29.02.2016
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr Tomasz Tylec (Warszawa)

Teorie niesygnalizujące w formalizmie logik kwantowych

Tzw. teorie niesygnalizujące w ostatnim czasie zdobyły niemałą popularność w niektórych działach teorii informacji kwantowej. Wprowadzane są one jednak zazwyczaj w sposób, który wydaje się bardzo intuicyjny, jednakże z matematycznego punktu widzenia wątpliwy. W referacie zaprezentowane zostanie ich umocowanie w formalizmie logik kwantowych i pewne konsekwencje dla ich właśności z tego płynące. Jedną z konsekwencji jest to, iż wbrew powszechnemu mniemaniu, traktowanie teorii niesygnalizujących jako uogólnień mechaniki kwantowej (czy raczej teorii prawdopodobieństwa kwantowego) jest nieuzasadnione.