30.11.2015
Sala 422 12:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Joanna Zalipska (NZBJ)

Pomiar oddziaływań 2p2h w eksperymencie T2K

Seminarium poświęcone będzie oddziaływaniom neutrin na wielu nukleonach (oddziaływania 2p2h), które dopiero od niedawna jest uwzględniane w modelowaniu oddziaływań neutrin. Omówiony zostanie wpływ oddziaływań tego typu na główne analizy prowadzone w eksperymencie akceleratorowym T2K w Japonii. Pokazane zostaną pierwsze próby zmierzenia przekroju czynnego oddziaływań 2p2h na podstawie ostatnich analiz danych bliskiego detektora eksperymentu T2K. Ponadto dyskutowane będą analizy dedykowane poszukiwaniom sygnatury oddziaływań 2p2h.