10.06.2016
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

Seminarium odwołane z powodu wycofania się referenta

.