15.01.2009
Sala 422 16:15 
Seminarium Doktoranckie

prof. Robert Olkiewicz

Hipoteza Poincarego

Henri Poicare sformułował hipotezę mówiąca, że typ topologiczny trójwymiarowej rozmaitości jest wyznaczony przez jej grupę podstawową, w 1904 roku. Przez lata pozostawała ona wyzwaniem dla matematyków i znalazła się na liście siedmiu najbardziej doniosłych problemów ogłoszonej prze Instytut Matematyki Claya z nagrodą 1 mln USD. Została rozwiązana w 2003 roku. W referacie przedstawię idee wykorzystania niezmienników algebraicznych (grupy homotopii, homologii, kohomologii) do klasyfikacji rozmaitości (ogólniej przestrzeni topologicznych) oraz podam główne punkty dowodu hipotezy Poincarego