13.04.2015
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

prof. Aleksander Iwanow (Instytut Matematyczny)

Struktury ciągłe obwodów kwantowych

--