19.06.2008
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

mgr Natalia Buczak

Liczymy i rysujemy w Reduce

Na seminarium przybliżone zostaną użyteczne komendy i pakiety języka algebry komputerowej Reduce.