10.04.2015
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Jacek A. Majewski (Wydział Fizyki UW)

Inżynieria chemiczna własności fizycznych grafenu

Grafen stał się w ostatnich latach szeroko badanym materiałem o rozległych perspektywach różnych zastosowań. Niezwykłe własności elektryczne i elastyczne grafenu czynią go obiecującym kandydatem do stworzenia przyszłościowej elastycznej elektroniki, niemniej jednak na przeszkodzie stoi zerowa przerwa grafenu. W referacie zaprezentuję przewidywania teoretyczne, które pokazują, że poprzez funcjonalizację grafenu można otrzymać układy z przerwą energetyczną a jednocześnie o bardzo dobrych własnościach elastycznych. Pokażę również, jak zmieniają się charakterystyki prądowo-napięciowe oraz rozszczepienia spinowe pasm energetycznych (określające czas relaksacji spinowej) w funkcjonalizowanym grafenie. Przewidywania teoretyczne są oparte na rachunkach ab initio w formalizmie funkcjonału gęstości.