20.01.2006
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Marek Wolf

Kryteria równoważne hipotezie Riemanna

Hipoteza Riemanna (HR) mówi o położeniu na płaszczyźnie zespolonej nietrywialnych zer funkcji dzeta. Jest ona jednym z najbardziej znanych nierozwiązanych problemów w matematyce. W ciągu ponad 150 lat, jakie minęły od jej ogłoszenia, sformułowano szereg faktów, których udowodnienie pociągałoby za sobą prawdziwość HR. Omówię kilka takich kryteriów, które są równoważne HR. Sprawdzanie niektórych z nich jest możliwe za pomocą komputerów. Część obliczeń wymaga wykonywania działań z dokładnością do kilkudziesięciu tysięcy cyfr.