15.10.2018
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Jarosław Korbicz (CFT Warszawa)

Techniczne ( i nie tylko) uzupełnienie referatu na seminarium instutytowym

--