09.01.2023
Sala 416 10:15 

Nazarii Sudak

Framework for constructing Wigner functions of an arbitrary quantum systems

A possibility of constructing a Wigner function for any quantum state has been a subject of investigation for over 50 years. A datailed discussian of a general and consistent framework for constructing a Wigner function which fully describe any quantum system of arbitrary dimension or ensembele size will be presented.

19.12.2022
Sala 416 10:15 

Piotr Kopszak

Port based teleportation - the protocol, it's performance and the degradation of the resource

In my talk I will describe so-called port-based teleportation (PBT) protocol, i.e. a teleportation protocol that, unlike the standard teleportation introduced by Bennet et al. in 1993, does not require the unitary correction in the last step. It does so at the cost of limited teleportation efficiency. I will describe the qualitative analysis of the protocol which were possible to obtain thanks to the system's symmetryies with respect to partially transposed permuitation operators. In the second part I will concentrate on the more specific task of estimation of the degradation that the resource state undergoes in one round of PBT and it's usefulness for the purther teleportations (so called entanglement recycling).

07.11.2022
Sala 416 10:15 

Nazarii Sudak

Phase space description of quantum optics

A classical particle has a definite position and momentum and is therefore represented as a point in phase space. When there is a set of particles, the probability of finding a particle in a certain small volume of phase space is given by the probability distribution function. This is not true for a quantum particle due to the uncertainty principle. Instead, one can introduce a quasi-probability distribution, which is not required to satisfy all the properties of a normal probability distribution function. For example, the Wigner function becomes negative for states that have no classical counterparts, so it can be used to identify non-classical states. Connection to other quasiprobability functions such as Glauber's-Sudarashan P function and Husimi Q function will also be shown.

13.01.2020
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Dydaktyczne wprowadzenie do teorii splątania pól kwantowych - kontynuacja

16.12.2019
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Dydaktyczne wprowadzenie do teorii splątania pól kwantowych.

10.06.2019
Sala 422 10:15 

dr hab. Bernard Jancewicz

Fala elektromagnetyczna w modelu Friedmana

--

01.04.2019
Sala 422 10:15 

dr Artur Barasiński

Streszczenie wyników badań nad teorią korelacji kwantowych dla układów dwu - i trój - kuditowych

---

03.12.2018
Sala 422 10:15 

dr hab. Jarosław Korbicz (CFT Warszawa)

Aspekty struktur rozgłoszeniwych w teorii dekoherencji

--

15.10.2018
Sala 422 10:15 

dr hab. Jarosław Korbicz (CFT Warszawa)

Techniczne ( i nie tylko) uzupełnienie referatu na seminarium instutytowym

--

04.06.2018
Sala 422 10:15 

dr hab. Andrzej Dragan (Uniwersytet Warszawski)

Unruh effect for massive fields cannot be detected

Massive particles created in a relativistically accelerated reference frame, as predicted by the Unruh effect, can only be found in a tiny layer above the event horizon, whose thickness corresponds to a single Compton wavelength. This is beyond the reach of any detector and suggests that the Unruh effect may not ever be directly observed for massive fields. The case of massless particles is also examined, for which qualitatively different behaviour is observed in a low-⁠acceleration regime, suggesting that an observation of the Unruh effect for massless particles is more promising.

14.05.2018
Sala 422 10:15 

prof. Adam Sawicki (CFT Warszawa)

Odwzorowanie momentu w teorii informacji kwantowej

13.03.2017
Sala 422 10:15 

dr hab. Adam Sawicki (CFT, Warszawa)

Universal quantum gates

I will consider the problem of deciding if a finite set of quantum one-qudit gates is universal, i.e if the generated group is either the special unitary or the special orthogonal group. To every gate I will assign its image under the adjoint representation. The necessary condition for the universality is that the only matrices that commute with all the adjoint representation matrices are proportional to the identity. If in addition there is an element in the considered group whose Hilbert-Schmidt distance from the centre is smaller than 1/sqrt{2}, then the set of gates is universal. Using these I will present a simple algorithm that allows deciding the universality of any set of d-dimensional gates in a finite number of steps. Moreover, I will formulate the general classification theorem. This is a joint work with Katarzyna Karnas.

05.12.2016
Sala 422 10:15 

prof. Pavel Stovicek (Praha)

On quantum mechanics on multiply connected configuration spaces, with examples.

