dr. hab Janusz Szwabiński

Relacje między konformizmem i antykonformizmem a polaryzacja grup społecznych.

Burzliwe debaty prowadzące do polaryzacji grup społecznych obserwowane są w wielu dziedzinach. Panuje obecnie przekonanie, że istnieje silna korelacja między polaryzacją a segmentacją społeczności, jednak ciągle wiemy niewiele na temat mechanizmów prowadzących do wykształcania się skrajnych opinii między segmentami. W trakcie wykładu przedstawię wyniki badań, w ramach których użyliśmy modelowania agentowego do sprawdzenia, czy wypadkowa konformizmu i antykonformizmu może być przyczyną polaryzacji społeczności podzielonej na grupy. Punktem wyjścia był model q-votera, do którego dodaliśmy antykonformizm jako drugi typ oddziaływań oraz sieć o strukturze podwójnej kliki celem uwzględnienia podziałów w obrębie społeczności. Nasze wyniki rzeczywiście wskazują, że wzajemna relacja między konformizmem wewnątrz klik a antykonformizmem pomiędzy nimi może prowadzić do polaryzacji, o ile liczba antagonistycznych połączeń między klikami jest na odpowiednio wysokim poziomie.