29.05.2008
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Łukasz Derkacz

Ewolucja splątania w układach dwóch atomów trójpoziomowych