21.11.2016
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

prof. Robert Olkiewicz

Odwzorowania podwójnie stochastyczne na macierzach 3x3 - kontynuacja

--