03.12.2018
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Jarosław Korbicz (CFT Warszawa)

Aspekty struktur rozgłoszeniwych w teorii dekoherencji

--