13.01.2006
Sala UWr 10:00 
Seminarium Instytutu

Seminarium odwołane

Seminarium zostaje odwołane z powodu uroczystości pogrzebowych i pogrzebu prof. Jana Mozrzymasa. Godz. 10:00 - pożegnanie akademickie w Oratorium Marianum Uniwersytetu; godz. 12:00 - nabożeństwo żałobne w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Bezpośrednio po nabożeństwie -- uroczystości pogrzebowe.