14.05.2018
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

prof. Adam Sawicki (CFT Warszawa)

Odwzorowanie momentu w teorii informacji kwantowej