11.10.2018
Sala 422 14:15 
Seminarium Doktoranckie

mgr Przemysław Socha

Relacyjne i nierelacyjne bazy i modele danych - porównanie na przykładzie bazy grafowej

Podczas pierwszego wystąpienia przedstawię wyniki z mojej pracy magisterskiej, która dotyczyła porównania modelu relacyjnego i grafowego w kontekście wydajności tworzonej bazy danych. Dodatkowo opowiem o pozostałych popularnych nierelacyjnych systemach przetwarzania danych.