Grzegorz Kondrat

Perkolacja jest zawsze, czyli dowód pewnego twierdzenia

Na seminarium zostanie przedstawione uzasadnienie faktu (skądinąd poddawanego w wątpliwość), że perkolacja w układzie igieł na sieci występuje zawsze (jak sie poczeka dostatecznie długo).