24.03.2006
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Klaus Wandelt (Inst. Phys.Chemie, Bonn)

Phase formation at solid surfaces - an overview

Jest to wykład wspólny dla obydwu Instytutów Fizyki UWr w ramach Warsztatu Bonn-Wrocław o Fizyce i Chemii Powierzchni. Odbędzie się w sali Jana Rzewuskiego.