A construction of the heat kernel (or the propagator) for Hamiltonians on multiply connected configuration spaces, originally due to L. Schulman, is described. Its connection to the Bloch decomposition of symmetric Hamiltonians is discussed. The discussion is completed with some old and new examples.

21.11.2016
Sala 422 10:15 

prof. Robert Olkiewicz

Odwzorowania podwójnie stochastyczne na macierzach 3x3 - kontynuacja

--

14.11.2016
Sala 422 10:15 

prof. Robert Olkiewicz

Odwzorowania podwójnie stochastyczne na macierzach 3x3

--

24.10.2016
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Jak bardzo qutrity różnią się od qubitów?

--

14.03.2016
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Geometryczny dyskord dwóch qutritów

Omówię rezultaty ostatni opublikowanej pracy: L. Jakóbczyk, A. Frydryszak, P. Ługiewicz,"Qutrit geometric discord".

29.02.2016
Sala 422 10:15 

dr Tomasz Tylec (Warszawa)

Teorie niesygnalizujące w formalizmie logik kwantowych

Tzw. teorie niesygnalizujące w ostatnim czasie zdobyły niemałą popularność w niektórych działach teorii informacji kwantowej. Wprowadzane są one jednak zazwyczaj w sposób, który wydaje się bardzo intuicyjny, jednakże z matematycznego punktu widzenia wątpliwy. W referacie zaprezentowane zostanie ich umocowanie w formalizmie logik kwantowych i pewne konsekwencje dla ich właśności z tego płynące. Jedną z konsekwencji jest to, iż wbrew powszechnemu mniemaniu, traktowanie teorii niesygnalizujących jako uogólnień mechaniki kwantowej (czy raczej teorii prawdopodobieństwa kwantowego) jest nieuzasadnione.

13.04.2015
Sala 422 10:15 

prof. Aleksander Iwanow (Instytut Matematyczny)

Struktury ciągłe obwodów kwantowych

--

12.01.2015
Sala 422 10:15 

mgr Marek Miller

Dodatnie odzworowania ekstremalne na algebrach macierzy: stabilne podprzestrzenie i nowe przykłady.

Podczas wykładu postaram się przybliżyć najnowsze wyniki zebrane w arXiv:1412.7469. Tematem wystąpienia będą ekstremalne odwzorowania dodatnie na algebrach macierzy. Ustalenie istnienia podprzestrzeni stabilnych ze względu na wielokrotne składanie dla szerokiej klasy takich odwzorowań stanie się punktem wyjścia do sformułowania twierdzenia wyliczającego wszystkie możliwe postaci podprzestrzeni stabilnych w najprostszym nierozpoznanym przypadku algebry macierzy rozmiaru 3x3. Co interesujące, jedna z możliwości będzie wymagać podania nowego przykładu odwzorowania dodatniego oraz udowodnienia jego ekstremalności. Elementarny dowód tego faktu zajmie drugą, bardziej techniczną cześć wykładu, którego czas trwania szacuję na około 60 min.

13.10.2014
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Kłopoty z kwantowym dyskordem

Po referacie krótkie spotkanie organizacyjne.

02.06.2014
Sala 422 10:15 

prof. Pavel Stovicek (Praha)

Orthogonal polynomials, Jacobi matrices and the moment problem. A survey of the general theory and selected new results

A brief survey of the theory of orthogonal polynomials is given including the fundamental recurrence relation and Favard's theorem, the Hamburger moment problem and its solution in terms of the Nevanlinna parametrization of probability measures in the indeterminate case, a relationship to the self-adjoint extensions of the associated Jacobi matrix and properties of the zeros of an orthogonal polynomial sequence. Furthermore, selected new results concerning a generalization of the Lommel polynomials are presented; a complete description can be found in the recent publication: F. Stampach, P. Stovicek: Orthogonal polynomials associated with Coulomb wave functions, J. Math. Anal. Appl. (2014), in press, available online, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2014.04.049 .

26.05.2014
Sala 422 10:15 

prof. P. Hajac (Warszawa)

Free actions of compact quantum group on unital C*-algebras

Let F be a field, G a finite group, and Map(G,F) the Hopf algebra of all set-theoretic maps G -> F. If E is a finite field extension of F and G is its Galois group, the extension is Galois if and only if the canonical map resulting from viewing E as a Map(G,F)-comodule is an isomorphism. Similarly, a finite covering space is regular if and only if the analogous canonical map is an isomorphism. The main result to be presented in this talk is an extension of this point of view to arbitrary actions of compact quantum groups on unital C*-algebras. I will explain that such an action is free (in the sense of Ellwood) if and only if the canonical map (obtained using the underlying Hopf algebra of the compact quantum group) is an isomorphism. In particular, we are able to express the freeness of a compact Hausdorff topological group action on a compact Hausdorff topological space in algebraic terms. Also, we can apply the main result to noncommutative join constructions and coactions of discrete groups on unital C*-algebras. (Joint work with Paul F. Baum and Kenny De Commer.)

