16.10.2015
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Janusz Miśkiewicz

Analiza korelacji krzyżowych układów złożonych ******* Cross-correlation analysis of complex systems

Wynikiem pomiaru ewolucji układu jest szereg czasowy. W przypadku układu złożonego jego ewolucja jest opisywana przez nie jeden a wiele szeregów czasowych. Co ważniejsze, wzajemne oddziaływanie elementów składowych znajduje swe odzwierciedlenie w korelacjach krzyżowych szeregów czasowych. W referacie przedstawiony zostanie problem analizy korelacji krzyżowych układów złożonych w ekonofizyce. Istotnym elementem, który wpływa na stosowane tu metody, jest rozmiar układu. W rezultacie analiza korelacji krzyżowych składa się z dwóch etapów: analizy korelacji pomiędzy szeregami i badania otrzymanej macierzy korelacji. W referacie zostaną  przedstawione zarówno metody standardowe jak i opracowane przeze mnie w toku prowadzonych badań. ******* The evolution of a system is recorded in as a time series. In the case of a complex system  its evolution is described by more than one time series. More importantly, the interactions of the subsystems are reflected by the cross-correlations of time series. In the seminar the problem of cross-correlation analysis in econophysics  will be presented. The important element which affect the analysis here is the size of the system. As a result, the cross-correlation analysis is divided into two stages: analysis of the correlation among the series and the study of the correlation matrix. The standard approach will be compared with chosen alternative methods.