dr hab. Janusz Szwabiński

Kilka luźnych przemyśleń na temat modelu epidemiologicznego SIR