20.01.2014
Sala 422 10:15 

dr Katarzyna Roszak (Politechnika Wr)

Zależność zaniku splątania kubitów spinowych w kropkach kwantowych od pola magnetycznego

--

13.01.2014
Sala 422 10:15 

prof. P. Machnikowski (Politechnika Wr)

Pomiar stanów spinowych w podwójnej kropce kwantowej poprzez statystykę szumu styku punktowego

--

09.12.2013
Sala 422 10:15 

dr Anna Pachoł (Reykjavik)

Deformacje symetrii relatywistycznych

--

21.10.2013
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Problemy ze zgrzytem (kwantowym)

---

15.04.2013
Sala 442 10:15 

mgr Marek Miller

Geometryczny dowód kryterium separowalności stanów kwantowych

Własność stanów złożonego układu kwantowego, polegająca na posiadaniu nieujemnej częściowej transpozycji (PPT), jest dla układu dwóch qubitów równoważna z definicyjną własnością separowalności. Dowód tego kryterium opiera się na uzyskanej metodami algebraicznymi znajomości ogólnej postaci odwzorowań dodatnich na algebrze czteroelementowych macierzy. W moim wystąpieniu postaram się przedstawić alternatywny dowód, kładący nacisk na geometryczną stronę zagadnienia.

08.04.2013
Sala 442 10:15 

mgr M. Studziński (Uniwersytet Gdański)

Zastosowanie częściowej transpozycji w wybranych zagadnieniach kwantowej teorii informacji

--

21.01.2013
Sala 422 10:15 

dr Katarzyna Roszak (Politechnika Wrocławska)

Anomalie zaniku korelacji kwantowych kubitów ekscytonowych w kropkach kwantowych

---

10.12.2012
Sala 422 10:15 

mgr Marek Gwóźdź

Iloczyn wektorowy w n - wymiarach

Omówię próby skonstruowania odpowiednika 3-wymiarowego iloczynu wektorowego dla przestrzeni o innym wymiarze oraz trudności, jakie przy tym możemy napotkać.

03.12.2012
Sala 422 10:15 

mgr Marek Miller

Kryterium separowalności stanów na iloczynie tensorowym algebr von Neumanna

--

26.11.2012
Sala 422 10:15 

Frantisek Stampach (Praha)

Spectral analysis of Jacobi operators and related problems

--

12.11.2012
Sala 422 10:15 

dr hab. Marek Mozrzymas

Własności permutacyjnych algebr tensorowych z jedną częściową transpozycją

--

05.11.2012
Sala 422 10:15 

dr Wojciech Cegła

S.R.S. Varadhan i metoda wielkich odchyleń.

---

15.10.2012
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Czy stan kwantowy posiada rzeczywisty byt?

Przedstawię krytyczne omówienie głośnej pracy: M.F. Pusey, J. Barret, T. Rudolph, "The quantum state cannot be interpreted statistically". Po referacie spotkanie organizacyjne członków Zakładu.

08.10.2012
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Czego powinniśmy uczyć na Metodach matematycznych fizyki?

Dyskusja programowa - zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

21.05.2012
Sala 422 10:15 

prof. Pavel Stovicek

The quantum averaging method applied to a time-dependent Aharonov-Bohm hamiltonian

--

09.01.2012
Sala 422 10:15 

Sebastian Jaroszczuk (AWF)

Kinematyczny model kończyn dolnych w systemie analizy ruchu

--

19.12.2011
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Korelacje kwantowe a splątanie. Przypadek dwóch qutritów.

--

05.12.2011
Sala 422 10:15 

prof. Piotr Garbaczewski (Uniwersytet Opolski)

Probabilistic whereabouts of the "quantum potential"

--

21.11.2011
Sala 422 10:15 

dr Wojciech Cegła

Struktura krat w przestrzeniach przyczynowych

-

14.11.2011
Sala 422 10:15 

dr hab. Marek Mozrzymas

Kryterium Horodeckich separowalności stanów kwantowych

--

17.10.2011
Sala 422 10:15 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Problemy teorii nieliniowych półgrup dynamicznych

-

10.10.2011
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Algebraiczna teoria kwantowej nieseparowalności (dla dwóch qubitów).

