studiów bardzo wyraźnie dostrzegam, że tak wyjątkowych nauczycieli akademickich spotyka się niezwykle rzadko. Profesor Bernard Jancewicz pozostanie w mojej pamięci już na zawsze.

 Agnieszka Matylda Schlichtinger

*****************************************************************************************************************************************

Wspomnienia o profesorze Bernardzie Jancewiczu znajdują się również na stronach:

 Centrum Historii Zajezdnia,

https://www.zajezdnia.org/aktualnosci-artykul/nie-zyje-profesor-bernard-jancewicz

i Towarzystwa Miłośników Wrocławia

https://tmw.com.pl/aktualnosci/pozegnanie-prof-bernarda-jancewicza/

do którego profesor  Jancewicz należał ponad pół wieku. Dane bibliograficzne zostały udostępnione przez Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

**************************************************************************************************************************************************

Konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersyetu, badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauk fizycznych, w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych.

 
https://bip.uni.wroc.pl/2199/309/konkurs-na-stanowisko-profesora-uniwersytetu-badawczo-dydaktycznego-w-dyscyplinie-nauk-fizycznych-w-instytucie-fizyki-teoretycznej-w-zakladzie-teorii-czastek-elementarnych.html
 
https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/oferta/wroclaw-profesor-uczelni/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/595694
Zmarł profesor Zbigniew Oziewicz #

prof. dr hab. Zbigniew Oziewicz

22.08.1941 - 8.12.2020

 Z głębokim żalem informuję o śmierci naszego wieloletniego Kolegi, Wielkiego Patrioty i Przyjaciela Zbyszka Oziewicza, prof. UWr oraz Autonomicznego Uniwersytetu Narodowego w Meksyku. Zbyszek pracował w IFT od połowy lat 60-dziesiątych. W latach 70-dziesiątych przystąpił do opozycji demokratycznej. Był wybitnym działaczem Solidarności Walczącej, współzałożycielem, członkiem Rady SW, przyjacielem Kornela Morawieckiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Grodkowie.Aresztowany ponownie  w roku 1984,w areszcie śledczym spędził pół roku, gdzie  napisał rozprawę habilitacyjną.

Od roku 1993 do przejścia na emeryturę w roku 2006 był oddelegowany do pracy w Universidad Nacional Autónoma de México UNAM w mieście Meksyk, tam mieszkał i pracował do końca życia.

 W pracy dydaktycznej wdrażał  nowatorskie i niestandardowe programy oraz metody ich realizacji.W początkowym okresie kariery naukowej zajmował się teoretyczną fizyką jądrową. Później przesunął obszar swoich badań na fizykę matematyczną. W latach osiemdziesiątych współorganizował coroczne seminaria Wrocław-Lipsk, przekształcone w latach 90tych w Sympozja Maxa Borna.

W 25. rocznicę powstania „Solidarności Walczącej”, 15 czerwca 2007 r. Zbigniew Oziewicz otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a 27 czerwca 2016 r. – nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyż Wolności i Solidarności.

R.I.P.

Robert Olkiewicz

https://wroclaw.tvp.pl/51253008/zmarl-prof-zbigniew-oziewicz-byl-zwiazany-z-uniwersytetem-wroclawskim-dzialal-w-opozycji-antykomunistyczn

 Z dorobkiem Zbyszka Oziewicza można się zapoznać poprzez jego profil w Google-Scholar

 https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=yLjAHHAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 Jak  został zapamiętany przez  studentów:

 https://www.salon24.pl/u/zajtenberg/1097973,sekta-oziewicza

 Więcej danych biograficznych:

 http://www.snpl.lt/Rocznik/16/R.16.389-393.pdf

 

Granty NCN dla pracowników IFT #

Z radością informujemy, że pracownicy naszego Instytutu otrzymali granty naukowe NCN w ostatnim konkursie:

 1. Opus 19, ST2

  Perturbacje kosmologiczne i osobliwości czarnych dziur w kwantyzacji pętlowej
  dr hab. Tomasz Henryk Pawłowski
 2. Opus 19, ST9

  Relatywistyczny transport w gwiazdach kompaktowych
  dr hab. Armen Sedrakian

  Kolaps wywołany akrecją a trzy rodziny gwiazd zwartych
  dr hab. Tobias Bert Fischer

