23.06.2008
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

mgr Artur Ankowski

Oddziaływania neutrin

Zaczynając od zupełnych podstaw opowiem o kilku zagadnieniach wybranych z mojej pracy doktorskiej. Opiszę przybliżony model jądra, pokażę jaką dokładność udało się osiągnąć dla elektronów i uzasadnię, że można oczekiwać podobnej precyzji dla neutrin.