Przed referatem zebranie organizacyjne.

09.05.2011
Sala 422 10:15 

Marek Miller

Kwantowe półgrupy dynamiczne typu dufuzji

--

18.04.2011
Sala 422 10:15 

dr hab. Marek Mozrzymas

Zastosowanie algebraicznych schematów asocjacji do wyznaczenia wartości własnych pewnej macierzy gęstości

--

11.04.2011
Sala 422 10:15 

dr Wojciech Cegła

Nieklasyczne kraty generowane przez przyczynowość

--

28.03.2011
Sala 422 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Uwagi o relacjach nieoznaczoności

--

10.01.2011
Sala 422 10:15 

prof. Piotr Garbaczewski (Uniwersytet Opolski)

Długoogonowe rozkłady prawdopodobieństwa w asymptotyce procesów dyfuzyjnych

--

20.12.2010
Sala 422 10:15 

dr hab. Andrzej Frydryszak

Od liczb dualnych do robotów klasycznych i fizyki akceleratorów

Liczby dualne mimo prostych własności okazują się bardzo skutecznym narzędziem w opisie ruchw w przestrzeni R3, co poprzez tw. Chaslesa i rachunek śrubowy pozwala efektywnie opisywać i symulować komputerowo ruchy ciał sztywnych. Rachunek różniczkowy i algebry różniczkowe związane z liczbami dualnymi dają możliwość wprowadzenia uogólnionych symetrii w układach całkowalnych, oraz stosowania tzw. różniczkowania algebraicznego. To ostatnie po odpowiedniej algorytmizacji jest skutecznym narzędziem do różniczkowania komputerowego i rozwiązywania nieliniowych problemów w fizyce akceleratorów i optyce.

22.11.2010
Sala 422 10:15 

dr hab. Bernard Jancewicz

Granice galileuszowe równań Maxwella

Można zdefiniować kilka granic nierelatywistycznych dla przekształceń Lorentza i tyleż samo granic dla równań Maxwella.

08.11.2010
Sala 422 10:15 

dr Dariusz Grech

Metody detrendyzacji fluktuacji i macierzy losowych w wykrywaniu słabych powtarzalnych sygnałów w szumach.

W wielu zarówno podstawowych, jak i majacych praktyczne wykorzystanie dziedzinach spotykamy się często z problemem poszukiwania powtarzalnych sygnałów w zadanym szumie (szeregu czasowym danych). Często nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, czy sygnał taki w ogóle jest obecny w stochastycznym tle, nie mowiąc już o przebadaniu jego własnosci, jeśli istnieje. Dotyczy to ogromnej kategorii zjawisk - od danych z różnego rodzaju detektorów (fizyka, astrofizyka, geofizyka,..) poprzez elekronikę, telekomunikację, informatykę techniczna, akustykę aż do genetyki i biologii molekularnej. W swoim referacie przedstawię nową,oryginalna i alternatywna metodę poszukiwania sygnałów w zaszumionych danych, bazujacą na analizie zdetrendyzowanych fluktuacji szeregu czasowego (DFA) oraz wykorzystaniu własności macierzy losowych. Po omówieniu głównych idei i wyników symulacji numerycznych dla podstawowych słabych sygnałów zanurzonych w szumach stochastycznych różnego rodzaju, zaprezentuję moc nowej metody na przykładzie badania zawartości stochastycznego tła jednego z detektorów astrofizycznych poszukujących słabych sygnałów fal grawitacyjnych (Nautilus).

25.10.2010
Sala 422 10:15 

prof. Robert Olkiewicz

Własnosci asymptotyczne kwantowych półgrup dynamicznych.

--

18.10.2010
Sala 422 10:15 

dr Wojciech Cegła

Od przestrzeni testów do ortoalgebr

--

11.10.2010
Sala 442 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Splątanie destylowalne i dynamika atomów trójpoziomowych

Przed referatem spotkanie organizacyjne.

