10.06.2019
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Bernard Jancewicz

Fala elektromagnetyczna w modelu Friedmana

--