23.10.2015
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Piotr Kosiński (Uniwersytet Łódzki)

"Egzotyczna" symetria Poincare ****** "Exotic" Poincare symmetry

Reguły transformacji stanów cząstek ze spinem wykazują pewne osobliwości, jeżeli do zbioru zmiennych dynamicznych dołączymy, oprócz pędu i spinu, również współrzędne przestrzenne. Okazuje się jednak, że możliwy jest spójny i zgodny z "ortodoksją" opis tych, w pewnym sensie pozornych, osobliwości. ******* Transformation properties of particles with spin exhibit some peculiarities if one includes coordinate variables. However, it appears that the consistent description of these "exotic" transformations is possible.