21.12.2015
Sala 422 12:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Krzysztof Graczyk

Sieci neuronowe w modelowaniu czynników postaci nukleonu

Przedstawiona zostanie metoda bazująca na metodach Bayesowskich sieci neuronowych pozwalająca na uzyskanie bezmodelowej informacji z analizy danych nie tylko pomiarowych. Omówię zastosowanie tego formalizmu do uzyskania informacji o elektromagnetycznych czynnikach postaci, promienia protonu oraz poprawek dwu-fotonowych.