18.11.2016
Sala 422 13:00 
Seminarium Instytutu

Dyrekcja IFT

Spotkanie Pracowników IFT

Dyrekcja IFT zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu na spotkanie w dniu 18 listopada br. około godz. 13.00 (po posiedzeniu Rady Instytutu). Celem spotkania będzie: 1. wręczenie nagród Rektora UWr za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną w 2015 r. 2. szkolenie na temat wypełniania wniosków grantowych do NCN prowadzone przez osoby uczestniczące w przeszłości w pracach paneli oceniających. Przewidywany czas trwania ok. 60 minut.