 3. Preludium 19, ST2

  Modelowanie oddziaływań stanów końcowych w procesie kwazi-elastycznego rozpraszania neutrin na jądrach atomowych
  mgr Kajetan Niewczas
57 Zimowa Szkola Fizyki Teoretycznej #

W dniach 7 - 13 marca 2021 roku odbędzie się organizowana przez Instytut Fizyki Teoretycznej:

57th Karpacz Winter School of Theoretical Physics and PHAROS COST Action CA16214 Training School 

"Equation of state of dense matter and multimessenger astronomy"

Szczegóły:https://events.ift.uni.wroc.pl/event/68/overview

Laboratorium Falling Walls we Wrocławiu #
Dariusz Grech profesorem #

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Dariuszowi Grechowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. 

Warszaty online "Criticality in QCD and the Hadron Resonance Gas" #

W dniach 29-31.07.2020 odbędą się wirtualne warszaty pt.

Criticality in QCD and the Hadron Resonance Gas

Szczegóły na stronie:  https://events.ift.uni.wroc.pl/event/67/

CK występuje z wnioskiem do Prezydenta RP o tytuł profesora dla dr. hab. Dariusza Grecha, prof.UWr #

Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na swym posiedzeniu w dniu 29.04.2020 podjęło jedngłośnie uchwałę o skierowanu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o nadanie dr. hab. Dariuszowi Grechowi, prof. UWr tytułu profesora nauk fizycznych.

Publikacja w "Nature" #
Prof. dr hab. Jan Sobczyk oraz mgr Kajetan Niewczas, doktorant w IFT, są współautorami ważnej, opublikowanej w "Nature", pracy grupy T2K. O szczegółach można przeczytać na stronie UWr: https://uni.wroc.pl/t2k-o-materii-i-antymaterii-na-lamach-nature/
 
Zbigniew Koza profesorem nauk fizycznych #

6 lutego 2020 r. dr hab. Zbigniew Koza uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych.

Zebranie wyborcze grupy pozostałych nauczycieli akademickich #

Zebranie wyborcze grupy pozostałych nauczycieli akademickich

(niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu)

zwołane w celu wyboru przedstawicieli WFiA do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.

 

Termin: 17.01.2020, godz. 11:30

Miejsce: s. 164 im. prof. Jana Rzewuskiego

 

Prof. dr hab. Krzysztof Redlich członkiem rzeczywistym PANprof. dr. hab. Krzysztof Redlich as a full member of the Polish Academy of Sciences #

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu  5 grudnia 2019 r. wybrało prof. dr. hab. Krzysztofa Redlicha na członka rzeczywistego PAN.

Prof. Krzysztof Redlich doktorem h.c. Uniwersytetu w Bielefeld #

W dniu 25 listopada 2019 r. prof. dr hab. Krzysztof Redlich został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa przez Wydział Fizyki Uniwersytetu w Bielefeld.

Prof. Krzysztof Redlich członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności #

W dniu 15 listopada 2019 r. prof. dr hab. Krzysztof Redlich otrzymał  prawa i tytuł członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Juchnowskiegothe public defense of the doctoral dissertation mgr. Łukasz Juchnowski #

Dnia 6.12.2019 r. o godz. 12:15 w sali nr 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Maksa Borna 9, Wrocław) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Łukasza Juchnowskiego

zatytułowanej „Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external fields”

Promotor: prof. dr hab. David Blaschke, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr Gerd Roepke, Institut fuer Physik, Universitaet Rostock


Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Maksa Borna 9 we Wrocławiu.

Granty OPUS #

Prof. Jerzy Kowalski-Glikman oraz prof. David Blaschke otrzymali granty OPUS w ostatnim konkursie (OPUS 17).

56 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej #

W dniach 24-28 lutego 2020 r. odbędzie się 56. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej pod tytułem Superfluidity and Transport for Multimessenger Physics of Compact Stars.