31.05.2010
Sala 447 10:15 

dr Roman Cherniha (Kijów)

The Galilean relativistic principle and nonlinear partial differential equations

The Galilean invariance of nonlinear partial differential equations (PDEs) is studied. We start from the standard representation of Galilei algebra that is algebra of invariance for two well-known linear equations: heat equation and Schroedinger equation. It turns out that there are no any nonlinear heat equations preserving this Galilei algebra, however, a wide class of nonlinear Schroedinger type equations with Galilei invariance exists. We show that the similar results are obtained for so called Schroedinger algebra that is the most popular extension of Galilei algebra. The results obtained are illustrated by the examples of the nonlinear Schroedinger equations, the Hamilton-Jacobi type systems and reaction-diffusion equations, which arise in applications. Further we study the conformal Galilei algebra and so called exotic conformal Galilei algebra. This is shown that there are no single second-order PDEs invariant under the conformal Galilei algebra but systems of PDEs only can admit this algebra. Finally a representation of exotic conformal Galilei algebra that obtained very recently is studied. Systems of PDEs, which are invariant under this algebra, are constructed. An example of a such system is presented and shown that one might be of interest in applications, for instance in magnetohydrodynamics.

24.05.2010
Sala 447 10:15 

dr Marek Gorzelańczyk

O badaniu spektrum operatorów całkowych

--

17.05.2010
Sala 447 10:15 

mgr Mariusz Żaba

Splątanie w ciągłych układach kwantowych

--

26.04.2010
Sala 447 10:15 

dr Piotr Ługiewicz

Operatory wierzchołkowe w konforemnej teorii pola

--

19.04.2010
Sala 447 10:15 

mgr Magdalena Siankowska

Grupa Heisenberga i jej rola w mechanice kwantowej

Seminarium przeniesione z 12 kwietnia

12.04.2010
Sala 447 10:15 

mgr Magdalena Siankowska

Grupa Heisenberga i jej rola w mechanice kwantowej

--

22.03.2010
Sala 447 10:15 

dr hab. Marek Mozrzymas

Twierdzenie Banacha - Tarskiego

Omówione zostanie, wraz z dowodem, twierdzenie Banacha-Tarskiego, którego kosekwencją jest paradoks podwojenia kuli.

15.03.2010
Sala 447 10:15 

dr A. Frydryszak

Nilpotentna mechanika kwantowa, SUSY, kubity i splątanie kwantowe

--

08.03.2010
Sala 447 10:15 

dr W. Cegła

David Foulis i jego prace

--

01.03.2010
Sala 447 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Andrew M. Gleason i jego twierdzenie

--

07.12.2009
Sala 447 10:15 

prof. P. Garbaczewski (Opole)

Związane procesy skokowe

-

30.11.2009
Sala 447 10:15 

dr hab. Bernard Jancewicz

Elektrostatyka w dielektryku anizotropowym. II.

--

23.11.2009
Sala 447 10:15 

dr hab. Bernard Jancewicz

Elektrostatyka w dielektryku anizotropowym

--

09.11.2009
Sala 447 10:15 

dr W. Cegła

Globalna hiperboliczność i warunek ortomodularności

--

26.10.2009
Sala 403 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Splątanie kubitów w rezerwuarze termicznym. Część druga.

--

19.10.2009
Sala 403 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Splatanie qubitów w rezerwuarze termicznym

--

12.09.2009
Sala 403 10:15 

dr hab. Lech Jakóbczyk

Splatanie qubitów w rezerwuarze termicznym

--

01.06.2009
Sala 447 10:15 

Prof. Zbigniew Ficek (Brisbane)

Entanglement versus experimental imperfection

--

25.05.2009
Sala 447 10:15 

mgr Ł. Derkacz

Splątanie w otwartych układach atomów trójpoziomowych: tezy rozprawy doktorkiej

--

30.03.2009
Sala 447 10:15 

Prof. B. Zegarliński (Imperial College)

Ergodyczność w dyssypatywnych układach wielocząstkowych

--

23.03.2009
Sala 447 10:15 

prof. Murat Tanisli (Anadolu Univ. Turcja)

Use of Quaternions in Physics

Quaternions as generalization of complex numbers were first inven- ted by Sir W.R. Hamilton after a lengthy struggle to extend the theory of complex numbers to three dimensions. Clifford extended the Hamilton's notation of a quaternion as the ratio of two vectors. Quaternions are divisible algebraically. Especially, this property is advantageous for physicists. Quaternions (4-dimensions), biqua- ternions (8-dimensions), octonions (8-dimensions) -Clifford Algeb- ras- play an important role for the justification of the postulates in the special relativity, electromagnetism, group theory, acous- tics, quantum and classical mechanics as well as solving high energy physics' problems. They can also be used to represent phy- sical quantities. There are a lot of studies with these algebras in physics

16.03.2009
Sala 447 10:15 

dr W. Cegła

Nieklasyczna logika czasoprzestrzeni. Struktury przyczynowe.

