13.03.2008
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

-

Omówienie pracy magisterskiej nowych doktorantów.

-