Szczegółowe informacje: https://indico.cern.ch/event/823088/

3rd EMMI Workshop #

W dniach 2 – 6 grudnia 2019 roku odbędzie się  3rd EMMI Workshop; Anti-matter, hyper-matter and exotica production at the LHC . Workshop organizowany jest przez  Instytut Fizyki Teoretycznej wraz z Goethe Universitat we Frankfurcie i Politecnico w Turynie.

 

7-th International Symposium "Optics and its Applications" #

W dniach 19-24 września  2019 roku Instytut Fizyki Teoretycznej współorganizuje z Yerevan State University Siódme Międzynarodowe Sympozjum  "Optics and its Applications"

Wiecej informacjiNowe granty w IFT #

Mgr Michał Naskręt uzyskał finansowane przez NCN stypendium Etiuda.

Mgr Niels-Uwe Bastian uzyskał grant Sonatina.

Pogrzeb dr. Marcina Daszkiewicza #
30 lipca odbyły się uroczystości pogrzebowe po tragicznej śmierci dr. Marcina Daszkiewicza. Nad grobem zmarłego odczytany został pożegnalny list prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego a przemówienie wygłosił dr. hab. Dariusz Grech, prof. UWr.
 
Poniżej znaleźć można linki do obu wystąpień.
 
List prof. Jerzego Lukierskiego
Przemówienie dr. hab. Dariusza Grecha 
Nie żyje dr Marcin Daszkiewicz #

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca br. zmarł tragicznie nasz kolega
ś.p.
dr Marcin Daszkiewicz

Doktor Marcin Daszkiewicz urodził się 8 kwietnia 1972 r. Studia z fizyki teoretycznej ukończył w 1996 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie też obronił doktorat w dziedzinie nauk  fizycznych w 2000 r. Przez cały czas swojej aktywności zawodowej był związany z Instytutem Fizyki Teoretycznej UWr., gdzie od 2001 r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta.
W pracy naukowej Marcin zajmował się m. in. teorią strun oraz teorią cząstek i pól na nieprzemiennych czasoprzestrzeniach. Jest autorem 60 publikacji naukowych, w tym 39 samodzielnych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 lipca 2019 r. (wtorek) na Cmentarzu Osobowickim.
Rozpocznie je msza św. o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej.


Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej

Nowi profesorowie UWr #
W ostatnim okresie grupa pracowników IFT otrzymała awans na stanowisko profesora UWr. Są to:
 
dr hab. Tobias Fischer (od 26 VI)
dr hab. Krzysztof Graczyk (od 22 V)
dr hab. Maciej Matyka (od 26 VI)
dr hab. Armen Sedrakjan (od 22 V)
Spotkanie Polskiej Grupy Neutrinowej #

W dniach 13-14 czerwca 2019 w sali 412-416 IFT odbędzie się spotkanie Polskiej Grupy Neutrinowej.

Habilitacja dr. Tomasza Pawłowskiego #

W dniu 15.04.2019 rada Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora habilitowanego pracownikowi IFT dr. Tomaszowi Pawłowskiemu.

Prof. dr hab. David Blaschke doktorem h.c. Rosyjsko-Armeńskiego Uniwersytetu w Erywaniu #

W dniu 1.IV.2019 r. prof. dr hab. David Blaschke został uhonorowany doktoratem honoris causa Rosyjsko-Armeńskiego Uniwersytetu w Erywaniu.

Wojciech Hann, absolwent fizyki teoretycznej UWr, członkiem Rady UWr #
Wojciech Hann, absolwent fizyki teoretycznej UWr, został wybrany na członka 9-osobowej Rady UWr. Ukończył on studia MBA na Uniwersytecie w 
Rochester. Aktualnie jest członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego nadzorującym obszar sprzedaży i produktów.

Pełny skład Rady UWr to: Rafał Dutkiewicz, Wojciech Hann, Jolanta Hoffman i Krzysztof Przybylski oraz z grona wspólnoty uniwersyteckiej:
Jerzy Korczak, Maciej Kryza, Piotr Sorokowski, Eugeniusz Zych. W skład Rady Uniwersytetu wejdzie także Przewodniczący Samorządu Studentów.
55th Karpacz Winter School of Theoretical Physics and ChETEC COST Action CA16117 Training School #

55th Karpacz Winter School of Theoretical Physics and ChETEC COST Action CA16117 Training School – "Nuclear astrophysics in the multi-messenger era"

This ChETEC COST Action CA16117 training school is held jointly with the 55th edition of the Karpacz Winter School of Theoretical Physics. The event is organized by the Institute of Theoretical Physics at the University of Wroclaw, Poland, and by the Nuclear Astrophysics group of the Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Germany. The meeting takes place in the light of the very first observation of the gravitational wave signal GW170817 that originated from a binary neutron star merger.

