17.03.2006
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Katarzyna Sznajd-Weron

Dynamika nierównowagowa w modelu Isinga

Dynamikę nierównowagową obserwuje się w przeróżnych układach, poczynając od szkieł czy materii granulowanej, poprzez układy biologiczne aż po społeczne czy ekonomiczne. Taka dynamika jest często opisywana przez ruch cząstki w złożonym krajobrazie energetycznym z licznymi barierami i dolinami (stany metatrwałe), co odpowiada opisowi średniego pola. Okazuje się, że dynamiki prostych modeli, takich jak model Isinga, są alternatywnym do opisu średniego pola przykładem układów dynamicznych z wieloma ciekawymi atraktorami.