--

09.03.2009
Sala ??? 11:00 

prof. R. Olkiewicz

Parametryczny oscylator optyczny w rezerwuarze w stanie ściśniętym

Uwaga! Seminarium "wyjazdowe" w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Wszystkich zapraszamy do udziału. Seminarium odbędzie się o godzinie 11:00 na Politechnice w sali 322.

12.01.2009
Sala 447 10:15 

dr P. Ługiewicz

Dynamiki półgrupowe - z punktu widzenia moich zainteresowań

--

15.12.2008
Sala 447 10:15 

dr M. Gorzelańczyk

Operatory dodatnie w kwantowej mechanice statystycznej

--

08.12.2008
Sala 447 10:15 

dr hab. M. Mozrzymas

Klasyczne R-macierze i twistowanie algebr

--

01.12.2008
Sala 447 10:15 

dr hab. M. Wolf

Kryterium Baeza-Duarte dla hipotezy Riemanna

--

24.11.2008
Sala 447 10:15 

dr hab. B. Jancewicz

Płaskie fale elektromagnetyczne w modelu Friedmana

--

17.11.2008
Sala 447 10:15 

dr hab. L. Jakóbczyk

Splątanie w otwartych układach atomowych. Część II.

--

03.11.2008
Sala 447 10:15 

mgr Jarosław Paturej (Uniwersytet Szczeciński)

Dynamika łańcucha losowego z narzuconym warunkiem sztywnych więzów w formaliźmie całek po trajektoriach

--

27.10.2008
Sala 447 10:15 

dr Ioanis Papageorgiu (Imperial College)

The Log-Sobolev inequality in infinite dimensions

--

20.10.2008
Sala 447 10:15 

dr hab. L. Jakóbczyk

Dynamika splątania w otwartych układach atomowych

--

13.10.2008
Sala 447 10:15 

dr James Inglis (Imperial College)

Log - Sobolev inequalities for infinite dimensional Hoermander generators on the Heisenberg group

--

21.04.2008
Sala 445 10:15 

prof. P. Garbaczewski

Nieliniowe (modułowe) równanie Schroedingera

--

28.01.2008
Sala 422 09:15 

dr P. Ługiewicz

Regularność i ergodyczność dyfuzji Hormandera

--

14.01.2008
Sala 422 09:15 

dr hab. M. Mozrzymas

O klasyfikacji grup skończonych

--

19.11.2007
Sala 422 09:15 

prof. R. Olkiewicz

Hipoteza Poincare

--

22.10.2007
Sala 422 09:15 

prof. M. Muraskin

Mathematical Aesthetic Principles/Nonintegrable Systems

--

09.07.2007
Sala 422 10:15 

prof. M.W. Coffey

The Riemann Hypothesis: A central problem of modern mathematics

--

18.06.2007
Sala 422 10:15 

dr A. Mądrecki

Hipoteza Riemanna a miara Wienera

-

04.06.2007
Sala 422 10:15 

prof. W.A. Majewski

Kwantowe przestrzenie Orlicza

-

23.04.2007
Sala 422 10:15 

prof. P. Garbaczewski

Funkcjonały informacyjne i relacje nieoznaczoności

--

16.04.2007
Sala 422 10:15 

dr hab. M. Mozrzymas

Uwagi o diagonalizacji macierzy symetrycznych spełniających dodatkowy warunek symetrii

-

18.01.2007
Sala 422 10:15 

dr hab. M. Wolf

O kryterium Riesza i Baeza-Duarte dla Hipotezy Riemanna

14.12.2006
Sala 422 10:15 

dr hab. L. Jakóbczyk

Dwa qutrity

30.11.2006
Sala 422 10:15 

mgr Paulina Suchanek

Bloki w superkonforemnej teorii pola

--

23.11.2006
Sala 422 10:15 

dr W. Cegła

Ortomodularność i warunek pokrycia w kratach generowanych przez wykresy funkcji

--

06.04.2006
Sala 422 10:15 

dr J. Cisło

Grafy losowe

02.03.2006
Sala 422 10:15 

dr P. Ługiewicz

Długoczasowe zachowanie dyfuzji Hormandera