Subjects:

 • Explosive astrophysical phenomena – the physics of supernovae and neutron star mergers
 • Astrophysical messenger – neutrinos, gravitational waves and gamma-rays
 • Nuclear astrophysics experiments

The goal of this Winter School is to educate the next generation of young scientists in the field of nuclear astrophysics and related topics. The scientific tools and methods, which are the focus of this training school, are at the current frontier of this truly interdisciplinary field of research.

The school is composed of a series of lectures and traineeships. The latter involve computer practice. Therfore, it is required to bring laptops with the appropriate software, which will be announced later. The trainees will work together with the lectureres on scientific problems, familiarize with modern numerical methods and implementations as well as numerical solutions. They will collect, analyze and fit as well as familiarize with the handling of big data.

 

The 5th Conference of the Polish Society on Relativity #

The conference of the Polish Society on Relativity  will be held on 24-27th September 2018 in Pałac Wojanów.

The conference will consist of two parts, devoted, respectively, to classical and quantum gravity.

The first part will cover mathematical structures in classical gravity, exact solutions of Einstein equations, physics of black holes, cosmological models, alternative models of gravity, and the research related to the recent detection of gravitational waves. 

The second part will be devoted to discussion of basic tools of quantum gravity and noncommutative geometry, in particular quantum space-times, quantum phase spaces and quantum symmetries. We will consider quantum gravity models e.g. LQG (loop quantum gravity), matrix models and discretized approach to Feynman description of quantized gravity and new approaches to string theory.

We will focus on the following subjects:

 1. Properties of Einstein's equations and exact solutions.
 2. Numerical methods in solving Einstein equations.
 3. Black holes: formalism and properties.
 4. Relativistic astrophysics: cosmology and dark matter/dark energy problem.
 5. Gravitational waves: theory and experiment.
 6. Quantum space-times and quantum symmetries.
 7. Noncommutative geometries and quantum gravity framework.
 8. Models of quantum gravity: Loop Quantum Gravity.
 9. Models of quantum gravity: functional integration approach, e.g. CDT (Causal Dynamical Triangulations)
 10. Quantum gravity and development in superstring theory (metastrings).

Website: http://ift.uni.wroc.pl/~potor5/

Sympozjum poświęcone pamięci prof. Zbigniewa Jaskólskiego #

W dniach 18-19 czerwca, 2018 odbędzie się w naszym Instytucie sympozjum poświęcone pamięci prof. Zbigniewa Jaskólskiego. Program sympozjum:

 Poniedziałek 18.06

9.30-10.30

L. Hadasz (Kraków)

Work of Zbyszek Jaskólski - from non-critical strings to matrix models

10.30-11.00

M. Daszkiewicz

Noncommutative Sprott systems, their jerk dynamics, and their chaos synchronisation by active control

11.00-12.00

J. Jankowski (Warszawa)

Gauge/gravity duality: unification of ideas

12.00-13.00

K. Meissner (Warszawa)

Conformal anomaly

13.00-15.00

Lunch

 

15.00-15.30

Rector of Wroclaw University

 

15.30-16.00

A. Frydryszak (Wrocław)

The course of Zbyszek life

16.00-17.00

P. Sułkowski (Warsaw)

Conformal field theory, matrix models, and quantum curves

17.00-17.30

F. Ferrari

Zbyszek’s scientific legacy in my research

Wtorek 19.06

9.30-10.30

M. Piątek (Szczecin)

Conformal Blocks - the Holy Grail of (not only) Conformal Field Theory

10.30-11.30

M. Heller (Golm, Warszawa)

New results on QFT complexity

11.30-12.30

M. Spaliński (Warszawa, Białystok)

Universality and transients in N=4 SYM plasma

12.30

Lunch