25.11.2020
Sala team 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jan Sobczyk

Oscylacje Neutrin

Rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na jubileuszowym zjeździe w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego.